Wybory do Rady Wydziału

Skład Rady Wydziału Historycznego na kadencję 3.11.2021 r.-31.08.2024 r.

 

 Skład Rady Wydziału Historycznego

na kadencję 3.11.2021 r.-31.08.2024 r.

 

1. Dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG – Dziekan Wydziału Historycznego

2. Dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof.UG – Prodziekan ds. Jakości Kształcenia

3. Dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG – Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

4. dr Anna Sobecka – Prodziekan ds. Studentów i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

5. Dr hab. Michał Kosznicki, prof.UG - Dyrektor Instytutu Historii

6. Dr hab. Marcin Wąs, prof.UG – Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii

7. Prof.dr hab. Małgorzata Omilanowska -Kiljańczyk – Dyrektor Instytutu Historii Sztuki

 

Samodzielni pracownicy naukowi

8. Dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG

9. Prof. dr hab. Lech Czerniak

10. Prof. dr hab. Wiesław Długokęcki

11. Dr hab. Jacek Friedrich, prof.UG

12.Dr hab. Wojciech Gajewski, prof. UG

13. Prof. dr hab. Bogusław Górka

14. Prof. dr hab. Igor Hałagida

15. Dr hab. Sławomir Jędraszek, prof.UG

16. Dr hab. Dariusz Kaczor, prof. UG

17. Dr hab. Marcin Kaleciński, prof. UG

18. Prof. dr hab. Edmund Kizik

19. Dr hab. Barbara Klassa, prof. UG

20. Dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG

21. Prof. dr hab. Eugeniusz Koko

22. Dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG

23. Prof. dr hab. Andrzej Kowalski

24. Prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski

25. Dr hab. Mirosław Kruk, prof. UG

26. Prof. dr hab. Rafał Kubicki, prof. UG

27. Dr hab. Anna Kwaśniewska. prof. UG

28. Dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG

29. Dr hab. Henryk Machajewski, prof. UG

30.Dr hab. Gabriela Majewska, prof. UG

31. Dr hab. Rafał Makała, prof.UG

32. Dr hab. Ireneusz Milewski, prof. UG

33. Dr hab. Katarzna Mirgos, prof.UG

34. Prof. dr hab. Beata Możejko

35. Dr hab. Magdalena Nowak, prof.UG

36. Prof. dr hab. Zbigniew Opacki

37. Dr hab. Waldemar Ossowski, prof. UG

38. Dr hab. Anna Paner, prof. UG

39. Dr hab. Piotr Perkowski, prof. UG

40. Dr hab. Joanna Pyzel, prof.UG

41. Dr hab. Przemysław Różański, prof. UG

42. Dr hab. Iwona Sakowicz -Tebinka, prof. UG

43. Prof. dr hab. Nicholas Sekunda

44. Dr hab. Marek Smoliński, prof. UG

45. Prof. dr hab. Tadeusz Stegner

46. Dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG.

47.Prof. dr hab. Sobiesław Szybkowski

48. Prof. dr hab. Witold Świętosławski

49. Dr hab. Tomasz Torbus, prof. UG

50. Dr hab. Andrzej Woziński, prof. UG

 

Przedstawiciele adiunktów i asystentów

1. Dr Iwona Janicka

2. Dr Zbigniew Landowski

3. Dr Anna Łysiak-Łątkowska

4. Dr Julia Możdżeń

5. Dr Kamil Niedziółka

6. Dr Tomasz Rembalski

 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami

1. Mgr Aneta Plaskiewicz

2. Mgr Wioletta Urbanek

 

Przedstawiciele doktorantów

1.Mgr Natalia Lubińska

 

Przedstawiciele studentów

1. Brylowski Patryk

2. Butrym Marcel

3. Derc Paweł

4. Gałązka Michał

5.Janczewska Aleksandra

6.Jarmakowski Mikołaj

7. Koszela Michał

8. Lewalski Kamil

9. Plata Bartosz

10. Świątek Andrzej

11. Zakrzewska Katarzyna

 

Załącznik Rozmiar
Skład Rady Wydziału na kadencję 2021 - 2024 131.14 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 2. Listopad 2021 - 08:58; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: wtorek, 2. Listopad 2021 - 08:58; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Historycznego dotyczący wyników wyborów uzupełniających do Rady WH

Komunikat w załączniku.

Załącznik Rozmiar
Komunikat WKW 91.83 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 2. Listopad 2021 - 08:55; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: wtorek, 2. Listopad 2021 - 08:55; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Informacja Przewodniczącej WKW

Informacja Przewodniczącej WKW w załączniku.

Załącznik Rozmiar
Informacja przewodniczącej WKW 121.19 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 27. Październik 2021 - 08:57; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: środa, 27. Październik 2021 - 08:57; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Ogłoszenia wyborcze do Rady Wydziału Historycznego UG (wybory uzupełniające)

KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO

ogłasza wybory uzupełniające do Rady Wydziału HISTORYCZNEGO

na kadencję od 3 listopada 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r.

w grupie

nauczycieli akademickich zatrudnionych na innych stanowiskach niż profesor, profesor uczelni i nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Więcej informacji w załączniku.

Załącznik Rozmiar
Ogłoszenie wyborcze 140.13 KB
Zał. 1. Zgłoszenie 12.75 KB
Zał. 2. Zgoda 12.42 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 27. Październik 2021 - 08:56; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: środa, 27. Październik 2021 - 08:56; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Historycznego dotyczący wyników wyborów do Rady WH

Komunikat w załączniku

Załącznik Rozmiar
Komunikat WKW 91.84 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 27. Październik 2021 - 08:52; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: środa, 27. Październik 2021 - 08:52; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Historycznego dotyczący wyników wyborów do Rady WH

W załączniku komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Historycznego dotyczący wyników wyborów do Rady WH

Załącznik Rozmiar
Komunikat WKW 92.02 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 18. Październik 2021 - 10:21; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 18. Październik 2021 - 10:21; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Ogłoszenia wyborcze do Rady Wydziału Historycznego UG

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 11. Październik 2021 - 08:03; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 11. Październik 2021 - 08:03; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Uchwała nr 1/21 Komisji Wyborczej WH UG w sprawie określenia liczby przedstawicieli poszczególnych grup członków społeczności akademickiej wydziału w radzie wydziału oraz terminu zgłaszania kandydatów do rady wydziału

1

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 11. Październik 2021 - 07:58; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 11. Październik 2021 - 07:58; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Protokół głosowania w sprawie przeprowadzenia wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich

W załączniku protokół głosowania w sprawie przeprowadzenia wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego (z wyłączeniem Dziekana, prodziekanów, dyrektorów instytutów bądź kierowników katedr).

Załącznik Rozmiar
Protokół 642.26 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 24. Wrzesień 2021 - 09:34; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: piątek, 24. Wrzesień 2021 - 09:34; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Ogłoszenie wyborcze

KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO

zwołuje zebranie wyborcze nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Historycznym na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego
(z wyłączeniem Dziekana, prodziekanów, dyrektorów instytutów bądź kierowników katedr)
w celu podjęcia uchwały w przedmiocie przeprowadzenia wyborów przedstawicieli tej grupy nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Historycznego na kadencję od 3 listopada 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Zebranie odbędzie się 23 września 2021 r. o godz. 11:00
w aplikacji MS Teams z wykorzystaniem MS Forms

 

Więcej informacji w załączniku

Załącznik Rozmiar
Ogłoszenie wyborcze 110.58 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 17. Wrzesień 2021 - 23:21; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: piątek, 17. Wrzesień 2021 - 23:21; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski