Współpraca

Współpraca naukowa

Wydział Historyczny współpracuje z wieloma jednostkami naukowymi i dydaktycznymi w kraju i za granicą.

W ostatnich latach podpisano szereg umów regulujących warunki współpracy z takimi jednostkami, jak:

 • Narodowa Akademia Nauk Ukrainy – umowa o współpracy naukowej  zawarta w 2012 roku.
 • Muzeum Sopotu – umowa z 2013 roku o współpracy naukowej i dydaktycznej.
 • Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku – umowa o współpracy.
 • Muzeum Narodowe w Gdańsku – umowa z 2013 roku o współpracy naukowo – badawczej i dydaktycznej.
 • Muzeum Emigracji w Gdyni – porozumienie o współpracy z 2013 roku.
 • Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny – umowa z 2013 roku o współpracy i wspieraniu wzajemnych kontaktów naukowych i dydaktycznych.
 • Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach – umowa z 2013 roku o współpracy.
 • Pracownia Archeologiczno – Konserwatorska – umowa o współpracy z 2013 roku.
 • Signum – usługi archeologiczne – umowa z 2013 roku.
 • Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – umowa o współpracy z 2005 roku
 • Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku - umowa o współpracy z 2019 roku
 • Instytut Oceanologii PAN w Sopocie - umowa o współpracy z 2019 roku

Wydział Historyczny rozwija również współpracę ze szkołami. Dzięki tym kontaktom młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach na uniwersytecie.  Obie strony wspierają się w rozwoju naukowym i dydaktycznym. Wydział Historyczny zawarł umowy o współpracy z:

 • III Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku (2013)
 • Gimnazjum nr 11 im Polskich Noblistów w Gdyni
 • Gdańskim Liceum Autonomicznym (2014)
 • II Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie

Od wielu lat rozwija się również współpraca pomiędzy Wydziałem Historyczna a I Liceum Akademickim w Gdyni

Studenci i naukowcy z Wydziału Historycznego mają możliwość w ramach podpisanych umów dwustronnych  uczestniczenia w programach wymiany międzynarodowej z;

 • Uniwersytetem w Lublanie (Słowenia)
 • Uniwersytetem Wileńskim (Litwa)
 • Uniwersytetem Łotewskim w Rydze (Łotwa)
 • Uniwersytetem w Antwerpii (Belgia)
 • Uniwersytetem w Debreczynie (Węgry)
 • Uniwersytetem Karola w Pradze (Czechy)
 • Uniwersytetem w Tybindze (Niemcy)

Obok zinstytucjonalizowanych form współpracy istnieje szereg kontaktów naukowych z instytucjami naukowo – badawczymi  i wystawienniczymi w kraju i za granicą.

W Polsce współpracujemy z: Muzeum Gdańska, Muzeum Miejskim w Gdyni, Nadbałtyckim Centrum Kultury, Fundacją im. Katarzyny Cieślak, Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie, Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, Polskim Towarzystwem Historycznym, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Etnograficznym w Gdańsku i inne.

Poza granicami Polski współpracujemy np. z: Fondazione Romualdo del Bianco we Florencji, Kunstgeschichtliches Institut, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Seminar für Kunstgeschite, Abteilung Kunstgeschichte, Universität Bonn, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Uniwersytetem w Manchesterze i inne.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 18. Styczeń 2014 - 10:50; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: piątek, 8. Wrzesień 2023 - 12:55; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska