Projektowanie gier historycznych - NOWY KIERUNEK STUDIÓW

Projektowanie gier historycznych - Jedyny taki w Polsce! "Na wskroś praktyczny". Już od roku akademickiego 2024/25

O kierunku

Projektowanie gier historycznych to studia, które są odpowiedzią na duże zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistki i specjalistów pracujących w przemyśle kreatywnym. Przemysł kreatywny, do którego zalicza się sektor gier, jest jedną z najprężniej rozwijających się i najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki. Wraz z rosnącą popularnością gier historycznych, służących nauce, kulturze, edukacji, dziedzictwu i rozrywce rośnie zapotrzebowanie na ludzi merytorycznie kompetentnych w zakresie ich konsultowania oraz ich projektowania i tworzenia. Osoby studiujące na tym kierunku otrzymują wiedzę zarówno z zakresu historii Polski i świata, jak i praktyczne umiejętności z projektowania narracji interaktywnej, tworzenia mechaniki gier oraz pisania kreatywnego i technicznego.

Projektowanie gier historycznych to kierunek innowacyjny, oparty na nowoczesnych metodach kształcenia i na wskroś praktyczny.

Do atutów kierunku należą m.in.:

 • Zdecydowana większość zajęć w formie ćwiczeń i projektów. Nacisk stawiany jest również na pracę zespołową.
 • Warsztaty kreatywne oraz game jamy, czyli maratony projektowania gier. Będą w nich brali udział studentki oraz studenci II i III roku tego kierunku, którzy w praktycznym sposób wykażą się zdobytą do tej pory wiedzą i umiejętnościami.
 • Budowanie międzynarodowej kariery: blisko 40% przedmiotów odbywa się w języku angielskim.
 • Kształtowanie własnej ścieżki rozwoju - od projektanta po konsultanta: wybór przedmiotów, praktyk zawodowych i formy pracy dyplomowej.
 • Praca dyplomowa w formie "tradycyjnej" lub projektowej, tj. działającego prototypu gry o tematyce historycznej.
 • Praktyki w renomowanych firmach zajmujących się tworzeniem gier.
 • Realny wpływ na kształtowanie swojej przyszłości zawodowej, dzięki przedmiotom takim jak planowanie karier, podstawy przedsiębiorczości oraz podstawy zarządzania projektem.

Opis kompetencji absolwenta/absolwentki:

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku „Projektowanie gier historycznych” jest przygotowanie specjalistów posiadających wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające karierę zawodową w sektorze edukacji, kultury oraz kreatywnym, ze szczególnym ukierunkowaniem na branżę twórców gier.

Absolwenci/absolwentki będą posiadali szeroką wiedzę historyczną z historii Polski i historii świata oraz praktyczne umiejętności warsztatu historyka, w tym umiejętność przeszukiwania, selekcji i oceny źródeł i opracowań z obszaru historii i dziedzictwa kulturowego. Ponadto będą posiadali umiejętności praktyczne, doświadczenie i podstawową wiedzę z projektowania narracji interaktywnej, tworzenia mechaniki gier oraz pisania kreatywnego i technicznego na potrzeby gier wideo, gier planszowych i karcianych, a także gier na żywo z odgrywaniem ról. Zajęcia z nowoczesnego muzealnictwa, nowoczesnej popularyzacji wiedzy oraz grywalizacji przygotują ich do tworzenia i wdrażania gier w instytucjach kultury, edukacji i dziedzictwa. Dzięki swobodzie wyboru przedmiotów specjalizacyjnych, praktyk zawodowych i formy pracy dyplomowej samodzielnie ukształtują profil zawodowy między akademickim historykiem-badaczem przygotowanym do roli konsultanta gier, a projektantem/pisarzem gier zdolnym do pracy z materiałem historycznym bez pomocy konsultanta.

Absolwenci będą mogli zostać zatrudnieni m.in. w:

 • branży gier (wideo, planszowych itd.)
 • branży eventowej
 • wydawnictwach materiałów edukacyjnych
 • instytucjach promujących dziedzictwo kulturowe oraz prowadzących edukację historyczną i obywatelską (muzea, centra kultury, organizacje pozarządowe, ośrodki edukacji nieformalnej itd.)
 • samodzielnie kształtować swoją przyszłość zawodową (własna firma, działalność popularyzująca naukę itd.)

1

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. Styczeń 2024 - 12:11; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Styczeń 2024 - 15:25; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska