Religioznawstwo

Religioznawstwo na Wydziale Historycznym

Religie, oddziałując na wszelkie aspekty życia człowieka, wpływają na jego mentalność, sposób rozumienia i osądu rzeczywistości, a także na kulturę i sztukę, przez co kształtują sens życia i wartościują całościowo ludzką aktywność. Religioznawstwo, jako forma studiów, pozwala zapoznać się z różnymi teoriami opisującymi sam fenomen religii, wskazuje też jednocześnie na problemy i wyzwania współczesnego społeczeństwa. Jest bez wątpienia najbardziej wszechstronnym kierunkiem w ofercie Uniwersytetu Gdańskiego. Funkcjonuje w formule ogólnouniwersyteckiej.

Religioznawstwo obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy o religii oraz jej roli w życiu człowieka i społeczeństwa, a wykładowcy pochodzą z wielu wydziałów naszego uniwersytetu. Pozwala to zapoznać się z różnymi teoriami oraz ukazać uwarunkowania aktu religijnego, w tym jego indywidualne i społeczne konsekwencje w kontekście:

  • historycznym – studia porównawcze ze starożytności, średniowiecza, nowożytności i współczesności, a także dzieje tradycji religijnych,
  • społecznym – religijne aspekty psychologii, socjologii, politologii, pedagogiki,
  • kulturowym – judaizm, chrześcijaństwo, islam, buddyzm, hinduizm, szintoizm, konfucjanizm, systemy religijne antyku, Bliskiego Wschodu, przedchrześcijańskiej Europy czy kultury symbolicznej w pradziejach,
  • językowym – lektoraty z wybranych tradycji religijnych, m.in. hebrajki i greka,
  • filozoficznym – fenomenologia, ontologia, teologia.

Studia religioznawcze rozwijają zainteresowania i poszerzają horyzonty, pozwalają zrozumieć inne kultury i cywilizacje, a przede wszystkim religie, które wpływają na ich kształt. Szeroka gama programowa studiów przygotowuje do kompetentnego poruszania się w dziedzinie religii. Przyjmujemy najlepsze, sprawdzone wzorce z tradycyjnymi dziedzinami religioznawstwa.

dr hab. Wojciech Gajewski, prof. uczelni


UWAGA! 

Od roku akademickiego 2023/2024 w Instytucie Antropologii kierunek Religioznawstwo będzie prowadzony na studiach II stopnia w formie studiów stacjonarnych.

Więcej informacji.

 

1

 

Religioznawstwo to studia z pasją. To, co proponuje religioznawstwo, jest niezwykłe. Studiujemy języki tradycji religijnych, ale też szeroki pakiet filozofii, socjologii, psychologii. Mamy elementy ekonomii. Jest w czym wybierać. Myślę, że religioznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim to wspaniała przygoda. Studia są tak skompensowane, że świetnie łączą się z innymi kierunkami.

Kamila Szul, absolwentka kierunku religioznawstwo

 

Żyjemy w czasach globalizacji i przemian w kulturze i religii. Kompetencje religioznawcy pozwolą mi stać się mostem pomiędzy ludźmi różnych wyznań i pozwolą mi na to, aby pomóc im zrozumieć siebie nawzajem. Z tego powodu nie martwię się o zatrudnienie po okresie studiów, bo wiem, że ludzi z moimi kompetencjami będą bardzo potrzebni.

Martyna Morowiak, absolwentka kierunku religioznawstwo

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 2. Lipiec 2021 - 09:15; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: środa, 12. Kwiecień 2023 - 14:10; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska

Religioznawstwo

PROGRAM STUDIÓW

Ciekawość -  pierwszy stopnień do… religioznawstwa

Religioznawstwo jest kierunkiem obejmującym wszystkie dziedziny wiedzy o religii oraz jej roli w życiu człowieka i społeczeństwa. Pozwala zapoznać się z różnymi teoriami opisującymi to zjawisko, ukazując uwarunkowania aktu religijnego, w tym indywidualne i społeczne jego konsekwencje. Religie silnie oddziałują na wszystkie aspekty życia człowieka: na sposób rozumienia i osądu rzeczywistości, a także na kulturę i sztukę, kształtując sens życia i wartościując całościowo ludzką działalność. Studia na kierunku „religioznawstwo” pozwalają więc zrozumieć świat, poznać problemy religijne i ich związki ze współczesną kulturą oraz wpływ religii na rozwój cywilizacji. Rozwijają zainteresowania i poszerzają horyzonty, kształtując absolwenta, który jest zorientowany w szeroko rozumianej problematyce religijnej, społecznej i politycznej.

W Instytucie Historii UG działają koła naukowe studentów, organizowane są studenckie konferencje i wyjazdy naukowe. W ramach wymiany Erasmus studenci mają okazję uczęszczać na zajęcia w zagranicznych uniwersytetach w Niemczech, Czechach, Słowenii, Belgii, Rumunii oraz na Węgrzech i Łotwie. Praktyki studenckie w wielu szkołach i instytucjach publicznych na Pomorzu umożliwiają im nabycie przydatnych umiejętności oraz zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Nowoczesne zaplecze dydaktyczne oraz wyspecjalizowana kadra zapewniają komfortowe warunki do studiowania. Wśród naszych absolwentów znajdują się przedstawiciele tak różnych zawodów jak politycy i samorządowcy, naukowcy, przewodnicy, przedsiębiorcy, urzędnicy, dziennikarze, nauczyciele, bibliotekarze i archiwiści.

Religioznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim istnieje od 2010 r. na poziomie studiów licencjackich. Od 2017/2018 startuje w nowej formule – ogólnouniwersyteckiej. Wykłady na religioznawstwie poprowadzi kadra złożona z najlepszych wykładowców z kilku wydziałów Uniwersytetu.

Oprócz palety podstawowych wykładów (etnologia religii, politologia religii, psychologia religii, socjologia religii, filozofia religii, fenomenologa religii, hermeneutyka religijna, prawo wyznaniowe, język religijny...) studiujący ma możliwość zapoznania się z zagadnieniami, które nie są wykładane na religioznawstwie w kraju, jak np.: wstęp do badań nad tekstami religijnymi, archeologia religijna, inicjacja religijna, pedagogika religii, geografia religii, media a religia, ekonomia a religia, biofilozofia czy filozofia cywilizacji.

Plan studiów

reliogo   

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. luty 2014 - 00:43; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 11. Lipiec 2019 - 10:29; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny