fbpx Niemcoznawstwo | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Niemcoznawstwo

Niemcoznawstwo

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 11 lipca 2019 roku, 10:24

niem

PROGRAM STUDIÓW

Poznaj niemiecką kulturę i naucz się języka niemieckiego

Niemcoznawstwo to nowoczesny i interdyscyplinarny kierunek łączący treści nauczania historii i filologii germańskiej. Zamiast odrębnego studiowania dwóch fakultetów student ma możliwość zdobycia szerokiej wiedzy z obu powyższych obszarów, wzbogaconej o zagadnienia z zakresu nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych. Silny związek treści nauczania z najnowszą historią i kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego, a także intensywna nauka języka niemieckiego zwiększają szanse absolwentów na rynku pracy w Polsce i zagranicą.

W Instytucie Historii UG działają koła naukowe studentów, organizowane są studenckie konferencje i wyjazdy naukowe. W ramach wymiany Erasmus studenci mają okazję uczęszczać na zajęcia w zagranicznych uniwersytetach w Niemczech, Czechach, Słowenii, Belgii, Rumunii oraz na Węgrzech i Łotwie. Praktyki studenckie w wielu szkołach i instytucjach publicznych na Pomorzu umożliwiają im nabycie przydatnych umiejętności oraz zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Nowoczesne zaplecze dydaktyczne oraz wyspecjalizowana kadra zapewniają komfortowe warunki do studiowania. Wśród naszych absolwentów znajdują się przedstawiciele tak różnych zawodów jak politycy i samorządowcy, naukowcy, przewodnicy, przedsiębiorcy, urzędnicy, dziennikarze, nauczyciele, bibliotekarze i archiwiści.

Oferta kierunku „niemcoznawstwo” w Instytucie Historii UG obejmuje:

Pierwszy stopień studiów. W programie położono nacisk na współczesność, historię i kulturę regionalną oraz wiedzę o historycznym i kulturowym pograniczu polsko-niemieckim (szczególnie terenów Pomorza, Gdańska i Kaszub oraz Warmii i Mazur). Studenci niemcoznawstwa mają możliwość wyboru między dwoma specjalizacjami –

  •   „biznesowo-turystyczną”, obejmującą przedmioty z obszaru zarządzania i wiedzy o regionie
  •  „integracją europejską”, obejmującą przedmioty z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej i współczesnych Niemczech.

Studenci rozpoczynający naukę w roku akademickim 2018/19 będą mieli możliwość wyboru oprócz specjalności „biznesowo-turystycznej” także nowej specjalności  „historyczno-filologicznej” - obejmującej przedmioty z zakresu  wiedzy dotyczącej komunikacji w języku niemieckim oraz historii, kultury oraz  roli Niemiec we współczesnym świecie.  

W ramach studiów możliwe jest rozpoczęcie nauki języka na dwóch poziomach: dla początkujących oraz dla osób z dobrą znajomością języka niemieckiego.

Drugi stopień. Program daje możliwość wyboru dwóch specjalności:

  •  medioznawstwo
  • komunikacja międzykulturowa).