Kierunki studiów

STUDIA STACJONARNE
ARCHEOLOGIA ARCHEO ETNO ETNO2

ARCHEOLOGIA

I stopień

ARCHEOLOGIA

II stopień

ETNOLOGIA

I stopień

ETNOLOGIA

II stopień

HISTORIA HISTORIA2 SZTUKA ETNO2

HISTORIA

I stopień

HISTORIA

II stopień

HISTORIA SZTUKI

I stopień

HISTORIA SZTUKI

II stopień

KRAJO1 KRAJO2 NIEMCO RELIGIO

KRAJOZNAWSTWO
I TURYSTYKA HISTORYCZNA

I stopień

KRAJOZNAWSTWO
I TURYSTYKA HISTORYCZNA

II stopień

NIEMCOZNAWSTWO

I stopień

RELIGIOZNAWSTWO

I stopień

STUDIA NIESTACJONARNE
HIS3 HIS4 HISSZT3 KRJ

HISTORIA

I stopień

HISTORIA

II stopień

HISTORIA SZTUKI

I stopień

KRAJOZNAWSTWO
I TURYSTYKA HISTORYCZNA

I stopień

STUDIA PODYPLOMOWE
1 1 1 1
STUDIA PODYPLOMOWE
HISTORII
OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: MUZEA, EDUKACJA, TURYSTYKA STUDIA PODYPLOMOWE
HISTORII SZTUKI
GEDANISTYKA

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi na temat kierunków i specjalności na Wydziale Historycznym UG, które przygotowali dla Państwa pracownicy Wydziału w tym władze Wydziału i Instytutów, opiekunowie kierunków, pracownicy naukowi i administracyjni, doktoranci oraz Koła Naukowe.

Materiał został przygotowany w wersji [PDF], a w nim m.in.:

  • Prezentacja Wydziału oraz Instytutów

  • Siedem kierunków, dziesięć specjalności - tyle możliwości!

  • Młodość i pasja. Doktoranci na Historycznym

  • Pozytywnie zakręceni. Koła na Historycznym

  • Administracja Wydziału Historycznego

  • Otwarci i nieszablonowi. Inicjatywy na Historycznym

  • Czasopisma Wydziału Historycznego

 

1

 
 

 

Terminy elektronicznej rejestracji kandydatów oraz termin ogłoszenia listy kandydatów:

ARCHEOLOGIA - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

ARCHEOLOGIA - STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

ETNOLOGIA - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

ETNOLOGIA - STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

HISTORIA - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

HISTORIA - STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

HISTORIA SZTUKI - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

HISTORIA SZTUKI - STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA HISTORYCZNA - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA HISTORYCZNA - STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

NIEMCOZNAWSTWO - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

RELIGIOZNAWSTWO - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

 

HISTORIA - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

HISTORIA - STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

HISTORIA SZTUKI - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA HISTORYCZNA - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

 

STUDIA PODYPLOMOWE HISTORII - STUDIA PODYPLOMOWE

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO : MUZEA, EDUKACJA, TURYSTYKA  - STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA PODYPLOMOWE HISTORII SZTUKI - STUDIA PODYPLOMOWE

GEDANISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

Strona internetowa irk.ug.edu.pl, na której Kandydat będzie dokonywał rejestracji na wszystkie kierunki i specjalności.