fbpx Projekty finansowane z subwencji budżetowej | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Projekty finansowane z subwencji budżetowej

Ogłoszenie dot. finansowania projektów z subwencji budżetowej dla młodych naukowców i doktorantów

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 21 maja 2021 roku, 11:36

Informujemy, że do dnia 7 maja 2021 r. młodzi naukowcy i uczestnicy studiów doktoranckich mogą składać w dziekanacie Wydziału Historycznego (p.2.59) oraz przesyłać na adres e-mail’owy: wioletta.urbanek@ug.edu.pl wnioski o finansowanie projektów z subwencji budżetowej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego służącej rozwojowi

młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (zgodnie z ustawą młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo

2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy).

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Pismo przewodnie179.24 KB
PDF icon Regulamin232.17 KB
Microsoft Office document icon Wniosek dla osoby składającej42 KB
Plik Oświadczenia12.62 KB
Plik Sprawozdanie końcowe14.99 KB

Ogłoszenie dot. finansowania projektów z subwencji budżetowej dla młodych naukowców i doktorantów

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 26 marca 2020 roku, 12:26
AKTUALIZACJA - 26.03.2020:
 
Uwaga doktoranci !
składanie wniosków na badania własne 2020 zostaje przedłużone do 10 kwietnia br. włącznie /piątek/. Wniosek, oświadczenie i opinię promotora proszę przesyłać na adres mailowy: d.szumilo@ug.edu.pl

 

Informujemy, że do dnia 27 marca 2020 r. młodzi naukowcy oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą składać w dziekanacie Wydziału Historycznego wnioski o finansowanie projektów z subwencji budżetowej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich ("młody naukowiec" - osoba, która nie ukończyła 35 roku życia).
 
Więcej informacji w załączniku.
ZałącznikWielkość
PDF icon Ogłoszenie687.63 KB

Wzór sprawozdania końcowego w ramach BMN

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 grudnia 2018 roku, 8:59

Informacje dotyczące wydatkowania i rozliczania środków na badania własne:

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 2 sierpnia 2018 roku, 11:28

WNIOSEK O WYJAZD SŁUŻBOWY ZA GRANICĘ

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 26 lipca 2018 roku, 9:04

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 42/R/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 26 lipca 2018 roku, 13:32

Projekty finansowane z subwencji budżetowej

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 8 lipca 2019 roku, 11:35

Do dnia 19.07.2019 r. uczestnicy studiów doktoranckich i młodzi naukowcy mogą składać w dziekanacie wnioski o finansowanie projektów z subwencji budżetowej (z dotacji służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich).

Do wniosku należy dołączyć oświadczenia i opinię promotora dotyczącą projektu.

Regulamin

Oświadczenia

Instrukcja finansowa

Wniosek

Informacja Dziekana Wydziału Historycznego