Kronika Wydziału Historycznego

Kronika Wydziału Historycznego UG 2021/2022:

1

Kronika Wydziału Historycznego UG 2020/2021:

kronika

 

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021:

Wystąpienie: 

Dziekan Wydziału Historycznego UG, dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. uczelni

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. uczelni

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia, dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. uczelni

Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju, dr Anna Sobecka

 

Kronika Wydziału Historycznego UG 2019/2020:

archeologia

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 9. Październik 2020 - 11:25; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Październik 2022 - 14:43; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska