O nas

O Wydziale Historycznym

Kadra naukowa

Kadra Wydziału Historycznego składa się z 86 nauczycieli akademickich, wśród których jest 16 profesorów zwyczajnych, 31 profesorów nadzwyczajnych i doktorów habilitowanych, 37 osób ma stopień doktora nauk humanistycznych, a 2 osoby tytuł magistra.

Studenci

W roku akademickim 2023/2024 na Wydziale Historycznym na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia studiuje 840 studentów. 

Oferta kształcenia

Wydział Historyczny składa się z czterech Instytutów: Historii, Archeologii i Antropologii oraz Historii Sztuki.  

W roku akademickim 2004/2005 Uniwersytet Gdański wprowadził system boloński. Konsekwencją tej zmiany jest trzystopniowy system kształcenia studentów: studia I stopnia (licencjackie), II stopnia (magisterskie) i III stopnia (doktoranckie).

Na naszym Wydziale można studiować na kierunkach:

Studia stacjonarne:         Studia niestacjonarne: 
 • historia, I i II stopień  
 • archeologia, I i II stopień 
 • historia sztuki, I i II stopień 
 • etnologia, I i II stopień 
 • religioznawstwo, I stopień
 • niemcoznawstwo, I i II stopień
 • krajoznawstwo i turystyka historyczna, I i II stopień
 • historia, I i II stopień
 • historia sztuki, I stopień
 • religioznawstwo, I stopień
 • etnologia, I stopień
 • krajoznawstwo i turystyka historyczna, I stopień

 

Pasje i zainteresowania badawcze można kontynuować na czteroletnich Studiach Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii na których można studiować w trybie stacjonarnym. Od października 2019 r. studia doktoranckie funkcjonują w formie Szkół Doktorskich dla dyscyplin: archeologia, historia, nauki o kulturze i religii oraz nauki o sztuce.

Absolwenci I i II stopnia kształcenia mogą kontynuować i uzupełniać wykształcenie. Wydział ma w swojej ofercie następujące studia podyplomowe:

 • Podyplomowe Studia Historii,
 • Studia Podyplomowe Ochrona dziedzictwa kulturowego: muzea, edukacja, turystyka,
 • Studia Podyplomowe Historii sztuki,
 • Studia Podyplomowe Gedanistyka.

Wydział oferuje wszystkim studentom - poza zajęciami kierunkowymi (obligatoryjnymi) – fakultatywne wykłady wydziałowe.

Uniwersytet Gdański posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologii, nauki o kulturze i religii oraz nauki o sztuce oraz do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historii.

Studia na Wydziale Historycznym przygotowują studentów do podjęcia pracy m.in. w szkolnictwie, archiwach państwowych i zakładowych, biurach podróży, wykopaliskach archeologicznych oraz muzeach.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 18. Styczeń 2014 - 10:57; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: piątek, 12. Styczeń 2024 - 14:52; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska