Program studiów | Wydział Historyczny

Program studiów

wtorek, 4 lipca 2017 roku, 10:51

Historia, studia stacjonarne I stopnia

Specjalizacja Rok rozpoczęcia Program studiów
Historia 50+ 2017/2018 999
2016/2017 999
2015/2016 50+
Nauczycielska 2017/2018 siatka
2016/2017 siatka
2015/2016 Siatka
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Archiwistyczna 2017/2018 foto
2016/2017 foto
2015/2016 Siatka
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
Nauczycielska i WOS 2011/2012

 

Historia, studia stacjonarne II stopnia

Specjalizacja Rok rozpoczęcia Program studiów
Współczesne muzeum 2017/2018 foto
2016/2017 foto
2015/2016 muzeum
Nauczycielska w zakresie historii oraz Wos 2017/2018 foto
2016/2017 foto
2015/2016 Siatka
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Edukacja regionalna 2014/2015
2013/2014
2012/2013

Historia, studia niestacjonarne I stopnia

Specjalizacja Rok rozpoczęcia Program studiów
Współczesne systemy zarządzania dokumentacją 2017/2018 muzeum
2016/2017  
2015/2016 muzeum
2016/2017 zarządzanie dokumentacją