Publikacje naukowe w latach 2017 - 2019

Publikacje 2017 - 2019

east

Joanna Pyzel, Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia

Gdańsk 2019, ISBN: 978-83-952339-5-1

east

Red. Anna Mazurkiewicz, East Central European Migrations During the Cold War. A Handbook.

Berlin, Boston 2019, ISBN: 978-3-11-061063-5

pies

Red. Tarzycjusz Buliński, Katarzyna Linda-Grycza, Kot/pies/człowiek. O relacjach międzygatunkowych i kulturowych tego konsekwencjach.

Gdańsk 2019, ISBN: 978-83-7865-831-3

Was

Dorota Sakowicz, Ancient Lamps from Negotino Gradište in the Republic of North Macedonia: seasons 2007-2014.

Toruń 2019, ISBN: 978-83-231-4253-9

Was

Piotr Koprowski, Między podmiotowością jednostkową a oddziaływaniem społecznym. Szkice z historii idei.

Lubliniec 2019, ISBN 978-83-66461-05-5
Was

Krzysztof Lewalski, Odsłony codzienności. Rzymskokatolickie duchowieństwo parafialne na prowincji Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku.

Gdańsk 2019, ISBN 978-83-7865-675-3

Was

Marcin Wąs, Późny Paleolit i mezolit północnej części Pomorza Gdańskiego

Łódź 2018, ISBN 978-83-952484-0-5

Patriotyczny

Pod red. Iwony Janickiej, Patriotyczny obowiązek. O turystyce zaangażowanej

Gdańsk 2018, ISBN 978-83-7865-705-7

Łysiak

Pod red. Anny Łysiak Łątkowskiej, Zbigniewa Opackiego, Litwa i Polska w odległej i bliskiej przeszłości

Gdańsk 2018, ISBN 978-83-7865-708-8

Możejko

Pod red. Beaty Możejko, Marka Smolińskiego, Sobiesława Szybkowskiego, Studia z dziejów średniowiecza, t. 22

Gdańsk 2018, ISSN 2084-4492

Machajewski

Pod red. Henryka Machajewskiego, Archeologia dawnego osadnictwa Wielkopolski

Poznań 2018, ISBN 978-83-65085-09-2

Kowalski

Pod red. Krzysztofa Macieja Kowalskiego, Od czarnych huzarów do niebieskich beretów. Dzieje garnizonu w Gdańsku Wrzeszczu

Gdańsk 2018, ISBN 978-83-948997-0-7

Archiwa

Historia - Archiwa - Gdańsk, t. I

Gdańsk 2018, ISSN 2545-0298

Gulgowscy

Józef Borzyszkowski, Teodora z Fethków i Izydor Gulgowscy

Gdańsk 2018, ISBN 978-83-945508-4-4

Gulgowscy

Joanna Pyzel, Kultury pamięci, kultury zapomnienia. Osady pierwszych rolników w percepcji młodszych ugrupowań naddunajskich. Studium wybranych przypadków

Gdańsk 2018, ISBN 978-83-7865-664-7

dwa swiaty

Magdalena Nowak, Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865-1914

Gdańsk 2018, ISBN 978-83-7865-617-3

dwa swiaty

Tomasz Rembalski, 625 lat parafii św. Mikołaja w Niezabyszewie

Gdańsk 2018, ISBN 978-83-65826-16-9

Milewska

Origines et Mutationes. Transfer - exchange - power

Kraków 2017, ISBN 978-83-65705-74-7

Milewska

Monika Milewska, Ocet i łzy. Terror Wielkiej Rewolucji Francuskiej jako doświadczenie traumatyczne (wyd. 2)

słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2018, ISBN 978-83-944912-1-5

Mirgos

Katarzyna Mirgos, Obcy i nowi Baskowie. Migracje, tożsamości i języki w baskijskiej wspólnocie autonomicznej

Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2018, ISBN 978-83-7865-695-1

Buliński

Tarzycjusz Buliński, Szkoła w amazońskiej puszczy

Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2018, ISBN 978-83-7865-649-4

Kubicki

Rafał Kubicki, Zakony mendykanckie w Prusach Krzyżackich i Królewskich od XIII do połowy XVI wieku

Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2018, ISBN 978-83-7865-605-0

Kwaśniewska III

Pod red. Anny Kwaśniewskiej, Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego. Katalog cz. II

Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-948216-1-6

Kwaśniewska II

Pod red. Anny Kwaśniewskiej, Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego. Katalog cz. I

Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-948216-0-9

Kwaśniewska I

Pod red. Anny Kwaśniewskiej, Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego. Monografia

Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-948216-2-3

Friedrich

Jacek Friedrich, Walka obrazów. Przedstawienia wobec idei w Wolnym Mieście Gdańsku

Wydawnictwo: Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2018, ISBN 978-83-7908-098-4

Rembalski 2

Adela Kożyczkowska, Tomasz Rembalski, Literatura Kaszubska. Kaszubi w dziejach Pomorza. Konteksty edukacyjne

Wydawnictwo Region, Gdynia 2018, ISBN 978-83-7591-598-3

Rembalski 1

Adela Kożyczkowska, Hanna Makurat, Renata Mistarz, Tomasz Rembalski, Teoretyczne konteksty edukacji kaszubskiej z programem nauczania

Wydawnictwo Region, Gdynia 2017, ISBN 978-83-7591-581-5

Sekunda 1

Philip Rance and Nicholas V. Sekunda, Greek Taktika: Ancient Military Writing and its Heritage

Gdańsk 2017, ISBN 978-83-7531-242-3

Torbus 2

Pod red. Tomasza Torbusa i Katarzyny Anny Wojtczak, Die maritime Stadt - Hafenstädte an der Ostsee vom Mittelalter bis in die Gegenwart

Wyd. Instytut SztukiPolskiej Akademii Nauk, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65630-50-6

Omilanowska 2

Małgorzata Omilanowska, Budowanie nad Bałtykiem - Studia z architektury i sztuki Gdańska, Pomorza i Żmudzi.

Wyd. Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2018, ISBN 978-83-7908-100-4

Ślusarska 1

Piotr Fudziński, Katarzyna Ślusarska, Ośrodek starożytnego brązownictwa pomorskiego we wczesnej epoce żelaza w Juszkowie, gmina Pruszcz Gdański

Wyd. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-85824-82-4

Dymowski

 

Arkadiusz Dymowski, Nowożytne żetony inspirowane monetami antycznymi. Rekonesans na bazie polskich zbiorów

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-7865-571-8

 

Kultura Indoeuropejska

Andrzej P. Kowalski, Kultura indoeuropejska. Antropologia wsólnot prehistorycznych

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-7865-486-5

Mowy do

Przekład i komentarz Jan Iluk - Św. Jan Chryzostom. Mowy do Antiocheńczyków o posągach

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-7865-587-9

protesrtanci2

GDAŃSK PROTRSTANCKI W EPOCE NOWOŻYTNEJ - tom I /eseje (pod red. Edmunda Kizika i Sławomira Kościelaka), tom II/katalog

Wyd. Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-63185-18-3

Hałagida

Ігop Галагідa, „I вас переслідуватн будуть…”

Wydawnictwo Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu Lwów 2017, ISBN 978-966-2778-87-8

Bursztyn

Red. nauk. Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Anna Sobecka, Elżbieta Sontag, BURSZTYN złoża - właściwości - kolekcje

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-912894-4-0

106

Pod redakcją: Beaty Możejko, Marka Smolińskiego, Sobiesława Szybkowskiego, Studia z Dziejów Średniowiecza t. 21

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2017, ISSN 2084-492, e-ISSN 2544-2562

Wcześniejsze tomy.

S. Pestka

Opracowanie, wstęp i przypisy Józef Borzyszkowski, Pro Memoria Stanisław Pestka (1929-2015)

Instytut Kaszubski, Muzeum piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Gdańsk-Wejherowo 2017, ISBN 978-83-65826-04-6, 978-83-89692-46-7

Derdowski

Józef Borzyszkowski, Tadeusz Lipski, Hieronim Derdowski (1852-1902) - jego życie, czytelnicy i krzewiciele pamięci

Instytut Kaszubski w Gdańsku, ISBN 978-83-65826-02-2

Koń

Pod red. Anny Łysiak-Łątkowskiej i Małgorzaty Lisiewicz, Jaki koń jest, nie każdy widzi

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2017, ISBN 978-83-7865-511-4

Petelska

Michalina Petelska, Georg Brandes i Polacy czyli o fenomenie wzajemnego zainteresowania z Polską w tle

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-7865-498-8

rocznica chrztu Polski

Pod red. Krzysztofa Lewalskiego, 1050. rocznica Chrztu Polski.

Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-60693-21-6

Pro memoria

Pod red. Józefa Borzyszkowskiego, Pro Memoria. Ryszard Stryjec (1932-1997)

Instytut Kaszubski w Gdańsku, Gdańsk 2017, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Weherowo 2017, ISBN 978-83-65826-01-5, 978-83-89692-50-4

Możejko

Pod red. Beaty Możejko, New Studies in Mediewal and Renaissance Poland and Prussia. The impact of Gdańsk

ISBN: 978-1-138-69648-8 (hbk), 978-1-315-20903-6 (ebk)

Koprowski 1

Piotr Koprowski, Polacy i Rosjanie wobec wyzwań swoich czasów (XIX-XX w.). Szkice historyczno-filozoficzne.

"BONUS LIBER" Sp. z o.o., Rzeszów 2017, ISBN: 978-83-65441-81-2

Koprowski

Piotr Koprowski, W ogrodzie muz. Twórcy – idee – postawy (XIX-XXI w.)

Wydawnictwo: „BONUS LIBER” Sp. z o.o., Rzeszów 2017, ISBN: 978-83-65441-63-8

Możejko 2

Pod red. Beaty Możejko i Ewy Bojaruniec-Król, W epoce żaglowców : morze od antyku do XVIII wieku

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, ISBN:  978-83-61077-57- 2, 978-83-7865-349-3 

Andrzejewski

Marek Andrzejewski, Kto sieje wiatr... Alianckie bombardowania Trzeciej Rzeszy.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-7865-456-8

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 3. Styczeń 2018 - 14:05; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: czwartek, 14. Styczeń 2021 - 16:50; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra