Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo - NOWOŚĆ

Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo

W Instytucie Historii Sztuki został uruchomiony nowy kierunek studiów "Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo".

Kierunek prowadzony będzie od roku akademickiego 2023/2024 na studiach I stopnia w formie studiów stacjonarnych.

Studia na kierunku "Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo" zakładają realizację efektów uczenia się w dyscyplinie: nauki o sztuce i trwają 6 semestrów.

W celu ukończenia studiów pierwszego stopnia program studiów przewiduje uzyskanie 180 punktów ECTS.


Atuty kierunku

Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo kładą nacisk na przekazanie absolwentowi wiedzy z zakresu nauk o sztuce, przede wszystkim z obszaru ochrony dóbr kultury i muzealnictwa oraz umiejętności pozwalających dostosować się do potrzeb rynku pracy.

Umożliwi to wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, która zdobywała swoje doświadczenia zawodowe w wielu placówkach (instytucjach muzealnych, galeriach artystycznych lub placówkach konserwatorskich) zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Na studiach studenci zgłębiają wiedzę:

- w zakresie dziejów sztuki powszechnej i polskiej,

lecz przede wszystkim uczą się:

- zabytkoznawstwa,

- historii i teorii konserwatorstwa i opieki nad zabytkami

oraz nabywają wiedzę:

- z zakresu muzealnictwa, w tym z zarządzania muzeami, kuratorstwa, wystawiennictwa,

- z obszaru aspektów prawnych i etycznych ochrony dóbr kultury i muzealnictwa.


Perspektywy zatrudnienia

Absolwent będzie mógł zostać zatrudniony przez:

- urzędy konserwatorskie,

- muzea,

- galerie artystyczne,

- referaty i wydziały kultury jednostek samorządowych lub centralnych,

- urzędy celne,

- właściwe wydziały policji i innych służb państwowych zwalczające przemyt dzieł sztuki.

 

Absolwent będzie mógł kontynuować kształcenie w ramach: studiów magisterskich II stopnia na kierunku Historia sztuki.    

Zajęcia na kierunku Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo będą się odbywać w siedzibie Instytutu Historii Sztuki UG na ul. Bielańskiej w Gdańsku.

PROGRAM STUDIÓW

 

1

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 12. Kwiecień 2023 - 12:43; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 3. Lipiec 2023 - 11:44; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska