fbpx Projekty finansowane z subwencji budżetowej | Wydział Historyczny

Projekty finansowane z subwencji budżetowej | Wydział Historyczny

Wzór sprawozdania końcowego w ramach BMN

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 grudnia 2018 roku, 8:59

Informacje dotyczące wydatkowania i rozliczania środków na badania własne:

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 2 sierpnia 2018 roku, 11:28

WNIOSEK O WYJAZD SŁUŻBOWY ZA GRANICĘ

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 26 lipca 2018 roku, 9:04

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 42/R/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 26 lipca 2018 roku, 13:32

Projekty finansowane z subwencji budżetowej

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 8 lipca 2019 roku, 11:35

Do dnia 19.07.2019 r. uczestnicy studiów doktoranckich i młodzi naukowcy mogą składać w dziekanacie wnioski o finansowanie projektów z subwencji budżetowej (z dotacji służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich).

Do wniosku należy dołączyć oświadczenia i opinię promotora dotyczącą projektu.

Regulamin

Oświadczenia

Instrukcja finansowa

Wniosek

Informacja Dziekana Wydziału Historycznego