Niemcoznawstwo

Niemcoznawstwo

Uwaga!

Rekrutacja dodatkowa na studia I stopnia na kierunku NIEMCOZNAWSTWO trwa do 14 września!

Więcej informacji w linku: Niemcoznawstwo - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk (ug.edu.pl)

 

1

PROGRAM STUDIÓW

Interesujesz się współczesną kulturą i historią Niemiec, a nie znasz języka?  Planujesz pracę w instytucji współpracującej z różnymi krajami niemieckojęzycznymi? A może chcesz w przyszłości pracować w Niemczech czy Austrii?

Niemcoznawstwo to kierunek dla Ciebie!

Niemcoznawstwo na UG oferuje naukę języka niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania. Oferujemy intensywną naukę języka od poziomu podstawowego, otwierając się tym samym na kandydatów, którzy interesując się kulturą krajów niemieckojęzycznych (Niemiec, Austrii, Szwajcarii) nie mieli wcześniej okazji do nauki tego języka. Zróżnicowany poziom grup językowych umożliwia studiowanie także osób, które już trochę niemiecki znają.

Nasi wykładowcy reprezentują różne dyscypliny naukowe – historię, filologię germańską, socjologię i ekonomię, co sprawia, że oferujemy kompleksową wiedzę nt. kultury krajów niemieckojęzycznych, ich historii, uwarunkowań gospodarczych, politycznych, narodowościowych i etnicznych w ramach jednego kierunku!

Intensywna nauka języka niemieckiego oraz poznanie różnorodnej, interdyscyplinarnej wiedzy związanej z polsko-niemieckim pograniczem pozwala absolwentom na bycie elastycznym i daje szerokie możliwości w poszukiwaniu pracy po studiach zarówno na rynku polskim, jak i niemieckim.

Pomogą w tym także ciekawe praktyki w zagranicznych i regionalnych instytucjach oraz zagraniczne objazdy naukowe. Wśród naszych absolwentów znajdują się przedstawiciele tak różnych zawodów jak politycy i samorządowcy, naukowcy, przewodnicy, przedsiębiorcy, urzędnicy, dziennikarze, nauczyciele, bibliotekarze i archiwiści.

Ponadto w Instytucie Historii UG działają koła naukowe studentów, organizowane są studenckie konferencje, które pozwolą ćwiczyć umiejętności organizacyjne i ułatwiają nawiązywanie ciekawych kontaktów międzyuczelnianych. W ramach wymiany Erasmus studenci mają okazję studiować w zagranicznych uniwersytetach w Niemczech, Czechach, Słowenii, Belgii, Rumunii oraz na Węgrzech i Łotwie.

Nasza oferta programowa uwzględnia także dziedzictwo kultury niemieckiej w regionie, szczególnie terenów Pomorza, Gdańska i Kaszub oraz Warmii i Mazur, co pozwoli lepiej zrozumieć przeszłość naszego regionu.

 

Pierwszy stopień studiów. Nacisk położono na intensywną naukę języka niemieckiego, studenci zapoznają się z historią, literaturą i kulturą krajów niemieckojęzycznych oraz historycznymi i współczesnymi problemami wynikającymi z polsko-niemieckiego sąsiedztwa.

Studenci niemcoznawstwa mają także wybór pomiędzy dwoma specjalizacjami:

- biznesowo – turystyczną, która skupia się na zagadnieniach polityki regionalnej, zarządzania, gospodarki oraz turystyki w krajach niemieckojęzycznych oraz związanej z dziedzictwem regionalnym Pomorza, Gdańska, Kaszub, Warmii i Mazur

- historyczno – filologiczną, która kładzie większy nacisk na kulturę niemiecką, rozszerza wiedzę na temat literatury, sztuki, kina, pozwoli poznać źródła istniejących mitów i stereotypów na pograniczu polsko-niemieckim

 

Studenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na dowolnie wybranym kierunku.

1

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. luty 2014 - 00:45; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 30. Sierpień 2022 - 13:13; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska