Projekty finansowane z Działalności Statutowej | Wydział Historyczny

Informacje dotyczące wydatkowania i rozliczania środków na badania własne:

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 2 sierpnia 2018 roku, 11:28

WNIOSEK O WYJAZD SŁUŻBOWY ZA GRANICĘ

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 26 lipca 2018 roku, 9:04

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 42/R/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 26 lipca 2018 roku, 13:32

Projekty Finansowane z Działalności Statutowej

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 kwietnia 2018 roku, 10:07

Do dnia 16.04.2018 r. uczestnicy studiów doktoranckich i młodzi naukowcy mogą składać w dziekanacie wnioski o finansowanie projektów z działalności statutowej (z dotacji służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich).

Do wniosku należy dołączyć oświadczenia i opinię promotora dotyczącą projektu.

Regulamin

Oświadczenia

Instrukcja finansowa

Wniosek

Informacja Dziekana Wydziału Historycznego