Historia sztuki

Historia sztuki na Wydziale Historycznym

Historia sztuki

Działalność dydaktyczna naszej jednostki ma profil uniwersalny, lecz, podobnie jak działalność badawcza, uwarunkowana jest lokalnie – nakierowana jest na dziedzictwo artystyczne Gdańska, Prus i powiązanych z nimi historycznie oraz kulturowo regionów nadbałtyckich. Bogactwo tego dziedzictwa i jego wysoka jakość – od zamków krzyżackich, przez kosmopolityczną sztukę doby nowożytnej, do niezwykle ciekawych zjawisk artystycznych w okresie międzywojnia i współcześnie – to niewątpliwie jeden z podstawowych czynników sprawiających, że w Gdańsku warto studiować historię sztuki. Drugi nasz atut to bardzo dobrzy nauczyciele akademiccy, reprezentujący różnorodne tradycje i mający za sobą studia i pracę w różnych ośrodkach naukowo-dydaktycznych Polski (m. in. Kraków, Poznań, Warszawa) i Niemiec (Berlin, Hamburg i Lipsk). Ponadto poważnym atutem jest lokalizacja naszej siedziby (jej urok także) – na Starym Mieście, skąd bardzo blisko do licznych kościołów, muzeów i innych miejsc, w których prowadzimy wiele zajęć. W naszej siedzibie mamy bardzo przyjemne i wygodne sale wykładowe oraz seminaryjne, zaopatrzone w nowoczesny sprzęt audiowizualny. 

Naszą ofertę dydaktyczną uzupełniają wykłady gościnne, na które przyjeżdżają uczeni z innych ośrodków, także zagranicznych. Ponadto organizujemy ponadprogramowe wyjazdy zagraniczne. Nasi studenci jeździli do Florencji na interdyscyplinarne warsztaty na zaproszenie Fundacji Romualdo del Bianco. Odbywały się też dwu- lub trzytygodniowe wyjazdy do Paryża, na Sycylię, do Neapolu, a także krótsze wyjazdy na wystawy do Berlina i Londynu. Tę tradycję będziemy kontynuować.

dr hab. Andrzej Woziński, prof. uczelni

 

1

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 2. Lipiec 2021 - 09:08; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: środa, 12. Kwiecień 2023 - 12:18; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska

Historia Sztuki

 

PROGRAM STUDIÓW

Historia Sztuki w Gdańsku!

Studia na historii sztuki zapewniają wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Wysoko wykwalifikowana kadra realizuje dobrze przygotowane programy studiów umożliwiające wieloaspektowe poznawanie dziejów sztuki powszechnej i polskiej. Naczelnym celem studiów jest dogłębne poznanie dzieła sztuki, usytuowanie go w szerszym kontekście kulturowym,  a także dostrzeganie, analizowanie i rekonstruowanie długofalowych procesów artystycznych.

Przy Instytucie Historii Sztuki UG aktywnie działa Koło Naukowe dzielące się na kilka sekcji tematycznych i realizujące własne programy naukowo-badawcze i inwentaryzatorskie. Koło Naukowe prowadzi także działalność wystawienniczą, jego członkowie biorą udział w konferencjach naukowych, wernisażach, wystawach i innych ważnych wydarzeniach kulturalnych.

Studia na kierunku Historia sztuki prowadzone są na I i II stopniu w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W programie studiów nie ma wyodrębnionych specjalności.

Wśród przedmiotów wykładanych na historii sztuki znajdują się: wstęp do historii sztuki, historia sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej, historia sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej, historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej, historia sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej, historia sztuki gdańskiej, warsztat badawczy historyka sztuki, metodologia historii sztuki i historia badań nad sztuką, muzealnictwo i ochrona zabytków, dzieje myśli o sztuce.  

Ukończenie studiów historii sztuki stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w muzeach, galeriach, obsłudze ruchu turystycznego, wydawnictwach artystycznych, środkach masowego przekazu, urzędach konserwatorskich, referatach i wydziałach kultury jednostek samorządowych lub centralnych, urzędach celnych, właściwych wydziałach policji i innych służb państwowych zwalczających przemyt dzieł sztuki.  

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. luty 2014 - 00:39; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 11. Lipiec 2019 - 10:23; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny