Projekty finansowane z Działalności Statutowej | Wydział Historyczny

Projekty Finansowane z Działalności Statutowej

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 kwietnia 2018 roku, 10:07

Do dnia 16.04.2018 r. uczestnicy studiów doktoranckich i młodzi naukowcy mogą składać w dziekanacie wnioski o finansowanie projektów z działalności statutowej (z dotacji służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich).

Do wniosku należy dołączyć oświadczenia i opinię promotora dotyczącą projektu.

Regulamin

Oświadczenia

Instrukcja finansowa

Wniosek

Informacja Dziekana Wydziału Historycznego