Religioznawstwo

PROGRAM STUDIÓW

Ciekawość -  pierwszy stopnień do… religioznawstwa

Religioznawstwo jest kierunkiem obejmującym wszystkie dziedziny wiedzy o religii oraz jej roli w życiu człowieka i społeczeństwa. Pozwala zapoznać się z różnymi teoriami opisującymi to zjawisko, ukazując uwarunkowania aktu religijnego, w tym indywidualne i społeczne jego konsekwencje. Religie silnie oddziałują na wszystkie aspekty życia człowieka: na sposób rozumienia i osądu rzeczywistości, a także na kulturę i sztukę, kształtując sens życia i wartościując całościowo ludzką działalność. Studia na kierunku „religioznawstwo” pozwalają więc zrozumieć świat, poznać problemy religijne i ich związki ze współczesną kulturą oraz wpływ religii na rozwój cywilizacji. Rozwijają zainteresowania i poszerzają horyzonty, kształtując absolwenta, który jest zorientowany w szeroko rozumianej problematyce religijnej, społecznej i politycznej.

W Instytucie Historii UG działają koła naukowe studentów, organizowane są studenckie konferencje i wyjazdy naukowe. W ramach wymiany Erasmus studenci mają okazję uczęszczać na zajęcia w zagranicznych uniwersytetach w Niemczech, Czechach, Słowenii, Belgii, Rumunii oraz na Węgrzech i Łotwie. Praktyki studenckie w wielu szkołach i instytucjach publicznych na Pomorzu umożliwiają im nabycie przydatnych umiejętności oraz zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Nowoczesne zaplecze dydaktyczne oraz wyspecjalizowana kadra zapewniają komfortowe warunki do studiowania. Wśród naszych absolwentów znajdują się przedstawiciele tak różnych zawodów jak politycy i samorządowcy, naukowcy, przewodnicy, przedsiębiorcy, urzędnicy, dziennikarze, nauczyciele, bibliotekarze i archiwiści.

Religioznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim istnieje od 2010 r. na poziomie studiów licencjackich. Od 2017/2018 startuje w nowej formule – ogólnouniwersyteckiej. Wykłady na religioznawstwie poprowadzi kadra złożona z najlepszych wykładowców z kilku wydziałów Uniwersytetu.

Oprócz palety podstawowych wykładów (etnologia religii, politologia religii, psychologia religii, socjologia religii, filozofia religii, fenomenologa religii, hermeneutyka religijna, prawo wyznaniowe, język religijny...) studiujący ma możliwość zapoznania się z zagadnieniami, które nie są wykładane na religioznawstwie w kraju, jak np.: wstęp do badań nad tekstami religijnymi, archeologia religijna, inicjacja religijna, pedagogika religii, geografia religii, media a religia, ekonomia a religia, biofilozofia czy filozofia cywilizacji.

Plan studiów

reliogo   

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, luty 28, 2014 - 00:43; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, Lipiec 11, 2019 - 10:29; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny