Przydatne informacje

1

Piątek na Historycznym to cykliczne spotkania, wykłady wybitnych naukowców z Polski i świata, wymiana wiedzy i doświadczeń w środowisku akademickim, mające na celu integrację pracowników i studentów Wydziału Historycznego.

1

Program Komisji Europejskiej Erasmus+ 2021-2027 oferuje dofinansowanie wyjazdów: stypendialnych studentów, wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej, a także możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych UE. 

`

SEA-EU to sojusz 9 europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu, Malty, Włoch, Portugalii oraz Norwegii. Naszą wizją jest stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego, który będzie wzmacniał współpracę naukową, a także wspierał innowacje i transfer wiedzy.