1

Rekrutacja

Marzysz o studiowaniu z pasją? Wybierz jeden z 8 kierunków na Wydziale Historycznym UG - Historię, Niemcoznawstwo, Krajoznawstwo i Turystykę Historyczną, Religioznawstwo, Archeologię, Etnologię, Historię sztuki lub Ochronę dóbr kultury i muzealnictwo (nowy kierunek realizowany od roku akademickiego 2023/2024). 

Realizuj i rozwijaj swoje zainteresowania poprzez działalność w naszych kołach naukowych! 

Przyszłość to historia, tylko jeszcze nie przeżyta. Przeżyj z nami swoją przyszłość, wybierz Historyczny!

 

Wydział Historyczny UG

Wydział Historyczny oferuje studia I i II stopnia, studia doktoranckie oraz studia podyplomowe, kształcąc blisko tysiąc studentów.

W skład struktury Wydziału wchodzą 4 Instytuty: Historii, Antropologii, Archeologii i Historii Sztuki. Łącznie na Wydziale zatrudnionych jest ponad 80 nauczycieli akademickich.

Wydział Historyczny współpracuje w szerokim zakresie z wieloma jednostkami naukowymi i dydaktycznymi w kraju i za granicą. 

 

1