Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Krajoznawstwo i turystyka historyczna na Wydziale Historycznym

Krajoznawstwo i turystyka historyczna

1Krajoznawstwo i turystyka historyczna to kierunek uruchomiony na Wydziale Historycznym w 2010/2011 roku. Obecnie studia są prowadzone w trybie stacjonarnym, na poziomie licencjackim i magisterskim oraz w trybie niestacjonarnym na studiach I stopnia.

Specyfiką kierunku jest to, że łączy on w sobie kilka dyscyplin naukowych: historię, geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną, nauki o Ziemi i środowisku oraz nauki o zarządzaniu i jakości (tylko I stopień). Wszystkie one oscylują wokół historii jako dyscypliny wiodącej. Kierunek jest atrakcyjny, gdyż łączy nabywanie umiejętności i kompetencji ze zdobywaniem wiedzy, dzięki czemu kształci osoby dobrze przygotowane do aktywności zawodowej na rynku pracy, zwłaszcza w obszarze turystyki i krajoznawstwa. Taki też charakter ma odbywana w czasie studiów praktyka zadaniowa. Studenci mogą ją elastycznie dostosować do swoich zainteresowań i planów zawodowych.

Nasi absolwenci znajdują pracę w biurach turystycznych, agencjach promocji kultury, ośrodkach turystyczno-rekreacyjnych, hotelach oraz instytucjach kultury (np. muzeach). Pracują tam jako przewodnicy, animatorzy, agenci i organizatorzy turystyki oraz pracownicy biurowi. Część z nich zakłada własne firmy, inni podejmują pracę w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z krajoznawstwem i turystyką. Mimo trwającej pandemii, kierunek cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Odpowiada on bardzo dobrze na zapotrzebowanie rynku i pozwala na znalezienie atrakcyjnej pracy.

Prowadzący kierunek Instytut Historii UG rozwija działalność naukowo-badawczą w zakresie krajoznawstwa i turystyki. Cyklicznie organizowane są konferencje naukowe z tego zakresu, publikowana jest także seria wydawnicza „Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze”. Studenci krajoznawstwa i turystyki historycznej mogą realizować swoje zainteresowania naukowe np. w ramach seminariów dyplomowych, są też zachęcani do udziału jako słuchacze lub prelegenci w konferencjach naukowych oraz publikowania własnych artykułów. Część z nich podjęła już studia doktoranckie.

dr hab. Magdalena Nowak, prof. uczelni

Fot. Widok na otoczenie Hali Gąsienicowej, Tatry. Krzysztof Nowak


1

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 2. Lipiec 2021 - 09:12; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: środa, 26. Kwiecień 2023 - 13:12; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska

Krajoznawstwo i turystyka historyczna

 

PROGRAM STUDIÓW

Unikatowe studia dla organizatorów turystyki

Krajoznawstwo i turystyka historyczna jest kierunkiem unikatowym, łączącym elementy nauk historycznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Wyposaża on absolwenta w szeroką wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym. Z jednej strony – w wiedzę z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, geografii, czyli szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, z drugiej – w podstawowe kompetencje z zakresu ekonomii i zarządzania. Celem jest przygotowanie absolwenta do pracy w charakterze organizatora, przewodnika i promotora turystycznego.

W Instytucie Historii UG działają koła naukowe studentów, organizowane są studenckie konferencje i wyjazdy naukowe. W ramach wymiany Erasmus studenci mają okazję uczęszczać na zajęcia w zagranicznych uniwersytetach w Niemczech, Czechach, Słowenii, Belgii, Rumunii oraz na Węgrzech i Łotwie. Praktyki studenckie w wielu szkołach i instytucjach publicznych na Pomorzu umożliwiają im nabycie przydatnych umiejętności oraz zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Nowoczesne zaplecze dydaktyczne oraz wyspecjalizowana kadra zapewniają komfortowe warunki do studiowania. Wśród naszych absolwentów znajdują się przedstawiciele tak różnych zawodów jak politycy i samorządowcy, naukowcy, przewodnicy, przedsiębiorcy, urzędnicy, dziennikarze, nauczyciele, bibliotekarze i archiwiści.

Oferta kierunku „krajoznawstwo i turystyka historyczna” obejmuje pierwszy i drugi stopień studiów. W ramach pierwszego stopnia student nabywa usystematyzowaną i przekrojową wiedzę z zakresu dziejów cywilizacji od starożytności po współczesność, zagadnienia związane ze sztuką, kulturą i geografią miasta. Nabywają podstawową wiedzę na temat prawa i obsługi turystyki, a także dziejów i geografii turystycznej świata. Innowacyjną formą nauczania są tzw. gry miejskie, opracowane w ramach współpracy profesjonalnych przewodników turystycznych i  nauczycieli akademickich. W ramach praktyk studenci w kilkudziesięciu biurach podróży i instytucjach, z którymi Wydział Historyczny podpisał umowy, mają okazję zdobyć cenne doświadczenia w obsłudze ruchu turystycznego i prowadzeniu imprez turystycznych.

W ramach drugiego stopnia przyjęto w programie kryterium geograficzne. Program zakłada zapoznanie studenta z historią i kulturą poszczególnych regionów świata takich jak Skandynawia, Europa Środkowo-Wschodnia, Rosja i Bliski Wschód i wybrane kraje Europy Zachodniej, takie jak Francja i Włochy, znane ze swojej atrakcyjności turystycznej. Nacisk został położony na przedmioty z obszaru nauk o przyrodzie oraz przedmioty dostarczające wiedzy na temat zarządzania organizacją turystyczną. Program studiów uzupełniają lektoraty języka angielskiego oraz arabskiego lub hebrajskiego do wyboru, a także praktyki zawodowe.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. luty 2014 - 00:41; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 7. Lipiec 2022 - 10:23; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska