Przydatne informacje

1

Piątek na Historycznym to cykliczne spotkania, wykłady wybitnych naukowców z Polski i świata, wymiana wiedzy i doświadczeń w środowisku akademickim, mające na celu integrację pracowników i studentów Wydziału Historycznego.

1

Program Komisji Europejskiej Erasmus+ 2021-2027 oferuje dofinansowanie wyjazdów: stypendialnych studentów, wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej, a także możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych UE. 

1

Wraz z 9 europejskimi uczelniami nadmorskimi tworzymy konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas – SEA-EU), którego misją jest wzmacnianie współpracy naukowej, a także wspieranie innowacji i transfera wiedzy.