fbpx Krajoznawstwo i turystyka historyczna | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 11 lipca 2019 roku, 10:26
                                      certyfikat      
                                      certyfikat

krPROGRAM STUDIÓW

Unikatowe studia dla organizatorów turystyki

Krajoznawstwo i turystyka historyczna jest kierunkiem unikatowym, łączącym elementy nauk historycznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Wyposaża on absolwenta w szeroką wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym. Z jednej strony – w wiedzę z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, geografii, czyli szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, z drugiej – w podstawowe kompetencje z zakresu ekonomii i zarządzania. Celem jest przygotowanie absolwenta do pracy w charakterze organizatora, przewodnika i promotora turystycznego.

W Instytucie Historii UG działają koła naukowe studentów, organizowane są studenckie konferencje i wyjazdy naukowe. W ramach wymiany Erasmus studenci mają okazję uczęszczać na zajęcia w zagranicznych uniwersytetach w Niemczech, Czechach, Słowenii, Belgii, Rumunii oraz na Węgrzech i Łotwie. Praktyki studenckie w wielu szkołach i instytucjach publicznych na Pomorzu umożliwiają im nabycie przydatnych umiejętności oraz zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Nowoczesne zaplecze dydaktyczne oraz wyspecjalizowana kadra zapewniają komfortowe warunki do studiowania. Wśród naszych absolwentów znajdują się przedstawiciele tak różnych zawodów jak politycy i samorządowcy, naukowcy, przewodnicy, przedsiębiorcy, urzędnicy, dziennikarze, nauczyciele, bibliotekarze i archiwiści.

Oferta kierunku „krajoznawstwo i turystyka historyczna” obejmuje pierwszy i drugi stopień studiów. W ramach pierwszego stopnia student nabywa usystematyzowaną i przekrojową wiedzę z zakresu dziejów cywilizacji od starożytności po współczesność, zagadnienia związane ze sztuką, kulturą i geografią miasta. Nabywają podstawową wiedzę na temat prawa i obsługi turystyki, a także dziejów i geografii turystycznej świata. Innowacyjną formą nauczania są tzw. gry miejskie, opracowane w ramach współpracy profesjonalnych przewodników turystycznych i  nauczycieli akademickich. W ramach praktyk studenci w kilkudziesięciu biurach podróży i instytucjach, z którymi Wydział Historyczny podpisał umowy, mają okazję zdobyć cenne doświadczenia w obsłudze ruchu turystycznego i prowadzeniu imprez turystycznych.

W ramach drugiego stopnia przyjęto w programie kryterium geograficzne. Program zakłada zapoznanie studenta z historią i kulturą poszczególnych regionów świata takich jak Skandynawia, Europa Środkowo-Wschodnia, Rosja i Bliski Wschód i wybrane kraje Europy Zachodniej, takie jak Francja i Włochy, znane ze swojej atrakcyjności turystycznej. Nacisk został położony na przedmioty z obszaru nauk o przyrodzie oraz przedmioty dostarczające wiedzy na temat zarządzania organizacją turystyczną. Program studiów uzupełniają lektoraty języka angielskiego oraz arabskiego lub hebrajskiego do wyboru, a także praktyki zawodowe.