Studia doktoranckie

Pierwsze Studia Doktoranckie Historii powstały w 1994 roku z inicjatywy prof. dr. hab. Jana Iluka w Instytutcie Historii, którego Rada Naukowa posiadała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.  Na pierwszy rok przyjęto wówczas 20 osób. Dwa lata później kierownictwo objął prof. dr hab. Błażej Śliwiński. Pełniąc tę funkcję przez 11 lat, nadał studiom kształt organizacyjny, który z niewielkimi zmianami przetrwał do dnia dzisiejszego. W roku akademickim 2007/2008 studiami kierowała prof. UG dr hab. Beata Możejko, a po utworzeniu Wydziału Historycznego, jego  prodziekan ds. nauki - prof. UG dr hab. Andrzej Kowalski.

W 2013 roku Rada Wydziału Historycznego otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie historii sztuki, w 2014 roku w zakresie archeologii. Dzięki temu od 1 października 2013 r. zaczęły funkcjonować Wydziałowe Studia Doktoranckie Historii i Historii Sztuki, a od 1 października 2015 r. Studia Doktoranckie Historii, Historii Sztuki i Archeologii.

Obecnie, na czteroletnich studiach doktoranckich studiują 54 osoby, uczestnicząc w 340 godzinach obligatoryjnych i fakultatywnych zajęć z zakresu nauk humanistycznych, realizując swoje zainteresowania badawcze na 41 seminariach doktorskich. Opisany cykl kształcenia odpowiada 45 punktom ECTS.  

Od 2019 r. studia doktoranckie funkcjonują w formie szkół doktorskich. 

Wyniki w nauce, działalność dydaktyczna i organizacyjna, a przede wszystkim postępy w pracy badawczej  mierzone recenzowanymi publikacjami naukowymi są podstawą do ubiegania się doktorantów Wydziału Historycznego o stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, stypendium dla najlepszych doktorantów, a także o nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego i nagrodę ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Słuchacze znajdujący się w trudnej sytuacji socjalnej mogą wnioskować o pomoc materialną.   

W ciągu dwudziestu lat funkcjonowania studiów doktoranckich stopień doktora nauk humanistycznych uzyskało  ponad 190 osób.

 

Dyżur Kierownika Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii, dr hab. Andrzeja Wozińskiego, prof. UG,  w roku ak. 2021/2022:

piątek w godz. 9:30-11:00 w Instytucie Historii Sztuki UG, ul. Bielańska 5, Gdańsk Główny pok. 54.

 
Obsługa administracyjna doktorantów:
mgr Wioletta Urbanek , wioletta.urbanek@ug.edu.pl, tel. +58 523 21 67, pok. 2.59
 
Stypendia doktoranckie:
Anna Krause, anna.krause@ug.edu.pl, tel. +58 58 523 20 23, pok. 2.57
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 8. Marzec 2014 - 22:27; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 25. Październik 2022 - 14:52; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska