Publikacje naukowe w latach 2020 - 2022

Publikacje 2020-2022

east Iwona Janicka, Sina śmierć z Azji. Epidemie cholery w północno-zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego

Gdańsk 2021, ISBN 978-83-8206-200-7

east Red. Anna Żeglińska i Mariusz Żuławnik, Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach

Warszawa 2020, ISBN 978-83-8098-202-4

east

Jarosław Drozd, Sojusz narodu polskiego z morzem. Święto Morza w Gdyni 1932–1939

Gdańsk 2021, ISBN:

east

Red. Eugeniusz Koko, Zbigniew Opacki, Słownik biograficzny historyków Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańsk 2020, ISBN: 978-83-7865-954-9

east

Bogusław Górka, Anty-autolustracja t.w. "Student"

Toruń 2021, ISBN: 978-83-8180-429-5

east

Karol Kłodziński, Paweł Sawiński, Fontes Historiae Antiquae XLIX: Lex de imperio Vespasiani / Ustawa o władzy Wespazjana

Poznań 2020, ISBN: 978-83-232-3811-9

east

Beata Możejko, Peter von Danzig: The Story of a Great Caravel, 1462-1475

Brill 2020, ISBN: 978-90-04-40844-9

mazurkiewicz

Anna Mazurkiewicz,  Voice of the Silenced Peoples in the Global Cold War

De Gruyter Oldenbourg 2021, ISBN: 978-3-11-065705-0

east

Magdalena Nowak, Iwona Sakowicz-Tebinka, Michalina Petelska, Tom IV. Podróż z książką w ręku, Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze

Gdańsk 2020, ISBN: 978-83-8206-031-7

east

Katarzyna Mirgos, Gure. Historie z Kraju Basków

Sękowa 2020, ISBN: 978-83-8191-088-0

east

Rafał Kubicki, Testamenty elbląskie. Studium z dziejów miasta i jego mieszkańców w późnym średniowieczu.

Gdańsk 2020, ISBN: 978-83-8206-011-9

east

Red. Arkadiusz Janicki, Marta Uruszula Dziedzic, Iwona Janicka, Nie samą nauką student żyje. Karty z dziejów studenckiego życia codziennego, społecznego, kulturalnego i politycznego na przestrzeni wieków.

Gdańsk 2020, ISBN: 978-83-7865-958-7

jan

Red. Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Kościuszko i jego następcy. Różne formy walk o Polskę i polskość od końca XVIII do początków XXI wieku

Gdańsk 2020, ISBN: 978-83-8206-020-1

jan

Krzysztof Lewalski, The Attitude of Christian Churches in the Kingdom of Poland toward Jews in 1855–1915

Gdańsk 2020, ISBN: 978-3-631-71002-9

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 18 luty, 2020 - 07:55; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: piątek, 24 Wrzesień, 2021 - 10:26; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski