fbpx Historia - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Wydział Historyczny

Historia - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Wydział Historyczny

Historia

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
Zdjęcie Historia
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Historyczny

Strona WWW Wydziału: http://www.historia.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia historyczne II stopnia w formie studiów niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim realizowane są w jednym w jednym z najlepszych ośrodków naukowo-dydaktycznych w Polsce (Wydział Historyczny posiada kategorię A).  W trakcie studiów student pogłębia swoją wiedzę historyczną oraz nabywa szerokie kompetencje naukowe  zapoznając się m. in. ze metodologią badań historycznych oraz najnowszymi osiągnieciami historiografii, a także w ramach translatoriów językowych z obcojęzycznym specjalistycznym słownictwem. Nowoczesna konstrukcja programu studiów umożliwia realizację własnych zainteresowań historycznych poprzez uczestnictwo w cyklach specjalistycznych zajęć ( tzw. bloków tematycznych).
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Instytucje kulturalne, jednostki administracji publicznej i pozarządowej, media, instytucje naukowe, organizacje polityczne.
 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt  1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłata rekrutacyjna

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 grudnia 2019 roku, 13:01