fbpx Historia | Wydział Historyczny

Historia | Wydział Historyczny

Historia

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 marca 2020 roku, 19:22

hisPROGRAM STUDIÓW

Królowa nauk humanistycznych

Historia jest klasycznym i niezmiennie popularnym kierunkiem studiów humanistycznych na Pomorzu, nauczanym od początku działalności Uniwersytetu Gdańskiego. Kierunek daje wszechstronne wykształcenie humanistyczne oraz dobre przygotowanie do pracy w wielu instytucjach zajmujących się edukacją historyczną lub gromadzeniem wiedzy o przeszłości. W ramach wykładów i ćwiczeń studenci otrzymują rozległą i zróżnicowaną wiedzę na temat historii Polski i świata, poznają warsztat i narzędzia pracy historyka oraz nabywają umiejętności przydatne w przyszłym życiu zawodowym.

W Instytucie Historii UG działają koła naukowe studentów, organizowane są studenckie konferencje i wyjazdy naukowe. W ramach wymiany Erasmus studenci mają okazję uczęszczać na zajęcia w zagranicznych uniwersytetach w Niemczech, Czechach, Słowenii, Belgii, Rumunii oraz na Węgrzech i Łotwie. Praktyki studenckie w wielu szkołach i instytucjach publicznych na Pomorzu umożliwiają im nabycie przydatnych umiejętności oraz zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Nowoczesne zaplecze dydaktyczne oraz wyspecjalizowana kadra zapewniają komfortowe warunki do studiowania. Wśród naszych absolwentów znajdują się przedstawiciele tak różnych zawodów jak politycy i samorządowcy, naukowcy, przewodnicy, przedsiębiorcy, urzędnicy, dziennikarze, nauczyciele, bibliotekarze i archiwiści.

Oferta kierunku „historia” obejmuje pierwszy i drugi stopień studiów. W ramach pierwszego stopnia student nabywa usystematyzowaną i przekrojową wiedzę z zakresu dziejów Polski i dziejów powszechnych od starożytności po współczesność. Poznaje podstawy warsztatu historyka i dostępnych technologii informatycznych, a w ramach prowadzonych seminariów uczy się, jak poprawnie i skutecznie przygotować pracę dyplomową i korzystać ze źródeł historycznych. Na pierwszym stopniu studiów mamy możliwość wyboru między trzema specjalnościami –

·  nauczycielska – przygotowuje do zawodu nauczyciela (na stacjonarnych studiach I stopnia studenci uzyskują uprawni do pracy w szkole podstawowej)

·  archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – kształci przyszłych archiwistów i zarządców dokumentacji zatrudnianych we wszelkiego typu urzędach, instytucjach i organizacjach, w których powstaje dokumentacja o trwałej i praktycznej wartości w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej

·  edukacja regionalna – stworzona dla osób 50 + , aby mogli rozwijać swoje pasje historyczne (w roku akademickim 2018/19 naboru na I rok studiów nie będzie)

W ramach drugiego stopnia student uzyskuje szersze kompetencje, zapoznając się m. in. ze metodologią badań historycznych oraz historiografią, a także w ramach translatoriów językowych z obcojęzycznym specjalistycznym słownictwem.  Na drugim stopniu wybieramy między dwoma specjalnościami –

·  nauczycielska - gdzie można pogłębić wiedzę i umiejętności w obszarze dydaktyki historii i WOS. Na studiach drugiego stopnia studenci specjalności nauczycielskiej uzyskują uprawnienia do nauczania historii i WOS w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Specjalność nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie jest dostępna tylko dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia o specjalności nauczycielskiej (niezależnie od kierunku).

·  współczesne muzeum - która daje przygotowanie do pracy w nowoczesnych placówkach muzealnych.