Szkolenia

Kurs dydaktyczny – pakiet podstawowy

W imieniu Zespołu Ekspertów z Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego zachęcamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli akademickich. Zostały jeszcze wolne miejsca na Kurs dydaktyczny – pakiet podstawowy pt. IDEA EDUKACJI AKADEMICKIEJ I PROJEKTOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – formularz zgłoszenia jest dostępny tutaj: https://forms.office.com/r/ynzYDiWs1N

 

Z ofertą kursów i szkoleń można zapoznać się na stronie domowej CDDiT https://cddit.ug.edu.pl/szkolenia-wewnetrzne/. Znajdą tam Państwo szczegółowe opisy kursów, kryteria zapisów oraz informacje o terminach zapisów i spotkań.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 13. Październik 2021 - 10:46; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: środa, 13. Październik 2021 - 10:47; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

English for International Communication

Szanowni Państwo

Istnieje możliwość udziału w kursie języka angielskiego organizowanego dla pracowników naszej uczelni na zlecenie Władz UG przez Centrum Języków Obcych UG we współpracy z FRUG. Kurs nosi nazwę: English for International Communication.

  1. Kurs obejmie 30 h lekcyjnych w podziale na 15 spotkań po 90 minut każde, raz w tygodniu, w godzinach do ustalenia między lektorem a grupą. Pierwsze spotkanie danej grupy odbędzie się stacjonarnie, w miejscu udostępnionym przez Rektorat lub Wydział UG, kolejne będą odbywały się online, z założeniem, że 5, 10 oraz 15 spotkanie odbędzie się ponownie ‘w realu’, w celu podsumowania i sprawdzenia przerobionego wcześniej materiału (z zastrzeżeniem, że sytuacja może ulec zmianie w zależności od obostrzeń epidemiologicznych).  Kurs na tych samych zasadach będzie kontynuowany w przyszłym semestrze. Uczestnicy kursu zobowiązują się do regularnego uczestnictwa w zajęciach. Przełożony pracownika ma prawo wglądu w rejestr obecności danej grupy, prowadzony przez lektora.  

 Odpłatność pracownika: jednorazowa: 100 zł; resztę opłaty pokrywa UG i Dziekan danego Wydziału.  Pracownicy proszeni będą o wpłatę 100 zł na konto FRUG w ciągu tygodnia od daty uczestnictwa w pierwszych zajęciach. Konto znajduje się na stronie FRUG, oprócz imienia i nazwiska prosimy wpłacających o podanie nazwy swojego Wydziału.

  1. Powstaną 23 grupy, (3 grupy dla pracowników administracji, 18 grup dla pracowników naukowych poszczególnych Wydziałów UG, 2 grupy dla pozostałych jednostek UG ) składające się z 7-10 słuchaczy każda, w podziale na poziomy  A2/B1 i B2/C1 na podstawie wykonanego testu online.  

Test nie jest na ocenę, a służy jedynie pogrupowaniu kursantów adekwatnie do poziomu ich znajomości języka angielskiego.

a) 3 grupy dla pracowników administracji UG; w tym 2 grupy dla pracowników Rektoratu; oraz 1 grupa dla pracowników administracyjnych z poszczególnych Wydziałów i innych jednostek UG.  Wszystkie zajęcia stacjonarne (w sumie 4 takie spotkania dla każdej grupy; pozostałe 11 spotkań odbędzie się online) tych grup odbędą się w Rektoracie.

b) 18 grup dla nauczycieli akademickich z 9 Wydziałów UG – dwie grupy z jednego Wydziału (bez Wydziału Biologii i Zarządzania, gdzie kursy są już organizowane) oraz  2 grupy dla nauczycieli akademickich z pozostałych jednostek UG (MAB, CWFiSitd.).

c) Zajęcia stacjonarne odbędą się na Wydziałach: pierwsze, piąte, dziesiąte i ostatnie spotkanie z 15 spotkań  x 90 minut, raz w tygodniu; pozostałe zajęcia odbędą się online.

 

3.Test zostanie udostępniony 27 września i będzie dostępny do 10 października. Najpóźniej do 11 października kandydaci na kurs przesyłają swój wynik (kartę  odpowiedzi) na dany Wydział, do osoby koordynującej zapisy.

4. Zajęcia rozpoczną  się poczynając od 18 października, w zależności od dnia i godziny ustalonej z danym lektorem.  Pierwsze spotkanie będzie okazją do ewentualnej zmiany terminu kolejnych spotkań..

5. Po pierwszych 2 zajęciach lektor zasugeruje słuchaczom tytuł podręcznika, który będzie realizowany przez 2 semestry. Zakup podręczników należy do słuchaczy.

6. Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie chęci uczestnictwa w kursie do 24 września br. mailowo na adres: danuta.szumilo@ug.edu.pl

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 11. Październik 2021 - 10:16; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 11. Październik 2021 - 10:16; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Szkolenie z zakresu pracy ze studentami z trudnościami natury psychicznej

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizacji projektu: Dostępny UG – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami zaprasza na szkolenie z zakresu pracy ze studentami z trudnościami natury psychicznej. Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy MS TEAMS w dniach 15-16 marca 2021 roku.

Szkolenie będzie prowadzone przez partnera projektu - Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą e-mailową na adres:

justyna.rogowska@ug.edu.pl

lub telefonicznie pod nr tel.: 523-24-39.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 10 marca 2021 roku, obowiązuje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Załącznik Rozmiar
Program szkoleń 68.4 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4. Marzec 2021 - 22:50; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: czwartek, 4. Marzec 2021 - 22:50; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski