Etnologia

Etnologia na Wydziale Historycznym

ATUTY KIERUNKU:

  • Etnologia (antropologia kulturowa) na UG to studia, dzięki którym poznasz i zrozumiesz inne kultury.
  • Będziesz też dobrze orientować się w mechanizmach rządzących współczesnym światem.
  • Zyskasz szerokie humanistyczne wykształcenie oraz konkretne umiejętności praktyczne – kontaktu i pracy z ludźmi, komunikacji międzykulturowej, krytycznej analizy oraz realizowania jakościowych badań społecznych.
  • Atutem studiów są zajęcia ze specjalistami, którzy bezpośrednio badają m.in. ludy tubylcze Amazonii, Afryki czy Nowej Gwinei, kultury Hiszpanii czy mniejszości narodowe i religijne w Polsce, ale też zagadnienia związane z tożsamością, etnicznością, pamięcią kulturową czy współczesnym folkiem.
  • We współczesnym wielokulturowym świecie umiejętność porozumienia się z ludźmi o odmiennej kulturze, religii czy obyczajach, jest ważnym atutem.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent etnologii (antropologii kulturowej) zyskuje unikalny zestaw umiejętności cenionych na rynku pracy: potrafi analizować i prezentować dane, przeprowadzić badania naukowe, pozwalające zrozumieć ludzi i ich potrzeby. Potrafi pracować z tekstem, jest kreatywny i otwarty. Wie, jak rozmawiać z ludźmi, potrafi pracować w zespole, podejmować inicjatywy edukacyjne i rozumie znaczenie różnic kulturowych. Takie umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w rozmaitych obszarach w:

  • instytucjach kultury (w tym muzeach), organizacjach pozarządowych i specjalistycznych urzędach,
  • międzynarodowych agendach pomocowych i w sektorze turystycznym,
  • agencjach marketingowych badających rynek,
  • w ośrodkach naukowych i badawczych (w tym ośrodkach badań opinii publicznej i zachowań konsumenckich).

1

 

Etnologia na Wydziale Historycznym UG

Ciekawi Cię świat, lubisz podróże w nieznane, chciałbyś wypalić fajkę pokoju przed indiańskim wigwamem lub dotrzeć do serca Afryki? A może wolisz wypady na współczesną wieś, gdzie nowoczesność miesza się z tradycją i opowieści o utopcach przeplatają się z dyskusją o smartfonach? Lub może po prostu chciałbyś lepiej zrozumieć zmieniającą się na Twoich oczach rzeczywistość? Jeśli na któreś z pytań odpowiedziałeś „tak”, to etnologia będzie dla Ciebie nie tylko sposobem na zdobycie atrakcyjnego dla pracodawców wykształcenia, ale też przygodą, ścieżką umożliwiającą realizację własnych pasji i marzeń. Spotkasz tu wśród studentów innych zapaleńców, którzy podzielą się z Tobą wiedzą o słowiańskich mitach, nauczą składać japońskie origami albo zaproszą Cię do wspólnego etnomuzykowania. Profesjonalnymi przewodnikami po tej fascynującej dyscyplinie będą nasi pracownicy, doświadczeni badacze terenowi, którzy prowadzili swoje badania na wszystkich nieomal kontynentach: od amazońskiej puszczy poprzez górzyste krainy Hiszpanii i malownicze wsie Pomorza. Na prowadzonych przez nich zajęciach poznasz kultury odległe w przestrzeni i czasie, a podczas praktyk terenowych sam staniesz się badaczem. Etnologia bowiem to nauka o człowieku i właśnie bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem jest jej podstawową metodą badawczą. Dzięki niej poznajemy Innych: tubylców z egzotycznych wysp albo milczących Basków z Pirenejów. Poznając Innych, poznajemy też samych siebie, gdyż nauka ta pozwala nam spojrzeć z dystansu na naszą własną kulturę. Niesie też ze sobą bardziej wymierne korzyści. Absolwenci etnologii we współczesnym, coraz bardziej różnorodnym świecie stają się poszukiwanymi pracownikami. Są specjalistami od komunikacji pomiędzy odmiennymi kulturami i narodami. Znajdują zatrudnienie nie tylko w instytucjach kultury, muzeach, ale także w mediach oraz w wielu instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych, które potrzebują ekspertów pozwalających zrozumieć ludzi i ich potrzeby. Znajomość metod badań jakościowych pomaga w znalezieniu pracy w ośrodkach badań konsumenckich i agencjach marketingowych.

Tekst: dr Monika Milewska

 

1

Fot. 1. Amazonia – lądowanie awionetki w osadzie indiańskiej (T. Buliński)  

 

1

Fot. 2. Polska – członkinie zespołu ludowego z Włodawy (A. Paprot-Wielopolska)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 2. Lipiec 2021 - 08:59; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: środa, 12. Kwiecień 2023 - 12:05; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska

Etnologia

PROGRAM STUDIÓW
 

Etnologia w Uniwersytecie Gdańskim to nowoczesny kierunek kształcenia. Studenci mają możliwość zapoznania się z najnowszymi wynikami badań terenowych, współczesną refleksją nad zagadnieniami etnicznymi (zarówno tymi dotyczącymi rodzimej problematyki, jak i najnowszymi osiągnięciami humanistyki światowej). Dzięki współpracy z wiodącymi polskimi ośrodkami etnologicznymi, studenci uzyskują dostęp do czołowych krajowych ekspertów specjalizujących się zarówno w kwestiach pozaeuropejskich, rodzimych, europejskich, jak i refleksji teoretycznej nad współczesnymi procesami etnicznymi na świecie. Dumą Instytutu są studenci, a w szczególności Studenckie Naukowe Koło Etnologów, zdobywca nagrody "Czerwona Róża" w 2013 roku dla najlepszego koła naukowego w Trójmieście.

Etnologia prowadzona jest na studiach I i II stopnia w trybie stacjonarnym. Podczas studiów licencjackich studenci otrzymują m.in. gruntowną wiedzę z zakresu historii etnologii, kluczowych teorii i zjawisk antropologicznych, a także metodologii prowadzenia badań jakościowych, co łączy się z wyjazdem na badania terenowe i praktykami zawodowymi. Podczas studiów magisterskich studenci pogłębiają wiedzę antropologiczną, która ułatwia rozumienie kulturowych kontekstów zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i praktykują ją m.in. podczas zajęć warsztatowych i animacyjnych.

Na studiach I stopnia realizowane są takie przedmioty, jak: Mapa etniczna świata, Etnologia krajów pozaeuropejskich, Etnografia Polski, Etnologia Europy, Antropologia współczesności, Antropologia miasta oraz przedmioty specjalizacyjne np. Antropologia Pomorza, Etnologia ludów nadmorskich.

Na studiach II stopnia realizowane są takie przedmioty, jak: Mit i magia, Teorie kultury, Antropologia widowisk czy Antropologiczne interpretacje kultury.

Absolwenci posiadają szeroką wiedzę humanistyczną, orientują się w problematyce zjawisk kulturowych, organizowania i funkcjonowania kultury oraz znaczenia kultury i historycznej zmienności form kulturowych. Absolwent etnologii uzyska wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy we wszelkich instytucjach kulturalnych i oświatowych, muzeach, agencjach turystycznych i informacyjnych oraz w instytucjach i urzędach, w których niezbędni są specjaliści do spraw społecznych i kulturowych oraz osoby umiejące interpretować zjawiska społeczno-kulturowe za pomocą narzędzi oferowanych przez antropologię – w administracji, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych i agendach pomocowych, a także w reklamie i marketingu. 


Etnologia gdańska na facebooku - Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej UG:
 https://www.facebook.com/Zak%C5%82ad-Etnologii-i-Antropologii-Kulturowej-UG-230537537513110
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. luty 2014 - 00:36; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 1. Czerwiec 2022 - 15:41; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska