Historia

Historia - królowa nauk humanistycznych

Historia jest klasycznym i niezmiennie popularnym kierunkiem studiów humanistycznych na Pomorzu, nauczanym od początku działalności Uniwersytetu Gdańskiego. Kierunek daje wszechstronne wykształcenie humanistyczne oraz dobre przygotowanie do pracy w wielu instytucjach zajmujących się edukacją historyczną lub gromadzeniem wiedzy o przeszłości. W ramach wykładów i ćwiczeń studenci otrzymują rozległą i zróżnicowaną wiedzę na temat historii Polski i świata, poznają warsztat i narzędzia pracy historyka oraz nabywają umiejętności przydatne w przyszłym życiu zawodowym.

W Instytucie Historii UG działają koła naukowe studentów, organizowane są studenckie konferencje i wyjazdy naukowe. W ramach wymiany Erasmus studenci mają okazję uczęszczać na zajęcia w zagranicznych uniwersytetach w Niemczech, Czechach, Słowenii, Belgii, Rumunii oraz na Węgrzech i Łotwie.

Praktyki studenckie w wielu szkołach i instytucjach publicznych na Pomorzu umożliwiają im nabycie przydatnych umiejętności oraz zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Nowoczesne zaplecze dydaktyczne oraz wyspecjalizowana kadra zapewniają komfortowe warunki do studiowania. Wśród naszych absolwentów znajdują się przedstawiciele tak różnych zawodów jak politycy i samorządowcy, naukowcy, przewodnicy, przedsiębiorcy, urzędnicy, dziennikarze, nauczyciele, bibliotekarze i archiwiści.

Oferta kierunku „historia” obejmuje I i II stopień studiów w trybie stacjonarnym.

W ramach studiów I stopnia student nabywa usystematyzowaną i przekrojową wiedzę z zakresu dziejów Polski i dziejów powszechnych od starożytności po współczesność. Poznaje podstawy warsztatu historyka i dostępnych technologii informatycznych, a w ramach prowadzonych seminariów uczy się, jak poprawnie i skutecznie przygotować pracę dyplomową i korzystać ze źródeł historycznych. Na pierwszym stopniu studiów mamy możliwość wyboru między trzema specjalnościami:

 • nauczycielska – przygotowuje do zawodu nauczyciela zgodnie z aktualnymi standardami kształcenia nauczycieli

 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – kształci przyszłych archiwistów i zarządców dokumentacji zatrudnianych we wszelkiego typu urzędach, instytucjach i organizacjach, w których powstaje dokumentacja o trwałej i praktycznej wartości w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej

 • edukacja regionalna – stworzona dla osób 50 + , aby mogli rozwijać swoje pasje historyczne (w roku akademickim 2018/19 naboru na I rok studiów nie będzie)

 • historia w przestrzeni medialnej (NOWOŚĆ!) - pozwalająca nabyć profesjonalną wiedzę i umiejętności w obszarze popularyzacji historii w jej tradycyjnych (publikacje, prasa historyczna), jak i nowoczesnych formach (radio, telewizja, Internet, multimedia). Specjalność realizowana we współpracy z Instytutem Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UG.

W ramach studiów II stopnia student uzyskuje szersze kompetencje, zapoznając się m. in. ze metodologią badań historycznych oraz historiografią, a także w ramach translatoriów językowych z obcojęzycznym specjalistycznym słownictwem. Na drugim stopniu wybieramy między dwoma specjalnościami:

 • nauczycielska - historia i WOS dająca możliwość uzyskania kompleksowego przygotowania pedagogicznego zgodnego z aktualnymi standardami kształcenia nauczycieli, powiązanie kształcenia teoretycznego z praktycznym w placówkach oświatowych (tzw. szkoły ćwiczeń), praktyki pedagogiczne na wszystkich szczeblach edukacyjnych, uzyskanie uprawnień do nauczania dwóch przedmiotów (historii i WOS). Specjalność jest dostępna tylko dla osób, które ukończyły studia I stopnia o specjalności nauczycielskiej na kierunku historia;

 • współczesne muzeum - daje przygotowanie do pracy w nowoczesnych placówkach muzealnych.

 

PROGRAM STUDIÓW:

W Instytucie Historii prowadzimy również studia niestacjonarne I i II stopnia historii:

 

1

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

 • instytucje oświatowe (szkoły podstawowe, placówki oświatowo-wychowawcze, instytucje edukacyjne)  

 • archiwa i wszelkie instytucje gromadzące dokumentację:

- archiwa wieczyste (m. in. państwowe, uniwersyteckie, wyznaniowe, służb mundurowych, Instytutu Pamięci Narodowej);

- archiwa instytucjonalne – w każdej organizacji, urzędzie, firmie, przedsiębiorstwie;

- biblioteki i muzea – działy zbiorów specjalnych;

- archiwa społeczne, ośrodki dokumentacyjne i informacyjne;

- urzędy, biura, sekretariaty i kancelarie, w których funkcjonuje obieg dokumentacji tradycyjnej, jak i elektronicznej;

- instytucje świadczące usługi z zakresu back-office;

 • jednostki administracji publicznej i  pozarządowej  

 • media  

 • instytucje naukowe  

 • organizacje polityczne. 

Absolwent będzie dobrze przygotowany do wykonywania zawodu w obranych specjalnościach zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

 

 

 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. luty 2014 - 00:59; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 12. Kwiecień 2023 - 12:11; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska