Archeologia - w przyszłość z przeszłością

Uwaga!

Rekrutacja dodatkowa na studia I stopnia na kierunku ARCHEOLOGIA trwa do 14 września!

Więcej informacji w linku: Archeologia - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk (ug.edu.pl)

 

Rekrutacja podstawowa na studia II stopnia na kierunku ARCHEOLOGIA trwa do 14 września!

Więcej informacji w linku: Archeologia - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk (ug.edu.pl)

 

ATUTY KIERUNKU:

 • Zdobywanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie archeologii.
 • Przygotowanie do wykonywania zawodu archeologa w ramach standardów archeologii europejskiej.
 • Terenowe ćwiczenia wykopaliskowe (po I i II roku studiów licencjackich oraz po I roku studiów magisterskich) realizowane w kraju lub za granicą, umożliwiające zdobycie niezbędnego doświadczenia i umiejętności.
 • Aktywnie działające koła naukowe (Koło Naukowe Studentów Archeologii oraz Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej), organizujące wykłady, konferencje, pikniki naukowe, warsztaty o charakterze archeologicznym.
 • Kontakt z aktualnymi trendami w archeologii europejskiej i światowej. 
 • Fascynująca podróż w przeszłość.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia przygotowują do pracy w zawodzie archeologa w:

 • instytutach naukowych,
 • muzeach archeologicznych,
 • muzeach regionalnych,
 • placówkach konserwatorskich,
 • placówkach kulturalno-oświatowych i turystycznych,
 • prywatnych firmach archeologicznych wyspecjalizowanych w ratownictwie archeologicznym.

ponadto, absolwent kierunku archeologia potrafi zaprojektować wystawę muzealną, napisać artykuł naukowy i popularnonaukowy, a także sporządzić kalkulację kosztów prac ratowniczych, zaprojektować ich organizację i przedstawić ofertę wykonania wykopalisk oraz jest przygotowany do uczestnictwa w projektach krajowych i międzynarodowych. 

 

1

 

ARCHEOLOGIA

Naturalnym wydaje się skojarzenie, że kierunki rozwoju uniwersyteckiej archeologii w Gdańsku powinny być odzwierciedleniem szczególnej więzi Pomorza w minionych wiekach i tysiącleciach z Morzem Bałtyckim i położonymi wokół niego regionami. W istocie tak jest, bowiem zagadnienia, które wiążą się z odległą przeszłością Pomorza Gdańskiego, stanowią wyróżniający się element naszej badawczej aktywności. Sprzyja temu m.in. fakt, że wiele z podejmowanych przez nas tematów nie było dotychczas przedmiotem badań archeologicznych. Chcemy coraz szerzej wykorzystywać potencjał problemów badawczych dotyczących tej odległej i tej bliskiej przeszłości naszego regionu. Zwłaszcza, że większość z nich, tylko pozornie zdaje się mieć lokalny zasięg i znaczenie! Wszak już sam Gdańsk jest mikrokosmosem Europy sprzed wieków, co szczególnie barwnie ukazuje nam właśnie archeologia… Także ta realizowana przez naszych naukowców.

Zainteresowania odległą przeszłością Pomorza Gdańskiego nie kolidują z naszymi celami, które mają znacznie większy zasięg. Od samego bowiem początku istnienia Instytutu Archeologii (tj. od 2008 r., a nawet wcześniej, od 2004 r., gdy utworzono Zakład Archeologii) prowadzimy badania w różnych regionach naszego kraju oraz poza jego granicami, na stanowiskach z różnych epok i kręgów kulturowych. Biorąc pod uwagę stosunkowo krótki czas istnienia naszej dyscypliny w ramach UG, lista naszych aktywności poza granicami Polski jest dosyć długa: Turcja, Ukraina, Grecja, Macedonia, Egipt, Iran, Dania – to tylko niektóre kraje, na których skupiamy uwagę. Gdy do tego dołączymy listę zainteresowań badawczych i specjalizacji, które charakteryzują pracowników zakładów archeologicznych w Instytucie Archeologii i Etnologii, możemy śmiało stwierdzić, że archeologia na UG zawiera w sobie najważniejsze nurty współczesnej archeologii. Korzystając z tego potencjału, nasza uniwersytecka archeologia ma ambicje wnieść swój wkład nie tylko w rozwój gdańskiej humanistyki, ale też stawać się wyróżniającym się ośrodkiem archeologicznym – zarówno w Polsce, jak i w strefie bałtyckiej.

Nasze dotychczasowe osiągnięcia są sumą indywidualnych wysiłków niewielkiej, bo tylko kilkunastoosobowej grupy archeologów – ich pasji, determinacji, a zwłaszcza chęci poznania, bez której w nauce nie można funkcjonować. Szczególnym owocem naszej działalności są jednak absolwenci studiów archeologicznych. Mierząc się na co dzień z trudną rolą dydaktyków akademickich, wyjątkową satysfakcję – nie mniejszą od sukcesów naukowych – dają nam studenci, a zwłaszcza ci, którzy złapali bakcyla archeologii. Nasze relacje ze studentami są bowiem wyjątkowe w skali uniwersytetu – mamy ze sobą kontakt niemal przez cały rok, spędzamy często wspólnie wakacje, oddając się trudowi wykopalisk. Nie można przy tym pominąć pozornie nieistotnej obserwacji: tylko archeologia daje studentowi szansę zobaczenia profesora „przy łopacie”. To buduje szczególną relację i jest jedyną w swoim rodzaju lekcją pokory wobec nauki.

Dr hab. Marcin Wąs, prof. uczelni

Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii

Przewodniczący Rady Dyscypliny Archeologia

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 2. Lipiec 2021 - 09:04; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: wtorek, 30. Sierpień 2022 - 13:12; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska