Jubileusz 15-lecia Wydziału Historycznego

Jubileusz 15-lecia Wydziału Historycznego

W miniony piątek 29 września 2023 r. Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego świętował Jubileusz 15-lecia istnienia.

Uroczystość odbyła się w jednym z najbardziej reprezentacyjnych zabytków naszego miasta - Dworze Artusa.

Przybyłych gości przywitał Dziekan Wydziału dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG

Uroczystość jubileuszu swoją obecnością zaszczycił Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać także przemówień wszystkich Dziekanów naszego Wydziału. 

Najpierw przemówił Dziekan pierwszej kadencji prof. dr hab. Zbigniew Opacki, przypominając historię wyodrębnienia Wydziału Historycznego z Wydziału Filologiczno-Historycznego w 2008 roku i początki jego funkcjonowania jako samodzielnej jednostki. Kolejno wystąpił Dziekan kadencji 2012-2020 prof. dr hab. Wiesław Długokęcki.

Jako ostatni przemówienie wygłosił obecny Dziekan Wydziału Historycznego dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG.

- Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że w moim odczuciu nie był to bolesny rozwód, ale raczej wyjście z domu rodzinnego po osiągnięciu dojrzałości do samodzielnego funkcjonowania. Wprawdzie w wyniku podziału straciliśmy miano największego Wydziału na Uniwersytecie Gdańskim, ale zyskaliśmy nowy impuls do rozwoju i musieliśmy wziąć odpowiedzialność za nasze dalsze samodzielne funkcjonowanie w ramach gdańskiej Alma Mater. Myślę, że przez te ostatnie 15 lat udowodniliśmy każdym dniem pracy, każdą napisaną książką, artykułem, recenzją, każdym awansem naukowym, każdą konferencją i żmudną pracą naukową, że decyzja o utworzeniu odrębnego Wydziału Historycznego była decyzją słuszną. - zaznaczył.

W dalszej części można było wysłuchać wystąpień i gratulacji przybyłych na tę uroczystość gości, m.in. Wicemarszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza. 

O Wydziale Historycznym obecnie opowiedziała nam podczas prezentacji multimedialnej Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG.

Po wystąpieniach JM Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej dr Annie Sobeckiej oraz dr Monice Milewskiej.

Podczas uroczystości nastąpiło także wręczenie Nagród Jubileuszowych, a otrzymali je:

  • dr hab. Sławomir Jędraszek, prof. uczelni - 20-lecia
  • dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. uczelni - 20-lecia
  • dr Mariusz Kairski - 35-lecia
  • dr hab. Michał Kosznicki, prof. uczelni - 35-lecia
  • prof. dr hab. Andrzej Piotr Kowalski - 35-lecia

Jubileusz 15-lecia WH uczczono trzema symbolicznymi salutami z feluki - jednego z najstarszych modeli żaglowców o śródziemnomorskim rodowodzie, znajdujących się w Wielkiej Hali Dworu Artusa.

W czasie obchodów Jubileuszu można było uwiecznić swój wpis w pamiątkowej księdze jubileuszowej Wydziału Historycznego (zachęcamy wszystkich, którzy nie mieli okazji podczas uroczystości do pozostawienia po sobie pamiątkowego wpisu - Księga jest dostępna w Biurze Dziekana Wydziału - pok. 2.28)

Obchody zwieńczył godzinny występ Studia Wokalnego UG prezentując szlagiery polskiej muzyki współczesnej.

Po zakończeniu pierwszej części jubileuszu w Dworze Artusa całe grono społeczności akademickiej udało się na wspólne biesiadowanie podczas uroczystego obiadu w Restauracji "Piwnica Rajców". Na zakończenie uczestnicy mogli spróbować jubileuszowego tortu.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, jak i osobom zaangażowanym w przygotowania Jubileuszu 15-lecia naszego Wydziału.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 28. luty 2024 - 11:54; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: środa, 28. luty 2024 - 12:05; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska