Publikacje naukowe w latach 2014-2016

Wybrane publikacje naukowe pracowników Wydziału Historycznego

AM

Anna Mazurkiewicz, Uchodźcy polityczni z Europy Środkowo-Wschodniej w amerykańskiej polityce zimnowojennej 1948-1954 

Instytut Pamięci Narodowej, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-8098-072-3

Kto sieje wietr

Marek Andrzejewski, Kto sieje wiatr ... Alianckie bombardowania Trzeciej Rzeszy. Wybrane zagadnienia

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, ISBN978083-7865-456-8

Polski Szwajcar

Marek Andrzejewski, Polski Szwajcar. Konstanty Régamey.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-7865-483-4

 Sliwiński 1

Błażej Śliwiński, MŚCIWOJ II (1224-1294), Książę Wschodniopomorski (Gdański)

Wydawnictwo DiG, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7181-942-1

Omilanowska 1

Małgorzata Omilanowska, Budowanie na obcej ziemi.

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2016, ISBN 97883-242-3047-1

Koprowski

Piotr Koprowski, W ogrodzie muz. Twórcy – idee – postawy (XIX-XXI w.)

Wydawnictwo: „BONUS LIBER” Sp. z o.o., Rzeszów 2017, ISBN: 978-83-65441-63-8

Buliński, Grycza

Red. naukowa: Aleksandra Paprot, Katarzyna Linda-Grycza, Tarzycjusz Buliński, Wielokulturowe Pomorze. Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu.

Wydawnictwo: Stowarzyszenie "Kochamy Żuławy", NowyDwór Gdański, 2016

Additamenta Historica

Pod red. Barbary Klassy, ADDITAMENTA HISTORICA, Studia z dziejów dalekich i bliskich.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-7865-427-8

stegner

Tadeusz Stegner, HISTORIA TURYSTYKI. POLSKA I ŚWIAT

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-7865-507-7

Kaszubi i Pomorze a Kraków

Pod red. Józefa Borzyszkowskiego, Kaszubi i Pomorze a Kraków

Wydawnictwo: Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2016, ISBN 978-83-7676-253-1

Pro Memoria O. Szczukowska

Pod red. Józefa Borzyszkowskiego, PRO MEMORIA Otylia Szczukowska (1900-1974)

Wydawca: Instytut Kaszubski w Gdańsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Gdańsk - Wejherowo 2016,

ISBN 978-83-63368-87-6, ISBN 978-83-89692-66-5

Flirilegium

Pod red. Tomasza Maćkowskiego, FLORILEGIUM HISTORICUM AMICORUM MUNERA. Profesorowi Krzysztofowi Maciejowi Kowalskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin przyjaciele, koledzy, uczniowie.

Wydawnictwo: EKO-DOM SP. Z O.O., Uniwersytet Gdański 2016. ISBN 978-83-946967-0-2

Wojownicze bóstwo Bes

Sławomir Jędraszek, Wojownicze bóstwo Bes w okresie hellenistycznym i rzymskim. Studium obrazu i historii

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-7865-425-4

Wielokulturowe stanowisko I

Pod red. Sylwi Domaradzkiej, Bartosza Józwiaka, Henryka Machajewskiego, Adama Walusia, Wielokulturowe stanowisko I w miejscowości Izdebno Kościelne gmina Grodzisk Mazowiecki

Wydawnictwo: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiegi, Warszawa 2016, ISBN 978-83-61376-70-5

Machajewski 2

Henryk Machajewski, Bartłomiej Rogalski, Prace Archeologiczne nr 2, Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Ruszkowie Pierwszym, stan. 27, pow. kolski, woj. wielkopolskie

Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, Zielona Góra i Uniwersytet Gdanski, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-940985-5-1

Machajewski 1

Pod red. Jolanty Goszczyńskiej, Henryka Machajewskiego, Anny Skrzeczyńskiej, Marty Błażejewskiej, ARCHEOLOGIA MIAST WIELKOPOLSKICH

ISBN 978-83-65085-03-0

Sakowicz-Tebinka

Pod red. Iwony Sakowicz-Tebinki, Rok 1914, JAKA POLSKA, JAKI ŚWIAT? W kęgu zainteresowań badawczych profesora Romana Wapińskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-7865-412-4

Szybkowski katalog

Opracował Sobiesław Szybkowski, Katalog dokumentów i listów królów polskich z Archiwum Państwowego w Gdańsku.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-7865-417-9

Nowiński Syberia

Franciszek Nowiński, Syberia w życiu Polaków

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-7865-387-5

Twierdza Wisłoujście

Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Badania archeologiczno-architektoniczne w latach 2013-2014

Wydawcy: Instytut Archeologii i Etnologi UG, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-61077-41-1

Hus książka

Pod red. Anny Paner i Marcina Hintza, Jan Hus - Życie i dzieło. W 600. rocznicę śmierci

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-7865-405-6

Stegner książka

Pod redakcją Tadeusza Stegnera, Dziedzictwo Świętego Włodzimierza

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-7865-399-8

Nad Radunią

Józef Borzyszkowski, Nad Radunią

Instytut Kaszubski, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-63368-83-1

ghgh

Gdańskie teki turystyczno-krajoznawcze, tom. 1, Z turystyką przez wieki, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-394-3

Odbudowa Głównego Miasta

Jacek Friedrich, Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945-1960

Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, ISBN 978-83-7453-249-5, ISBN 978-83-7908-025-0

Tańczący kanibale

Wojciech Bęben, Tańczący kanibale. Wyspiarze Cieśniny Torresa

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-302-8

Tom V Historia Pomorza

Opracowanie m.in. Marek Andrzejewski, HISTORIA POMORZA, tom V., Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk

Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, ISBN 978-83-65127-08-2

Świętopełk okładka

Marek Smoliński, Świętopełk Gdański

Wydawnictwo Poznańskie, ISBN 978-83-7976-347-4

Kołodziej

Pod red. Józefa Borzyszkowskiego, PRO MEMORIA Marian Kołodziej (1921-2009)

Instytut Kaszubski w Gdańsku, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-63368-71-5

T. Buliński

Pod red. Tarzycjusza Bulińskiego, Marty Rakoczy. "Communicare: Almanach antropologiczny. Szkoła/pismo" t. V, 2015

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-235-1998-0
 

Studia nr 19

Pod red. Beaty Możejko, Marka Smolińskiego, Sobiesława Szybkowskiego, Studia z Dziejów Średniowiecza nr 19.

Wydawnictwo DiG, 2015, ISSN 2084-4492, ISBN 978-83-7181-956-8, ISBN 979-10-95627-01-2

Rund Ums Krantor

Marek Andrzejewski, RUND UMS KRANTOR.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-7865-323-3

Nowoczesność w sztuce

Pod red. Jacka Bielaka i Józefa Tarnowskiego, Nowoczesność w sztuce i w myśli o sztuce na Pomorzu od XIX do XXI wieku.

Oddział Gdański Stowarzyszenia Historyków Sztuki, ISBN 978-83-88341-87-8

Kriegseisen

Jacek Kriegseisen, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Gdański 1955-2015.

Wyd: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział GdańskiISBN 978-83-88341-86-1

Kerygma

Bogusław Górka, KERYGMA i EKLE∑IA w kontekście inicjacji.

Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, Kraków 2016, ISBN 978-83-277-1101-4

O godnym życiu

Wyboru z pism patriarchy Konstantynopola dokonał, ułożył i wstępem poprzedził Jan Iluk. O godnym życiu we wspólnocie. Antologia aforyzmów i didaskaliów św. Jana Chryzostoma.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-7865-347-9

Polacy i Ukraincy

Pod red. Josnny Karbarz-Wilińskiej, Magdaleny Nowak, Tadeusza Sucharskiego. Polacy i Ukraińcy- Historia, która łączy i dzieli.

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku. ISBN 978-83-938309-3-0, ISBN 978-83-7467-250-4

Trojanowska

Zebrał i opracował, wstępem i przypisami opatrzył Józef Borzyszkowski. PRO MEMORIA Izabela Trojanowska (1929-1995)

Instytut Kaszubski w Gdańsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. ISBN 978-83-63368-62-3, ISBN 978-83-89692-89-4

sacrum i profanum

Piotr Koprowski, Między sacrum i profanum. Biografia intelektualna Janusza Stanisława Pasierba.

Wydawnictwo "Bernardinum", ISBN 978-83-7823-542-2

katalog dokumentów

Marcin Grulkowski, Beata Możejko, Sobiesław Szybkowski, Katalog  dokumentów i listów królów polskich

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-268-7

kościelak

Pod red. Sławomira Kościelaka i Moniki Płuciennik, Pół wieku stowarzyszenia archiwistów polskich w Gdansku 1965 - 2015. Dzieje - Ludzie - Praca w Archiwach.

ISBN: 978-83-931483-4-9

Estudios

Pod red. Tarzycjusza Bulińskiego, Mariusza Kairskiego i Mariusza Ziółkowskiego „Estudios Latinoamericanos” t. 33/34, tom specjalny dedykowany Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-235-0950-9
 

Kosznicki 1

Michał Kosznicki, Idee edukacyjne późnoantycznej sofistyki IV wieku.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Buliński 1

Pod red. Tarzycjusza Bulińskiego, Etnografia, Praktyki, teorie doświadczenia. Nr 1

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN 2392-0971

Borzyszk 1

Józef Borzyszkowski, Moi Mistrzowie i Przyjaciele

Instytut Kaszubski, ISBN 978-83-63368-56-2

Torbus 1

Tomasz Torbus, Das Königsschloss in Krakau und die Residenzarchitektur unter den Jagiellonen in Polen und Litauen (1499-1548). Baugeschichte, Funktion, Rezeption

Jan Thorbecke Verlag, ISBN 978-3-7995-8418-0

M Andrzejewski

Marek Andrzejewski, Vor dem Vergessen Bewahren

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN978-83-7865-274-8

Dziennik

Wstęp, opracowanie i przypisy Krzysztof Lewalski, Ks. Władyslaw Muszalski - Dziennik (1905-1912)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-254-0

Łysiak, Lewalski

Pod red. Krzysztofa Lewalskiego i Anny Łysiak-Łątkowskiej, Duchowni na plebanii i w drodze. Konteksty codzienności i interpretacje historyczne.

Wydzwnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-257-1

Rembalski

Tomasz Rembalski, Spis stałych mieszkańców gminy Oksywie z 1925 roku. Studia i Materiały Muzeum Miasta Gdyni, Seria I. Żródła i Materiały nr 4

Muzeum Miasta Gdyni, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Gdynia, ISBN 978-83-940451-0-4, ISBN 978-83-928975-7-6

Herrmann 2

Pod red. Christofera Herrmanna, Detharda von Winterfelda. MITTELALTERLICHE ARCHITEKTUR IN POLEN, Romanische und gotische Baukunst zwischen Oder und WeichselBAND 2

Michael Imhof Verlag, ISBN 978-3-7319-0087-0

Herrmann

Pod red. Christofera Herrmanna, Detharda von Winterfelda. MITTELALTERLICHE ARCHITEKTUR IN POLEN, Romanische und gotische Baukunst zwischen Oder und Weichsel. BAND 1

Michael Imhof Verlag, ISBN 978-3-7319-0087-0

Ossowski

Pod red. Waldemara Ossowskiego, THE COPPER SHIP, A Mediewal Shipwreck and its Cargo. MIEDZIOWIEC, Wrak średniowiecznego statku i jego ładunek.

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, ISBN 978-83-64150-05-0

Borzyszkowski 1

Pod red. Józefa Borzyszkowskiego, KASZUBSKIE JERUZALEM, O dziejach i współczesności Gminy Główczyce oraz tożsamości jej mieszkańców.

Instytut Kaszubski, ISBN 978-83-63368-54-8

Borzyszkowski2

Józef Borzyszkowski, Historia Kaszubów.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Instytut Kaszubski w Gdańsku, ISBN 978-83-62137-41-1, ISBN 978-83-63368-48-7

Pod red. Anny Mazurkiewicz, Studia Historica Gedanensia tom V. Od exsilii do exile. Przymus w migracjach.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN 2081-3309

Pod red.: Tadeusza Stegnera, Gdynia Zachód z przeszłości w przyszłość.

Wydawnictwo: Kosycarz Foto Press KFP, ISBN 978-83-937367-3-7

Piotr Perkowski, Gdańsk miasto od nowa.

Wydawnictwo słowo obraz terytoria, ISBN: 978-83-7453-118-4

Marek Andrzejewski, Z dziejów kina w Gdańsku w latach 1896-1945.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-160-4

Przemysław Różański, Amerykańscy Żydzi i amerykańska dyplomacja wobec kwestii żydowskiej w Polsce 1922-1939.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-126-0

Pod red.: Eugeniusza Koko, Magdaleny Nowak, Leonida Zaszkilniaka, Historia-Mentalność-Tożsamość. Rosja i Europa Zachodnia w polskiej i ukraińskiej historiografii XIX i XX wieku.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN: 978-83-7865-152-9

Pod red. Anny Mazurkiewicz, East Central Europe in Exile, volume 1. Transatlantic Migrations.

Cambridge Scholars Publishing, ISBN (10): 1-4438-4725-9, ISBN (13): 978-1-4438-4725-4

Pod red. Anny Mazurkiewicz, East Central Europe in Exile, volume 2. Transatlantic Identities.

Cambridge Scholars Publishing, ISBN (10): 1-4438-4891-3, ISBN (13): 978-1-4438-4891-6

 

Anna Mazurkiewicz, Dyplomacja Stanów Zjednoczonych wobec wyborów w Polsce w latach 1947/1989.

Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, ISBN 978-83-7543-007-3

Arnold Kłonczyński, My w Szwecji nie porastamy mchem... Emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945 – 1980.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 978-83-7326-910-1

Arnold Kłonczyński, Zarys współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 978-83-7326-813-5

Arkadiusz Janicki, Kurlandia w latach 1795-1915.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 978-83-7326-865-4

    

Anna Mazurkiewicz, Prasa amerykańska wobec wyborów w Polsce w latach 1947/1989.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7326-682-7

Rafał Kubicki. Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII-XV wieku (do 1454 R.).

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 978-83-7326-883-8

Piotr Koprowski. Pozytywista, ale jaki? Światopogląd Iwana Turgieniewa w latach 1848-1883.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 978-83-7326-638-4

Mieczysław Nurek. Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej 1945-1949.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 978-83-7326-628-5

Ireneusz Milewski. Depozycje i zsyłki biskupów w Cesarstwie Wschodniorzymskim (lata 325-451).

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2008. ISBN 978-83-7326-522-3.3

Dom - spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX wieku. Zbiór studiów pod redakcją Zbigniewa Opackiego  i Dagmary Płaza Opackiej

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2009. ISBN 978-83-7326-556-1

Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego. Pod redakcją Edmunda Kizika.

Część I. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2009. ISBN 978-83-7326-584-4

Marek Smoliński. Joannici w polityce książąt polskich i pomorskich. Od polowy XII do pierwszego ćwierćwiecza XIV wieku.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2009. ISBN 978-83-7326-519-6

Marek Andrzejewski. Od Eberta do Köhlera. Portrety niemieckich prezydentów.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2009. ISBN 978-83-7326-574-5

Tradycje gdańskiej humanistyki. Redakcja Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyński.

Instytut Kaszubski. Gdańsk 2008. ISBN 978-83-89079-97-8

Tadeusz Stegner. Ewangelicy ziem polskich XIX wieku. Sylwetki wybitnych postaci. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2008. ISBN 978-83-7326-548-6

Magdalena Nowak. Narodowcy i Ukraińcy. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007. ISBN 978-83-7326-441-0

Rafał Kubicki, Środowisko dominikanów kontraty pruskiej od XIII do połowy XVI w.,

Gdańsk 2007, Wydawnictwo UG ISBN 978-83-7326-442-7, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku ISBN 83-85824-38-3

     

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 10:18; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: piątek, 8. Marzec 2019 - 07:52; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra