Ogłoszenia dla doktorantów

Obrony doktorskie

OBRONY DOKTORSKIE
Łącza do publicznej obrony pojawią się w dniu ich odbycia na tej stronie.

UWAGA DOKTORANCI!!!

 

Terminy składania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2022/2023:

 • stypendium doktoranckie: do 4 października 2022 r.
 • zwiększenie stypendium doktoranckiego (tzw. stypendium projakościowe): do 4 października 2022 r.
 • stypendium Rektora dla doktorantów: do 14 października 2022 r.

 

Dokładnie wypełnione, kompletne wnioski wraz z odpowiednią klauzulą informacyjną należy składać w pok. 2.57 w godz. 10.00 – 13.00

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 26. luty 2021 - 09:05; osoba wprowadzająca: Patryk Poborski Ostatnia zmiana: wtorek, 20. Wrzesień 2022 - 14:14; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska

Zarządzenie Dziekana WH UG dotyczące praktyk zawodowych dla doktorantów

Uwaga!

Informujemy, że Dziekan Wydziału Historycznego UG dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. uczelni podpisał zarządzenie w sprawie określenia formy praktyk zawodowych dla doktorantów na Studiach Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii UG w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Poniżej znajdują się odnośniki do zarządzenia wraz z załącznikami:

Zarządzenie nr 03/21 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 03/21

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 03/21

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 22. luty 2021 - 14:22; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 22. luty 2021 - 14:22; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Wnioski stypendialne dla doktorantów: 2021/2022

UWAGA DOKTORANCI!!!

Terminy składania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2021/2022:
·    stypendium doktoranckie: do 4 października 2021 r. (tylko doktoranci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018!!!)
·    zwiększenie stypendium doktoranckiego (tzw. stypendium projakościowe): do 4 października 2021 r.
·    stypendium Rektora dla doktorantów: do 15 października 2021 r.
·    stypendium socjalne: do 15 października 2021 r.
·    stypendium dla osób niepełnosprawnych: do 15 października 2021 r.

Dokładnie wypełnione, kompletne wnioski wraz z odpowiednią klauzulą informacyjną należy składać w pok. 2.57 w godz. 10.00 – 13.00

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 22. Wrzesień 2020 - 20:56; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: piątek, 10. Wrzesień 2021 - 11:06; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Akademia Młodego Badacza - nowy cykl szkoleń

W imieniu Rady Doktorantów UG zapraszamy na szkolenia w ramach Akademii Młodych Badaczy. Jest to cykl szkoleń online, dla studentów, doktorantów i pracowników, związanych z kształtowaniem ich kompetencji badawczych i dydaktycznych. W ramach najbliższego cyklu zapraszamy na webinaria podczas których, będą poruszane takie zagadnienia jak: poprawność językowa, systemy zarządzania jakością, personal branding czy tajniki pisania artykułów naukowych.

Więcej informacji:
http://www.radadoktorantow.ug.edu.pl/2020/05/15/kolejne-szkolenia-on-line-w-ramach-akademii-mlodych-badaczy/

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 20. Maj 2020 - 22:32; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: środa, 20. Maj 2020 - 22:32; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Procedura korzystania z wypożyczalni Biblioteki UG

Szanowni Państwo,
 
Biblioteka UG wprowadza możliwość zdalnego zamawiania i samodzielnego odbioru zbiorów (tylko książki bez czasopism i zbiorów specjalnych) przeznaczoną wyłącznie dla:
a. pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego
b. doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego
c. studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy piszą pracę dyplomową (licencjacką, magisterską)
 
W załączniku publikujemy procedurę zdalnego zamawiania i samodzielnego odbioru egzemplarzy z BUG w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2.
 
Załącznik Rozmiar
Procedura zamawiania książek z BUG 222.62 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 20. Kwiecień 2020 - 10:39; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. Kwiecień 2020 - 10:39; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Ogłoszenie dot. finansowania projektów z subwencji budżetowej dla młodych naukowców i doktorantów

AKTUALIZACJA - 26.03.2020:
 
Uwaga doktoranci !
składanie wniosków na badania własne 2020 zostaje przedłużone do 10 kwietnia br. włącznie /piątek/. Wniosek, oświadczenie i opinię promotora proszę przesyłać na adres mailowy: d.szumilo@ug.edu.pl

 

Informujemy, że do dnia 27 marca 2020 r. młodzi naukowcy oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą składać w dziekanacie Wydziału Historycznego wnioski o finansowanie projektów z subwencji budżetowej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich ("młody naukowiec" - osoba, która nie ukończyła 35 roku życia).
 
Więcej informacji w załączniku.
Załącznik Rozmiar
Ogłoszenie 687.63 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 6. Marzec 2020 - 10:46; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: czwartek, 26. Marzec 2020 - 12:26; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Dofinansowania od Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informuję, że każdy doktorant, wydziałowa rada doktorantów oraz organizacja doktorancka (np. koło naukowe doktorantów) ma prawo ubiegać się o przyznanie dofinansowania od Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. Zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego (zatwierdzonego przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w zarządzeniu nr 104/R/19 z dnia 22 listopada 2019 roku) oraz Regulaminem Komisji Budżetowej Rady Doktorantów (zatwierdzonym przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 27 listopada 2019 roku) dofinansowania są przyznawane na działalność naukową lub organizacyjną. 
 
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskiwania dofinansowań zostały przedstawione doktorantom podczas otwartego spotkania, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 17:00 w s. 411 (IV p.) w rektoracie. Licznie zgromadzeni doktoranci uzyskali odpowiedzi na zadane pytania. Ponadto, zostali poinformowani, że otrzymają dokument (instrukcję), który będzie zawierał opis procedury ubiegania się o dofinansowanie od wyżej wymienionej Komisji. 
 
W załączeniu przesyłam Państwu przedmiotowy dokument wraz z uprzejmą prośbą o przesłanie go do wszystkich doktorantów Państwa Wydziału. Ponadto, załączam obowiązujący Regulamin Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
Szczegółowe informacje (w tym formularze wniosków) znajdują się w zakładce „dofinansowanie” na stronie: http://www.radadoktorantow.ug.edu.pl 
 
W razie wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt z sekretarzem Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego – mgr Justyną Stiepanow (jstiepanow@gmail.com) lub bezpośrednio ze mną (piotr.zielinski@ug.edu.pl
 
W załączeniu przesyłam również dokument poświęcony EUROPEJSKIEJ KARCIE NAUKOWCA na Uniwersytecie Gdańskim.
 
Z wyrazami szacunku i uznania,
Piotr Zieliński
 
---
mgr Piotr Zieliński
Przewodniczący Rady Doktorantów
Uniwersytetu Gdańskiego
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 20. Styczeń 2020 - 12:27; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. Styczeń 2020 - 12:27; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Informacja o spotkaniu dotyczącym dofinansowań dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że w dniu 16 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 17:00 w s. 411 (IV p.) w rektoracie przy ul. Jana Bażyńskiego 8 w Gdańsku odbędzie się spotkanie Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego z doktorantami naszej uczelni.

 

Serdecznie zapraszam wszystkich doktorantów, zarówno uczestników studiów doktoranckich, jak i doktorantów szkół doktorskich. Podczas spotkania zostaną przedstawione informacje dotyczące procedury ubiegania się przez doktorantów o dofinansowanie od wyżej wymienionej Komisji. Uprzejmie przypominam, że każdy doktorant, wydziałowa rada doktorantów, rada doktorantów szkoły doktorskiej oraz organizacja doktorancka ma prawo wnioskować o przyznanie środków na prowadzoną przez siebie działalność.

 

Spotkanie będzie również poświęcone Europejskiej Karcie Naukowca na Uniwersytecie Gdańskim (https://ug.edu.pl/ekn)

 

Z wyrazami szacunku,

Piotr Zieliński

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Styczeń 2020 - 11:48; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 13. Styczeń 2020 - 11:48; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

7 numer czasopisma "Progress" - zgłoszenia

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do 7 numeru czasopisma "Progress" wydawanego na Uniwersytecie Gdańskim. Publikacja jest bezpłatna a czasopismo ma formę papierową i elektroniczną. 

Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Wersja elektroniczna od najbliższego numeru znajdzie się na Platformie Czasopism UG.

 

Przyjmujemy artykuły studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych (do 5 lat po obronie doktoratu) z obszarów nauk humanistycznych i społecznych. 

 

Na podstawie aktualnych uregulowań prawnych MNiSW za publikacje w czasopiśmie "Progress" przyznawanych jest 5 pkt.

Termin nadsyłania artykułów mija 10 grudnia 2019 roku a planowany termin ukazania się czasopisma to koniec czerwca 2019 roku.

Wszelkie informacje związane z  wymogami edytorskimi znajdują się pod adresem: https://zatokanauki.pl/dla-autorow/

artykuły należy wysłać na adres dominik.bien@ug.edu.pl.

 

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

 

Z poważaniem,

 

Dominik Bień

Redaktor naczelny

 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 28. Październik 2019 - 08:17; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 28. Październik 2019 - 08:17; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Dyżur Kierownika Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Dyżur Kierownika Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020:
 
w czwartki ( 24 października, 7 i 21 listopada, 5 i 19 grudnia, 16 i 30 stycznia)
w godz. 16.00-18.00, pok. 2.59 na W. Historycznym UG, ul. Wita Stwosza 55
 
Wyjątkowo 24 pażdziernika 2019 r. dyżur odbędzie się w Instytucie Historii Sztuki w Gdańsku na ul. Bielańskiej 5, pok. 63.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 15. Październik 2019 - 11:52; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: wtorek, 15. Październik 2019 - 11:52; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Zmiana wzoru wniosku wyjazdowego

Szanowni Państwo,
 
W związku z wejściem w życie z dniem 1.10.2019 Regulaminu podróży służbowych odbywanych poza granice kraju, uprzejmie informuję, że zmienił się wzór wniosku wyjazdowego. 
Poniżej bezpośredni link do Zarządzenia Rektora UG:
 
 
Regulamin precyzuje także procedurę wyjazdową oraz wprowadza dodatkową (oprócz zgody przełożonego i dysponenta środków) akceptację biura odpowiedzialnego merytorycznie oraz kontrasygnatę finansową Kwestury. Ze względu na wydłużenie procedury wyjazdowej wnioski należy składać najpóźniej 14 dni przed planowanym wyjazdem.
Proszę o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem.
Wszystkie wnioski niezgodne ze wzorem lub nieprawidłowo wypełnione będą odsyłane.
 
 
 
Załącznik Rozmiar
Umowa do wniosku o wyjazd zagraniczny 18.67 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 1. Październik 2019 - 14:25; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: piątek, 8. Listopad 2019 - 10:11; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Terminy składania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2019/2020 - dla doktorantów

UWAGA DOKTORANCI!

Terminy składania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2019/2020:

stypendium doktoranckie: do 4 października 2019 r.  (tylko II i III rok!)

zwiększenie stypendium doktoranckiego (tzw. stypendium projakościowe): do 4 października 2019 r.  

stypendium Rektora dla doktorantów: do 14 października 2019 r.  

stypendium socjalne: do 15 października 2019 r.  

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:  do 15 października 2019 r.   

 

Dokładnie wypełnione, kompletne wnioski wraz z odpowiednią klauzulą informacyjną należy składać w Dziekanacie Wydziału Historycznego (pok. 2.28) w godz. 10.00 – 13.00

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 10. Wrzesień 2019 - 13:58; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: środa, 2. Październik 2019 - 15:10; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Finansowanie projektów z subwencji budżetowej (2019)

Uprzejmie informujemy, że do dnia 19 lipca 2019 r. młodzi naukowcy oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą składać w dziekanacie Wydziału Historycznego UG wnioski o finansowanie projektów z subwencji budżetowej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich ("młody naukowiec" - osoba, która nie ukończyła 35 roku życia). 

Do wniosku należy dołączyć oświadczenia i (w przypadku doktorantów) opinię promotora dotyczącą projektu. Termin wydatkowania i rozliczenia środków upływa 31 grudnia 2019 r.

Regulamin, wzór wniosku, oświadczenia oraz kategorie wydatków dostępne są na stronie internetowej Wydziału Historycznego UG, w zakładce Działalność naukowa.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 8. Lipiec 2019 - 11:39; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 8. Lipiec 2019 - 11:39; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Informacja o postępowaniu w sytuacjach trudnych

Informacja o zasadach rozwiązywania konfliktów, a także reagowania na przypadki zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, jak również wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec członków kadry prowadzącej kształcenie i studentów oraz sposobach pomocy jej ofiarom.
 
 
Załącznik Rozmiar
Informacja o postępowaniu w sytuacjach trudnych 192.47 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 5. Czerwiec 2019 - 10:24; osoba wprowadzająca: Dominik Walczak Ostatnia zmiana: środa, 5. Czerwiec 2019 - 10:31; osoba wprowadzająca: Dominik Walczak

Warsztaty pt. "Tworzenie prezentacji naukowych i wizerunek naukowca"

Zapraszamy do udziału w warsztatach pt. Tworzenie prezentacji naukowych i wizerunek naukowca
Warsztaty odbędą się w dniu 1 VI 2019 w godzinach 10.00 - 16.00 na kampusie oliwskim. Pełne informacje zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym. Warsztaty poprowadzi dr Piotr Siuda z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Link do zapisów
Program szkolenia znajduje się w załączniku.

 

 

Załącznik Rozmiar
siuda_szkolenie_prezentacje_wizerunek_6h.pdf 32.2 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 24. Maj 2019 - 07:58; osoba wprowadzająca: Dominik Walczak Ostatnia zmiana: piątek, 24. Maj 2019 - 07:58; osoba wprowadzająca: Dominik Walczak

Przeniesienie dyżuru kierownika Studiów Doktoranckich

Dyżur kierownika Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii z dnia 18 lutego został przeniesiony na piątek 22 lutego w godz. 16:00-18:00.
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 11. luty 2019 - 14:26; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 11. luty 2019 - 14:26; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

IV interdyscyplinarna doktorancka konferencja naukowa „Badania młodych naukowców inspirowanych chrześcijaństwem”

Szanowni Państwo,
 
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ma zaszczyt zaprosić do wygłoszenia referatu na IV interdyscyplinarnej doktoranckiej konferencji naukowej „Badania młodych naukowców inspirowanych chrześcijaństwem”. Konferencja odbędzie się w dniach 23–24 maja 2019 r. w Auli budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3. Więcej informacji znajduje się w załączonym zaproszeniu.
 
Komitet organizacyjny
 
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie 1.52 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. Styczeń 2019 - 09:22; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 21. Styczeń 2019 - 09:22; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2019

POLSKA AKADEMIA NAUK
Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2019
 
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informuję o kolejnej edycji corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku dla młodych naukowców, tj. na najlepszą publikację naukową z 2018 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej zlokalizowanej na terenie województw pomorskich.
Nagroda przyznawana jest równorzędnie w pięciu dziedzinach naukowych, tj.pięciu Laureatom, za ich oryginalne prace twórcze lub monografie.
 
Nagrodę funduje Prezes POLSKIEJ AKADEMII NAUK na wniosek Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku. W bieżącym roku wysokość każdej nagrody wyniesie 4.000 zł. Wnioski przyjmowane będą do 31 marca, pozostałe zaś informacje nt. Konkursu można znaleźć na stronie internetowej Oddziału www.gdansk.pan.pl w zakładce: http://gdansk.pan.pl/nagroda-oddzialu-dla-mlodych-naukowcow
 
Gorąco zapraszam i zachęcam wszystkich zainteresowanych do udziału w Konkursie i tym samym do skorzystania z możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć szerszemu środowisku naukowemu, w tym Członkom POLSKIEJ AKADEMII NAUK.
 
Łączę wyrazy szacunku,
Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
 
Prezes
Oddział PAN w Gdańsku
ul. Jaśkowa Dolina 31, 80-286 Gdańsk
tel.: +48 58 712 97 01, 603 542 016
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. Styczeń 2019 - 09:20; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 21. Styczeń 2019 - 09:20; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Konferencja interdyscyplinarna on-line: "Młody Naukowiec Część IV - Nauki Interdyscyplinarne"

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Konferencji Interdyscyplinarnej on-line pt: "Młody Naukowiec Część IV - Nauki Interdyscyplinarne", która odbędzie się 01-02.02.2019 r. Przebieg konferencji w tak innowacyjny sposób umożliwi Państwu zaoszczędzenie czasu, który w chwili obecnej jest niezwykle cenny, a jednocześnie pozwoli Państwu na poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin nauki w domowym zaciszu.

Wyrażamy przekonanie, że organizowana Konferencja będzie dobrą okazją do dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów badań.

Więcej informacji w załącznikach.

Załącznik Rozmiar
Zaproszenie 402.93 KB
Karta zgłoszeniowa 82 KB
Wymogi edytorskie - monografia 55.56 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 17. Styczeń 2019 - 18:03; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: czwartek, 17. Styczeń 2019 - 18:03; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

X edycja Wykładów Otwartych - zgłoszenia

Pragniemy zaprosić doktorantów do zgłaszania propozycji wystąpień w X edycji Wykładów Otwartych, organizowanych przez Naukowe Koło Doktorantów Historii UG pod patronatem Dziekana Wydziału Historycznego UG, prof. dr hab.Wiesława Długokęckiego.Treść wystąpień powinna mieścić się w naukach humanistycznych i powiązanymi z historią, archeologią, etnologią i historią sztuki.
 
Spotkania w ramach Wykładów Otwartych odbywać się będą od 18 lutego (spotkanie inauguracyjne) co dwa tygodnie aż do 10 czerwca. Przewidywany czas każdego wystąpienia to maksymalnie 20 minut.
 
Zgłoszenia przyjmujemy najdalej do 18 lutego 2017 r., w formie wypełnionego formularza (znajdującego się w załączniku), na adres poczty elektronicznej: nkdh@ug.edu.pl
 
Załącznik Rozmiar
Formularz zgłoszeniowy 31.99 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 16. Styczeń 2019 - 08:02; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: środa, 16. Styczeń 2019 - 08:02; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Konferencja "Tradycja i tradycjonalizm w dyskursie kulturowym"

W imieniu Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszamy na konferencję pt. "Tradycja i tradycjonalizm w dyskursie kulturowym", która odbędzie się w dniu 23 marca 2019 r.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 lutego 2019 r.
 
Dodatkowe informacje w załączniku.
Załącznik Rozmiar
Informacje o konferencji 263 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 11. Styczeń 2019 - 15:00; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: piątek, 11. Styczeń 2019 - 15:00; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Konferencja "Władza, pieniądze, sława – konflikty na przestrzeni dziejów"

Szanowni Państwo,
 
Koło Naukowe Doktorantów Historii „Onyks” działające przy Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w dwóch konferencjach naukowych „Władza, pieniądze, sława – konflikty na przestrzeni dziejów”, organizowanych na naszym Wydziale. Pierwsza kierowana jest wyłącznie do studentów i odbywać będzie się dnia 5 czerwca 2019 r. (jest to I taka konferencja, organizowana przez nasze koło), zaś druga skierowana jest wyłącznie do doktorantów i samodzielnych pracowników naukowych, odbywać będzie się w dniach 6 i 7 czerwca 2019 r. (jest to już II edycja konferencji, poprzednia nosiła tytuł „Reformy, instytucje, obyczaje – konflikty na przestrzeni dziejów). Po więcej szczegółów zapraszamy do załączonych zaproszeń.
 
Komitet organizacyjny:
 
dr hab. Józef Cezary Kałużny
mgr Anna Makarczyk
mgr Dorota Żywczak
mgr Daniel Marek
mgr Jan Bulak
 
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie dla Studentów 199.34 KB
Zaproszenie dla Doktorantów 199.38 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 3. Styczeń 2019 - 11:08; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: czwartek, 3. Styczeń 2019 - 11:10; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Sprawozdanie końcowe z wykonanej na Wydziale Historycznym UG pracy naukowej w ramach BMN

Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdania końcowego z wykonanej na Wydziale Historycznym UG pracy naukowej w ramach BMN.

W załączniku wzór zawierający elementy, które powinny znaleźć się w sprawozdaniu.

Załącznik Rozmiar
Sprawozdanie końcowe BMN 14.49 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 17. Grudzień 2018 - 09:58; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Grudzień 2018 - 09:58; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Doktoranci III i IV rok - stypendium doktoranckie

UWAGA DOKTORANCI III i IV ROKU!
 
Do dnia 26 października 2018 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego  na rok akademicki 2018/2019.
 
Dokładnie wypełnione, kompletne wnioski wraz z załącznikami (w tym wypełnionym przez promotora formularzem oceny) oraz klauzulą informacyjną należy składać w Dziekanacie Wydziału Historycznego (pok. 2.28) w godz. 10.00 – 13.00
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 19. Październik 2018 - 12:04; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: piątek, 19. Październik 2018 - 12:04; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Nagroda Rektora dla doktorantów za rok 2017/2018

Uwaga Doktoranci!
 
Do dnia 25 października 2018 r. można składać wnioski o przyznanie Nagrody Rektora dla doktorantów za rok akademicki 2017/2018.
 
Dokładnie wypełnione wnioski (zawierające uzasadnienie, opinię opiekuna naukowego/promotora i dziekana) wraz z załącznikami należy składać w Dziekanacie Wydziału Historycznego (pok. 2.28) w godz. 10.00 – 13.00
 
Załącznik Rozmiar
nagroda_rektora_-_wniosek.docx 319.13 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. Październik 2018 - 15:05; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 15. Październik 2018 - 15:05; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendiów dla doktorantów

UWAGA DOKTORANCI
 
Przypominamy, że dnia 4 października 2018 r. mija termin składania wniosków o przyznanie:
stypendium doktoranckiego (tylko I i II rok!)
zwiększenia stypendium doktoranckiego (tzw. stypendium projakościowe)
 
Do 15 października 2018 r. można składać wnioski o przyznanie:  
stypendium dla najlepszych doktorantów 
stypendium socjalnego  
stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 
 
Dokładnie wypełnione, kompletne wnioski wraz z odpowiednią klauzulą informacyjną należy składać w Dziekanacie Wydziału Historycznego (pok. 2.28) w godz. 10.00 – 13.00
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 3. Październik 2018 - 09:56; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: środa, 3. Październik 2018 - 09:56; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

IV ed. konferencji dla Młodych Naukowców

Zapraszamy do udziału w  IV edycji konferencji dla Młodych Naukowców nt. "Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki".

Konferencja odbędzie się:

1.12.2018 w Poznaniu

2.12. 2018 w Warszawie

8.12.2018 we Wrocławiu

5.12.2018 w Krakowie

Więcej informacji: http://www.doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2018-iv-edycja

Rekrutacja: do 19.10.2018.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 2. Październik 2018 - 20:52; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: wtorek, 2. Październik 2018 - 20:52; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Konferencja Naukowa pt: "MŁODY ERUDYTA - Nauki Interdyscyplinarne"

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Naukową pt: "MŁODY ERUDYTA - Nauki Interdyscyplinarne"

MIEJSCE KONFERENCJI: 

*Wrocław 21 września 2018 r.*

*Uniwersytet Przyrodniczy  we Wrocławiu*, *ul. Sopocka 23, 50-344 Wrocław*

*ŁĄCZNY KOSZT UCZESTNICTWA W KONFERENCJI WYNOSI JEDYNIE 269 ZŁ*

Celem Konferencji Naukowej pt. „MŁODY ERUDYTA”, jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów młodych naukowców kreujących naukę w Polsce, a także umożliwienie im publikowania swych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

 

Z poważaniem,

Piotr Rachwał

Konferencje Naukowe

tel. 530-952-481

www.konferencjenaukowe.com.pl

Zaproszenie na konferencję

Wymogi edytorskie

Karta zgłoszeniowa

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. Wrzesień 2018 - 14:00; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: poniedziałek, 10. Wrzesień 2018 - 14:01; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Uwaga

UWAGA!

 

Z dniem 01.08.br  zostały przyznane środki na realizację projektów w ramach badań własnych.  Decyzje są do odbioru w dziekanacie w godz.10.00-13.00.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 2. Sierpień 2018 - 11:30; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Sierpień 2018 - 11:30; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

WNIOSEK O WYJAZD SŁUŻBOWY ZA GRANICĘ

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 26. Lipiec 2018 - 09:04; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: czwartek, 26. Lipiec 2018 - 09:04; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Ogólnopolska Konferencja Naukowa. „Młody Naukowiec. Część II - Nauki Interdyscyplinarne”. Konferencja on-line - 07.09.2018 r.

Zapraszamy  Państwa do wzięcia udziału w Konferencji Interdyscyplinarnej on-line, która odbędzie się 07.09.2018 r. Przebieg konferencji w tak innowacyjny sposób umożliwi Państwu zaoszczędzenie czasu, który w chwili obecnej jest niezwykle cenny, a jednocześnie pozwoli Państwu na poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin nauki w domowym zaciszu.

karta zgłoszeniowa - konferencja stacjonarna

karta zgłoszeniowa - konferencja on-line

wymogi edytorskie monografia

Zaproszenie na konferencję Tarnów, Wrocław, Kraków

Zaproszenie na konferencję 07.09.2018 r. On-line

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 25. Lipiec 2018 - 07:59; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: środa, 25. Lipiec 2018 - 07:59; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom - wnioski

Informacja na temat możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane  doktorantom.

W załączeniu  link do strony Ministerstwa, na której znajduje sie rozporządzenia szczegółowo określające między innymi: komu przysługuje
stypendium, które osiągnięcia należy uznać za wybitne oraz wskazują, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku.

Doktoranci:
https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Wszystkie wnioski, zarówno studentów, jak i doktorantów muszą posiadać pozytywną opinię rady wydziału.

Kompletną dokumentację należy złożyć w Dziekanacie do 10 września 2018 r

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 10. Lipiec 2018 - 13:25; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 29. Sierpień 2018 - 13:58; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Nowy wniosek o wyjazd służbowy za granicę

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 6. Lipiec 2018 - 11:10; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: piątek, 6. Lipiec 2018 - 11:10; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Konferencja on-line - 29.06.2018 r.

   Zapraszamy  Państwa do wzięcia udziału w Konferencji Interdyscyplinarnej on-line, która odbędzie się 29.06.2018 r. Przebieg konferencji w tak innowacyjny sposób umożliwi Państwu zaoszczędzenie czasu, który w chwili obecnej jest niezwykle cenny, a jednocześnie pozwoli Państwu na poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin nauki w domowym zaciszu. 

        Wyrażamy przekonanie, że organizowana Konferencja będzie dobrą okazją do dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów badań.

Więcej informacji w załącznikach.aproszenie

Zaproszenie

Wymogi edytorskie

Karta zgłoszeniowa

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 6. Czerwiec 2018 - 14:37; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: środa, 6. Czerwiec 2018 - 14:42; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Kuźnia Młodych Talentów (KMT)

Drodzy Doktoranci

Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk (AMU PAN) po raz czwarty organizuje Kuźnię Młodych Talentów (KMT), która jest wyjątkową szkołą letnią skierowaną do doktorantów reprezentujących nauki o życiu oraz nauki ścisłe i techniczne. Tegoroczna KMT AMU odbędzie się w dniach 18 września – 21 września 2018 w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie k. Warszawy, a jej motywem przewodnim będzie popularyzacja nauki.

KMT ma na celu integrację najlepszych doktorantów w Polsce oraz trening umiejętności miękkich niezbędnych w pracy naukowej. Uczestnicy KMT będą mieli okazję rozwinąć swoje kompetencje interpersonalne i zdolności komunikacyjne poprzez udział w dyskusjach panelowych, debacie oksfordzkiej i różnych warsztatach. Dodatkowo będą mogli wysłuchać wykładów popularnonaukowych prowadzonych przez najlepszych specjalistów z Polski. Radę Programową KMT stanowią członkowie Akademii Młodych Uczonych PAN oraz ich doktoranci, którzy dołożą wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom warsztatów. W czasie KMT 2018 odbędą się m.in. warsztaty z emisji głosu i narzędzi informatycznych wspomagających pracę naukową, oraz, tradycyjnie już, z niezbędnej w badaniach (choć niezwiązanej z popularyzacją nauki) biostatystyki. Będzie również możliwość zapoznania się z zagadnieniem dotyczącymi sposobów popularyzacji nauki i kontaktów z mediami.

Spotkania integracyjne organizowane w trakcie KMT 2018 pozwolą na bezpośrednia wymianę doświadczeń naukowych w interdyscyplinarnym gronie uczestników i organizatorów, co ma na celu nawiązanie kontaktów w środowisku naukowym i umożliwienie dalszej współpracy w realizacji badań naukowych.

W IV edycji szkoły letniej KMT tradycyjnie odbędzie się konkurs na najlepszą prezentację naukową.

Nagrodą główną ufundowaną przez firmę GENORE jest 2500 zł, które zwycięzca przeznaczy na udział w wybranej konferencji naukowej.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w IV edycji Kuźni Młodych Talentów!

Rada Programowa

IV edycji Kuźni Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych PAN

 

Nabór wniosków potrwa do 25 maja 2018 r.

Więcej informacji na stronie: http://amu.pan.pl/kmtamu/

W razie pytań prosimy o kontakt: kuznia.amu@gmail.com

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 9. Maj 2018 - 08:05; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: środa, 9. Maj 2018 - 08:06; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Odwołanie dyżuru Kierownika Studiów doktoranckich

Odwołuje się dyżur kierownika Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii dr hab. Andrzeja Wozińskiego, prof. nadzw.w dniu 23.04.br. i przenosi na dzień 20.04.br. /piątek/ godz. 15.00-17.00.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 17. Kwiecień 2018 - 07:50; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: wtorek, 17. Kwiecień 2018 - 07:50; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Summer schools at CBEES

Call for applications of PhD students to participate in CBSS Summer University 2018 at Södertörn University and the University of Gdańsk

 

Szczegółowe informacje:

http://www.sh.se/summeruniversity

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 10. Kwiecień 2018 - 10:27; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: wtorek, 10. Kwiecień 2018 - 10:27; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Innowacje w drodze do Gdyni

Innowacje w drodze do Gdyni

Zapraszamy wszystkich w czwartek, 12.04.2018 roku odbędzie się kolejne wydarzenie z serii innoSHARE’18 on the road: Meetups organizowane przez Fundację Polska Innowacyjna we współpracy z Instytutem Innowacyjnej Nauki, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia i  Zatoką Nauki.

Startujemy o godzinie 17:00 w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni, które mieści się przy al. Zwycięstwa 96/98) - Budynek III, sala D.

Wydarzenie to cykl paneli dyskusyjnych paneli dyskusyjnych, wywiadów oraz krótkich prezentacji
na takie tematy jak:

 • Przykład dobrych praktyk współpracy: nauka – biznes,
 • Jak tworzyć startupy i spin-offy z nauki oraz badań?
 • Wsparcie przedsiębiorstw akademickich ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego
 • Jak komercjalizować technologie i tworzyć innowacje przy pomocy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju?
 • Współpraca naukowiec-inwestor. Jak wspólnie komercjalizować i internacjonalizować projekty badawczo-rozwojowe?
 • Finansowanie i wsparcie rozwoju startupów R&D, spin-offów i komercjalizacji badań.

 

Czym jest InnoSHARE’18 on the road: Meetups i do kogo jest kierowane?

Jest to cykl 15 wydarzeń w Polsce oraz 10 wystąpień za granicą, które dają ich uczestnikom możliwość spotkania ludzi, którzy stworzyli lub rozwijają firmy oparte na badaniach, nauce czy nowych technologiach. Podczas meetingów będzie można skorzystać z wiedzy i doświadczenia zaproszonych ekspertów i praktyków oraz poznać przedstawicieli Fundacji Polska Innowacyjna.

W naszych wydarzeniach udział może wziąć każdy (wstęp wolny). Wystarczy tylko wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie, http://meetups.innoshare.pl/gdynia/ .

W szczególności zapraszamy doktorantów, młodych naukowców, pracowników z działów badawczo- rozwojowych sektora MŚP, liderów opinii naukowej, startupy wysokich technologii z komponentem R&D oraz organizacje i instytucje otoczenia biznesu i innowacji, jednostki miejskie związane
z rozwojem i planowaniem strategii współpracy biznesu z nauką lub nauki z biznesem.

Informacje:  

Gdynia

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 4. Kwiecień 2018 - 10:21; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: środa, 4. Kwiecień 2018 - 10:21; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: "Młody Erudyta - Nauki Interdyscyplinarne"

Ważne terminy:

Konferencja w Krakowie - 18.05.2018 r.

Konferencja w Tarnowie - 14.09.2018 r.

Konferencja we Wrocławiu - 21.09.2018 r.

Konferencja w Krakowie - 14.12.2018 r.

Cykl Konferencji o charakterze interdyscyplinarnym pozwalającym na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział  w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

Wyrażamy przekonanie, że organizowane Konferencje będą dobrą okazja do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów badań.

Więcej informacji w załącznikach.

Zaproszenie Karta Zgłoszeniowa Wymogi edytorakie monografia  Plakat

 

Piotr Rachwał

Konferencje Naukowe

tel. 530-952-481

www.konferencjenaukowe.com.pl

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 21. Marzec 2018 - 09:32; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: środa, 21. Marzec 2018 - 09:32; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

NAGRODA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW za 2017 rok

NAGRODA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW za 2017 rok

15 stycznia – 31 marca 2018 r.

 1. Nagroda dla pięciu Laureatów w następujących dziedzinach nauk:
 • humanistycznych i społecznych (dyscyplina w br.: literaturoznawstwo)
 • biologicznych i rolniczych,
 • ścisłych i nauk o Ziemi,
 • technicznych,
 • medycznych

za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w 2017 roku.

 1. Konkurs przeznaczony dla pracowników lub doktorantów instytucji naukowych województw pomorskich, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończyli co najwyżej 33 lata.
 2. Wnioski do Nagrody należy składać w formie elektronicznej na gdansk@pan.pl od 15 stycznia do 31 marca br.
 3. Wyniki konkursu: 31 maja br. na www.gdansk.pan.pl
 4. WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY:  4.000 zł brutto

WSZYSTKO O NAGRODZIE:

w tym Regulamin Konkursu oraz jak składać wnioski konkursowe na

www.gdansk.pan.pl, Nagroda Oddziału dla młodych naukowców

KONTAKT w sprawie Nagrody: tel. 58 712 97 02, gdansk@pan.pl

PLAKAT

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 15. Marzec 2018 - 11:14; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: czwartek, 15. Marzec 2018 - 11:14; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Odwołanie dyżuru Kierownika Studiów Doktoranckich

Dnia 19 marca br. odwołuje się dyżur dr hab. A. Wozińskiego, prof. nadzw., kierownika Studiów Doktoranckich. Dyżur zostaje przełożony na 23.03.br.

godz. 15.00-17.00

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 12. Marzec 2018 - 12:30; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: poniedziałek, 12. Marzec 2018 - 12:30; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

I Kongres Badaczy Epoki Wazów pod hasłem Rzeczpospolita Wazów (1588 – 1648 – 1668)

Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zapraszają pracowników naukowych oraz doktorantów do udziału w I Kongresie Badaczy Epoki Wazów pod hasłem Rzeczpospolita Wazów (1588 – 1648 – 1668), który odbędzie się w Olsztynie w dniach 6–8 września 2018 r.

Główną ideą zorganizowania przedsięwzięcia jest stworzenie szerokiego, interdyscyplinarnego forum naukowej dyskusji wśród badaczy epoki nowożytnej, zajmujących się ośmioma dekadami panowania dynastii Wazów.

Zgłoszenia udziału w Kongresie na załączonych formularzach oraz wszelką korespondencję prosimy kierować na adres e-mail: wazowie2018@gmail.com <mailto:wazowie2018@gmail.com>  w terminie do 30 kwietnia 2018 r. Przed Kongresem planujemy wydanie programu z abstraktami wystąpień oraz komunikatami doktorantów.

W załączeniu szczegółowe informacje o Kongresie wraz z wyszczególnieniem planowanych sekcji, w których będą odbywać się obrady, a także formularze zgłoszeniowe.

Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny:

Dr hab. Sławomir Augusiewicz

Dr hab. Andrzej Korytko

Dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska

Informacje                  Formularz zgłoszeniowy

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 5. Marzec 2018 - 14:22; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: poniedziałek, 5. Marzec 2018 - 14:22; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Zamek Królewski w Warszawie - praca

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 2. Marzec 2018 - 14:04; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: piątek, 2. Marzec 2018 - 14:04; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

CGS Final Interdisciplinary Conference

On June 29-30, 2018 the Copernicus Graduate School (www.cgs.umk.pl) organizes its Final Interdisciplinary Conference. The topic of the conference is:

 

Nation and Society

 

The event will sum up the CGS project and will be an occasion to debate on development of European societies and their relation to the issue of nation.

It is addressed to PhD Students and scholars of humanities and social sciences.

 

The conference takes place at Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland) and is co-organized by German Historical Institute Warsaw, University of Rostock (Germany) and Palacký University in Olomouc (Czech Republic).

 

We would like to invite you to the conference. Please find the further information in the attached file, containing the concept and content of this international event, as well as the application form.

 

We are looking forward to your participation.

 

Yours faithfully,

Ralph Schattkowsky

Adam Jarosz

 

Secretary

Copernicus Graduate School

Nicolaus Copernicus University in Toruń

ul. Batorego 39L

87-100 Toruń, Poland

www.cgs.umk.pl

Application form CGS Final Conference

CfP CGS Final Conference

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 26. Styczeń 2018 - 11:49; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: piątek, 26. Styczeń 2018 - 11:49; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Zaproszenie na konferencje "Reformy, instytucje, obyczaje – konflikty na przestrzeni dziejów"

Koło Naukowe Doktorantów Historii z Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji dotyczącej konfliktów na przestrzeni dziejów, organizowanej w dniach 7–8 VI 2018 roku. Wszystkie informacje znajdują się w załączonym zaproszeniu.

Zaproszenie

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. Styczeń 2018 - 09:32; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: czwartek, 25. Styczeń 2018 - 09:32; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Konkurs o Nagrodę Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku dla Młodych Naukowców.

W dniu 15 stycznia 2018 r. rozpoczyna się kolejna edycja corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku dla Młodych Naukowców, tj. na najlepszą publikację naukową, której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego lub zachodniopomorskiego.

Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom za ich oryginalne prace twórcze lub monografie w następujących dziedzinach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk biologicznych i rolniczych, nauk ścisłych i nauk o Ziemi, nauk technicznych oraz nauk medycznych.

Nagrodę nadaje Prezes POLSKIEJ AKADEMII NAUK na wniosek Prezesa i Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku. W bieżącym roku wysokość każdej nagrody wyniesie 4.000 złotych.

Ogłoszenie!

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 19. Styczeń 2018 - 14:19; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: piątek, 19. Styczeń 2018 - 14:31; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Komunikat Dziekanatu Wydziału Historycznego

Dyżur Kierownika Studiów Doktoranckich, dr hab. A.Wozińskiego, prof. nadzw. z dnia 22.01.br./poniedziałek/ zostaje przeniesiony na 23.01.br./wtorek/ na godz. 8.00

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 17. Styczeń 2018 - 12:38; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: środa, 17. Styczeń 2018 - 12:38; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: "Osiągnięcia Młodych Naukowców - Nauki Interdyscyplinarne"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: "Osiągnięcia Młodych Naukowców - Nauki Interdyscyplinarne"

Termin konferencji: Krynica-Zdrój 9 marca 2018 r.

Miejsca organizacji konferencji: Centrum SZKOLENIOWE LZD

    Konferencje o charakterze interdyscyplinarnym pozwalają na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział  w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

Wyrażamy przekonanie, że organizowana Konferencja będzie dobrą okazja do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów badań.

Zaproszenie na konferencję

Karta zgłoszeniowa

Wymogi edytorskie 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4. Styczeń 2018 - 12:26; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: czwartek, 4. Styczeń 2018 - 12:26; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

"Polska gminna i powiatowa - regiony na przestrzeni dziejów"

Naukowe Koło Doktorantów Historii oraz Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zapraszają do udziału w konferencji "Polska gminna i powiatowa - regiony na przestrzeni dziejów", która odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia 2018 roku, na Wydziale Historii UG.
Chcielibyśmy zwłaszcza, aby w ramach konferencji została podjęta szeroko rozumiana tematyka historii regionów naszego kraju. W związku z tym oczekujemy na zgłoszenia odnoszące się tematycznie do regionów geograficznych, politycznych, administracyjnych, kulturowych, historycznych, czy etnicznych itd. Wydarzenie ma mieć charakter interdyscyplinarny, zapraszamy więc nie tylko historyków, ale także badaczy innych dziedzin, których obszar zainteresowań odnosi się do badań lokalnych w ujęciu historycznym.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 15. Grudzień 2017 - 12:13; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: piątek, 15. Grudzień 2017 - 12:13; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Sprawozdanie końcowe 2017 r.

Do dnia 15 stycznia 2018 r. należy złożyć w  dziekanacie pok. 2.28 sprawozdanie z rozliczenia środków przyznanych w ramach badań młodych naukowców.Wzór sprawozdania w załączeniu(sprawozdanie podpisuje doktorant i promotor).

Druk sprawozdania

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 4. Grudzień 2017 - 14:34; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: poniedziałek, 4. Grudzień 2017 - 14:34; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

IX edycjia Wykładów Otwartych, organizowanych przez Naukowe Koło Doktorantów Historii UG.

*Szanowne Koleżanki i Drodzy Koledzy,*

Pragniemy zaprosić wszystkich doktorantów Wydziałów Historycznego i Filologii do zgłaszania propozycji wystąpień w IX edycji Wykładów Otwartych, organizowanych przez Naukowe Koło Doktorantów Historii UG.

Chcielibyśmy rozpocząć tegoroczną edycję W. O. jeszcze w styczniu 2018 r., a w każdym z nich wystąpi 2-3 Prelegentów.

Podobnie jak w zeszłym roku akademickim spotkania w ramach Wykładów Otwartych odbywać się będą przynajmniej *raz w miesiącu*, a troską organizatorów jest aby referaty były chociaż w minimalny sposób połączone tematycznie. Z tego względu prosimy o jak najszybsze przesyłanie zgłoszeń, aby umożliwić nam połączenie Państwa referatów w bloki. Przewidywany czas każdego wystąpienia to maksymalnie 30 min.

Zgłoszenia przyjmujemy w formie wypełnionego formularza (znajdującego się w załączniku), na adres poczty elektronicznej: nkdh@ug.edu.pl, lub w formie elektronicznego formularza Google:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtBIPGAbBaPR8Y3nocrIw9dQlVcbIqKEcZ0mz-Onw5uIwzMg/viewform

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: 31 grudnia 2017 r.

Tylko w przypadku szybkiego odzewu z Państwa strony i pojawienia się zbliżonej tematyki referatów, możliwe jest zorganizowanie takiego spotkania jeszcze w tym semestrze. W takim wypadku będzie większa szansa na znalezienie terminu dla każdego chętnego do wygłoszenia referatu. Przy zgłoszeniach późniejszych zrobimy wszystko, aby umożliwić każdemu wystąpienie, nie możemy jednak dać gwarancji, że nam się to uda. Zachęcamy więc do szybkiego zgłaszania się, z ewentualnym zastrzeżeniem o niemożności wystąpienia szybciej niż np. w lutym.

Zgodnie z dotychczasowymi kryteriami przyznawania stypendiów na Wydziale Historyczny UG wystąpienie w ramach W. O. jest premiowane 1 punktem.

W imieniu komitetu organizacyjnego IX edycji Wykładów Otwartych,

Tomasz E. Bielecki, Kamil Wrotkowski

Formularz zgłoszeniowy

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 21. Listopad 2017 - 11:42; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: wtorek, 21. Listopad 2017 - 11:53; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Pragniemy zaprosić wszystkich doktorantów Wydziału Historycznego UG (i nie tylko) do współtworzenia z nami kolejnego numeru „ARGUMENTA HISTORICA”!

Czekamy na teksty naukowe poświęcone dowolnej tematyce historycznej (przyjmujące formę artykułu, sprawozdania, omówienia, recenzji, polemiki, przyczynku, edycji tekstu źródłowego, itp.). W chwili obecnej grono recenzentów składa się z wielu naukowców, znawców różnych dziedzin, a naszym priorytetem jest pozyskiwanie kolejnych specjalistów.

Planujemy wydanie piątego numeru w trakcie roku akademickiego 2017/2018, w związku z czym prosimy o nadsyłanie drogą mailową do dnia 30 listopada 2017 r. zgłoszeń zawierających tematy publikacji oraz abstrakty (do 500 znaków ze spacjami), a do 30 grudnia 2017 r. – o przesyłanie całych tekstów (wraz ze streszczeniem w języku angielskim). Propozycje tematów oraz publikacje należy przesyłać na adres: argumenta-historica@wp.pl

Redakcja „Argumenta Historica”

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 24. Październik 2017 - 13:35; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: wtorek, 24. Październik 2017 - 13:35; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Wykład Łukasza Szkwarka „Wykorzystanie oral history w badaniach nad lokalną historią Solidarności”

Szkwarek

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 18. Październik 2017 - 10:09; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: środa, 18. Październik 2017 - 10:09; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Rekrutacja do programu "English in Academia", organizowanego przez Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego

English in Academia

Program składa się z cyklu bezpłatnych warsztatów, na których młodzi naukowcy będą mieli okazję zapoznać się z zasadami rządzącymi anglosaskim dyskursem akademickim oraz przećwiczyć – pod okiem doświadczonych instruktorów – różne formy pisania i przemawiania w języku angielskim w kontekście działalności naukowej. Uczestnicy, którzy ukończą cały kurs, otrzymają certyfikaty.

Informacje o programie znajdą się na stronie www.obnt.pl.
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 13. Październik 2017 - 07:50; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: piątek, 13. Październik 2017 - 07:50; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki (konferencja interdyscyplinarna)

KOMUNIKAT I

Trwają zapisy na III Międzynarodową Konferencję Naukową: Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki (konferencja interdyscyplinarna) rózne możliwości publikacji od 5 do 25 pkt

Konferencja otrzymała patronat honorowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

KOMUNIKAT II

poszukujemy osób do monografii współautorskich 25 pkt - zostań współautorem monografii, zasugeruj swój temat

KOMUNIKAT III

przyjmujemy w trybie ciągłym do rozdziałów w monografii pod redakcją profesorów i doktorów

KOMUNIKAT IV

wydaj własną książkę, uczelni (pracujemy na ISBN-ach uczelnianych, naszych itp) każdą ofertą dopasowujemy do Twoich potrzeb

KOMUNIKAT V

zapraszamy do naszej księgarni naukowej i popularnonaukowej

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie

Wydawnictwo Naukowe Sophia

 

dr Monika Jaworska, mgr Anna Kowalczyk

tel. 32 787 45 75, 791 999 596

sekretariat@sophiabauty.pl

Png 1  png 2 png 3

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 11. Październik 2017 - 08:55; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: środa, 11. Październik 2017 - 09:02; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Forum Młodych Badaczy Historii Miast

Forum Młodych Badaczy Historii Miast, odbędzie się w przyszłym roku (7.06.2018 r.) w Toruniu. Forum poprzedzi obrady Zespołu Historii Miast Polskiej Akademii Nauk (8-9.06.2018 r.). Zaproszenie do wzięcia udziału w Forum kierujemy do młodych badaczy historii miast, historii urbanistyki i geografii historycznej.

Z wyrazami szacunku, 

Organizatorzy: Julia Możdżeń, Anna Marynowska i Piotr Kołodziejczak

Informacje:

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 6. Październik 2017 - 08:55; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: piątek, 6. Październik 2017 - 09:04; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Cykl szkoleń w ramach Akademii Młodego Badacza

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 3. Październik 2017 - 08:41; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: wtorek, 3. Październik 2017 - 08:41; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Komunikat dla doktorantów!

 Od dnia 18.09.br. /wtorek/ można przedłużać legitymacje doktoranckie.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 18. Wrzesień 2017 - 11:36; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: poniedziałek, 18. Wrzesień 2017 - 11:36; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW

Terminy składania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2017/2018:

·         stypendium doktoranckie (tylko I rok!) - do 4 października 2017 r.

·         zwiększenie stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych - do 4 października 2017 r.

·         stypendium dla najlepszych doktorantów - do 4 października 2017 r.

·         stypendia socjalne - do 17 października 2017 r.

·        stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - do 17 października 2017 r.

Wnioski należy składać do dziekanatu, pok. 2.28

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 13. Wrzesień 2017 - 13:34; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: środa, 13. Wrzesień 2017 - 13:43; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Nagroda Rektora dla doktorantów

Na podstawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała nr 55/14 Senatu UG z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego) nagroda Rektora jest przyznawana doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego raz w roku (pod koniec roku kalendarzowego) za osiągnięcia z roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku,.

Doktoranci zainteresowani przyznaniem nagrody Rektora składają wnioski wraz z udokumentowanym wykazem osiągnięć (zgodnie z § 4 Uchwały) oraz opinią właściwego Dziekana do Kierowników Studiów Doktoranckich.

Wnioski należy składać do dziekanatu, pok. 2.28  -  do dnia 20 października 2017 roku.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 12. Wrzesień 2017 - 14:54; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: środa, 13. Wrzesień 2017 - 09:42; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

UWAGA: Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018.

 

Proszę o zapoznanie się z treścią komunikatu pod adresem http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

 

Doktorant przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Termin składania wniosków w dziekanacie – 15 września 2017 r.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 1. Sierpień 2017 - 11:24; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: wtorek, 1. Sierpień 2017 - 11:24; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Konferencja naukowa - "Gnuśność, lenistwo i złe nawyki. Przyjemność czy pazerność w ujęciu historycznym"

Koło Naukowe Doktorantów Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową ,,Gnuśność, lenistwo i złe nawyki. Przyjemność czy pazerność w ujęciu historycznym", która odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2017 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do doktorantów, a także młodych pracowników naukowych kierunków humanistycznych, społecznych i artystycznych.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 9. Czerwiec 2017 - 08:43; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: piątek, 9. Czerwiec 2017 - 08:43; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Wyjazd zagranicę finansowany ze środków na badania własne

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 1. Czerwiec 2017 - 11:15; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: czwartek, 1. Czerwiec 2017 - 11:17; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Uwaga doktoranci !

 

1. Spotkanie promocyjne pierwszego numeru czasopisma "Progress" 

połączonym z pokazem filmu "Solidarność według kobiet" oraz spotkaniem integracyjnym doktorantów. Informacje pod adresem http://ug.edu.pl/media/promowane/66517/progress

2. Warsztat z zakresu pisania artykułów naukowych prowadzony przez dr Piotra Siudę. Informacje o programie i formularz zapisów pod adresem http://zatokanauki.pl/akademia-mb/terminy-szkolen/

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. Maj 2017 - 11:11; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: czwartek, 25. Maj 2017 - 11:12; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

POLSKA I SĄSIEDZI NA PRZESTRZENI WIEKÓW Ludzie i przedmioty- konferencja naukowa doktorantów

Doktoranci Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów

POLSKA I SĄSIEDZI NA PRZESTRZENI WIEKÓW

Ludzie i przedmioty

Informacje o konferencji

Słupsk

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 8. Maj 2017 - 10:02; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: poniedziałek, 8. Maj 2017 - 10:07; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Konferencja naukowa poświęcona problematyce murów w różnych kontekstach.

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na konferencję naukową poświęconą problematyce murów w różnych kontekstach.

 

Celem spotkania będzie analiza całego spektrum zjawisk związanych z murami, określającymi przestrzeń polityczną, gospodarczą, społeczną, kulturową czy religijną. Punktem wyjścia do powyższych rozważań i refleksji pozostanie mur w sensie materialnym, aczkolwiek interesująca może być również analiza wspomnianej problematyki w kontekście innych nauk pozostających w zainteresowaniu historyków, historyków sztuki, archeologów czy antopologów i etnologów.

 

Podstawą do zakwalifikowania referatu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem wystąpienia (do 2000 znaków) do 28 kwietnia 2017 roku na adres: konferencjamury@gmail.com <mailto:konferencjamury@gmail.com> .Wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani o przyjęciu, bądź odrzuceniu referatu do 5 maja 2017 r.

 

Przewidziany czas wystąpienia to 20 minut. Opłata konferencyjna wynosi 50 zł, w ramach której organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, obiad, przerwy kawowe oraz planowaną publikację.

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

mgr Karolina Olszowska

Prezes TNDWH UJ

Karta zgloszenia

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 11. Kwiecień 2017 - 09:46; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Kwiecień 2017 - 09:46; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Zaproszenie: Origines et mutationes IV - Law

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na czwartą edycję międzynarodowej konferencji „Origines et mutationes” organizowanej przez Uniwersytet Gdański.
W bieżącej edycji skupiamy się na problematyce prawa w krajach basenu Morza Bałtyckiego od średniowiecza aż do początku ery przemysłowej. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Zapraszamy do udziału historyków, historyków prawa, historyków sztuki, socjologów, filozofów, antropologów oraz archeologów.
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Kwiecień 2017 - 13:10; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Kwiecień 2017 - 13:13; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do czasopisma Leopoldina - Wrocławskie Studia Historyczne

 

 Redakcja czasopisma Leopoldina - Wrocławskie Studia Historyczne zaprasza do nadsyłania artykułów do publikacji w pierwszym numerze poświęconym zagadnieniom związanym z kształtowaniem, postrzeganiem oraz rozwojem wiedzy i wyobraźni - od czasów starożytnych po nam współczesne.

W przygotowywanej publikacji pragniemy podjąć się refleksji nad kilkoma problemami: w jaki sposób ludzie w różnych epokach budowali swoje wyobrażenia o otaczającym ich świecie? Jak funkcjonowała wiedza indywidualna i w jaki sposób mogły wpływać na nią osobiste doświadczenia? Jak zdefiniować wyobrażenia jako zjawiska historycznego czy łączyć je z szeroko rozumianą mentalnością, kulturą wysoką bądź ludową, a może zastosować narzędzia psychologii społecznej w służbie badaczy przeszłości?

Proponowana tematyka artykułów:

 • - kompendia wiedzy (historyczne, geograficzne, przyrodnicze, inne)
 • - edukacja: wychowanie domowe, szkoły, uniwersytety, szkoły zakonne, kształcenie kobiet, podróże edukacyjne
 • - wiara w świat nadprzyrodzony, wyobrażenia eschatologiczne
 • - magia, zabobony, nauka, religia
 • - duchowość i wyobraźnia
 • - prądy filozoficzne i ich ewolucja
 • - komunikacja społeczna

 

Zapraszamy do nadsyłania do publikacji w niniejszym czasopiśmie także recenzji oraz sprawozdań.

Do nadsyłania artykułów zachęcamy przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych, tj. historyków, antropologów, psychologów, socjologów, filologów, literaturoznawców, kulturoznawców, historyków sztuki etc.

 

Artykuły do publikacji w czasopiśmie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2017 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: czasopismouwr@gmail.com , ewentualnie drogą pocztową z załączonym ich zapisem na płycie CD (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Szewska 49, 48-300 Wrocław z dopiskiem "czasopismo Leopoldina").

 

Wymogi edycyjne tekstów zostały zamieszczone pod następującym linkiem:

https://drive.google.com/open?id=0B9IfVUctG9nQY0RkRDBKT2xlOGM

 

Redakcja czasopisma zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji artykułu.

Dodatkowe informacje związane z publikacją można uzyskać drogą elektroniczną: czasopismouwr@gmail.com.

Zapraszamy także do polubienia naszego profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/leopoldinaWSH/?fref=ts

Serdecznie zachęcamy do nadsyłania artykułów!

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Marzec 2017 - 09:27; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: czwartek, 23. Marzec 2017 - 09:30; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra