Pracownia Informatyczna

Pracownia Informatyczna pok. 2.54

Ważne komunikaty:
UWAGA DOKTORANCI! Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana o nr 4/19, przed każdym zakupem sprzętów elektronicznych i informatycznych oraz akcesoriów należy skonsultować to ze specjalistą ds. techniczno-informatycznych na Wydziale Historycznym.
Pracownikiem odpowiedzialnym za obsługę informatyczno-techniczną Wydziału Historycznego jest mgr inż. Dariusz Sobczuk tel. 58 523 22 37, dariusz.sobczuk@ug.edu.pl.
Informujemy, iż problemy informatyczne można kierować do Centrum Informatycznego UG (58 523 25 88, help@ug.edu.pl) podczas nieobecności pracownika .

 

 

infolinia

 


 

Przydatne informacje dot. nauczania zdalnego:

Możliwe sposoby pracy z narzędziami do pracy zdalnej udostępnianymi na UG w roku akademickim 2020/2021

Sposób tworzenia nazw Zespołów w Teams

Jak założyć sobie Zespół w tenancie studenckim

- Jak dodać studentów do zespołu (film)

Konfiguracja połączenia z kontem Teams z poziomu platformy Moodle

 

Przydatne informacje dot. działalności Wydziału przy wykorzystaniu nowych technologii:

- Jak korzystać z sieci WiFi (eduroam) na UG?

Jak przeprowadzić spotkanie Rady Dyscypliny on-line (film)

- Szkolenie z Portalu Edukacyjnego UG (film)

Szkolenie z MS Teams - VI Konferencja Młodych Naukowców (film)

MS Teams: Jak prowadzić egzamin za pomocą MS Forms (film)

Skanowanie zbiorów BUG na życzenie - informacja 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 12. Październik 2020 - 15:36; osoba wprowadzająca: Patryk Poborski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 11. Wrzesień 2023 - 12:32; osoba wprowadzająca: Aneta Plaskiewicz