Erasmus, MOST

Program Erasmus+

Erasmus+ to unijny program, w ramach którego studenci Uniwersytetu Gdańskiego, mogą skorzystać z międzynarodowej mobilności dofinansowanej w formie stypendium ze środków Unii Europejskiej poprzez: 

• realizowanie w ramach wymiany zagranicznej część programu studiów (np. semestr lub cały rok akademicki) w zagranicznej uczelni partnerskiej 

• uczestnictwo w programie umożliwiającym odbycie praktyki zawodowej w wybranej zagranicznej instytucji lub przedsiębiorstwie

Na wniosek Biura Współpracy Międzynarodowej (Sekcji Obsługi Programu Erasmus+) Uniwersytet Gdański w konkursie wniosków otrzymał Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE- 2021-27). Uprawnia ona do ubiegania się o fundusze na wszelkie działania oferowane w programie Erasmus+ oraz  jest ona jednocześnie zobowiązaniem Uniwersytetu Gdańskiego do przestrzegania zasad w niej zawartych, a także do realizacji postanowień  „Deklaracji Polityki Erasmusa 2021-2027”.

Program Komisji Europejskiej Erasmus+ 2021-2027 oferuje dofinansowanie wyjazdów: stypendialnych studentów, wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej, a także możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych UE. Realizacja wymiany akademickiej (studia oraz wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej) jest możliwa gdy placówki partnerskie posiadają podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Za jej przygotowanie odpowiedzialny jest koordynator wydziałowy/instytutowy.

 

1

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 30. Listopad 2022 - 13:24; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 11. Grudzień 2023 - 10:46; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska