Publikacje naukowe w latach 2020 - 2022

Publikacje 2020-2022

 

 

Red. Anna Łysiak-Łątkowska i Iwona Janicka, Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze, Tom VI. Wehikułem przez wieki nr 6, 2022,

Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 164 s., ISBN 978-83-8206-443-8

 

Magdalena Nowak, „Два світи. Проблема національної ідентифікації Андрея Шептицького в 1865–1914 роках”

2023, Львів; Ґданськ, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Видавництво «Свічадо», 640 s., ISBN 978-966-938-547-5

 

Red. Iwona Janicka i Arkadiusz Janicki, Wędrówki po dziejach. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Stegnera

2022, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 760 s., ISBN 978-83-8206-415-5

 

Red. Konecny Andreas, Sekunda Nicholas, 2022, Wien, Phoibos Verlag, 276 s., ISBN 978-3-85161-271-4

 

Red. Kubicki Rafał, 2022, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 618 s., ISBN 978-83-8206-425-4

Edycja naukowa tekstów źródłowych

 

Koko Eugeniusz, 2022, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 171 s., ISBN 978-83-8206-365-3

Książki redagowane

 

Red. Kłonczyński Arnold i Siekierska Anna, 2023, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 280 s., ISBN 978-83-8206-515-2

 

Red. Możejko Beata i Orłowska Anna, Carr-Riegel Leslie, Studies in Medieval History and Culture, 2023, London, Routledge, 232 s., ISBN 978-1-032-24421-

 

Górka Bogusław, 2022, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 423 s., ISBN 978-83-8180-636-7

 

Kubicki Rafał, 2022, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 219 s., ISBN 978-83-8206-296-0

 

Lewalski Krzysztof, Stegner Tadeusz, 2022, Gdańsk; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 268 s., ISBN 978-83-8206-306-6

 

Milewska Monika, Nasze Dramaty, 2022, Kraków, Księgarnia Akademicka, 353 s., ISBN 978-83-8138-700-2

 

Omilanowska-Kiljańczyk Małgorzata, 2022, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 284 s., ISBN 978-83-235-5757-9. 

 

Górka Bogusław , 2022, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 437 s., ISBN 978-83-8180-670-1

 

Kowalski Krzysztof Maciej, 2022, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 173 s., ISBN 978-83-8206-309-7

east

Iwona Janicka, Sina śmierć z Azji. Epidemie cholery w północno-zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego

Gdańsk 2021, ISBN 978-83-8206-200-7

east Red. Anna Żeglińska i Mariusz Żuławnik, Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach

Warszawa 2020, ISBN 978-83-8098-202-4

east

Jarosław Drozd, Sojusz narodu polskiego z morzem. Święto Morza w Gdyni 1932–1939

Gdańsk 2021, ISBN:

east

Red. Eugeniusz Koko, Zbigniew Opacki, Słownik biograficzny historyków Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańsk 2020, ISBN: 978-83-7865-954-9

east

Bogusław Górka, Anty-autolustracja t.w. "Student"

Toruń 2021, ISBN: 978-83-8180-429-5

east

Karol Kłodziński, Paweł Sawiński, Fontes Historiae Antiquae XLIX: Lex de imperio Vespasiani / Ustawa o władzy Wespazjana

Poznań 2020, ISBN: 978-83-232-3811-9

east

Beata Możejko, Peter von Danzig: The Story of a Great Caravel, 1462-1475

Brill 2020, ISBN: 978-90-04-40844-9

mazurkiewicz

Anna Mazurkiewicz,  Voice of the Silenced Peoples in the Global Cold War

De Gruyter Oldenbourg 2021, ISBN: 978-3-11-065705-0

east

Magdalena Nowak, Iwona Sakowicz-Tebinka, Michalina Petelska, Tom IV. Podróż z książką w ręku, Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze

Gdańsk 2020, ISBN: 978-83-8206-031-7

east

Katarzyna Mirgos, Gure. Historie z Kraju Basków

Sękowa 2020, ISBN: 978-83-8191-088-0

east

Rafał Kubicki, Testamenty elbląskie. Studium z dziejów miasta i jego mieszkańców w późnym średniowieczu.

Gdańsk 2020, ISBN: 978-83-8206-011-9

east

Red. Arkadiusz Janicki, Marta Uruszula Dziedzic, Iwona Janicka, Nie samą nauką student żyje. Karty z dziejów studenckiego życia codziennego, społecznego, kulturalnego i politycznego na przestrzeni wieków.

Gdańsk 2020, ISBN: 978-83-7865-958-7

jan

Red. Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Kościuszko i jego następcy. Różne formy walk o Polskę i polskość od końca XVIII do początków XXI wieku

Gdańsk 2020, ISBN: 978-83-8206-020-1

jan

Krzysztof Lewalski, The Attitude of Christian Churches in the Kingdom of Poland toward Jews in 1855–1915

Gdańsk 2020, ISBN: 978-3-631-71002-9

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 18. luty 2020 - 07:55; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: czwartek, 22. Czerwiec 2023 - 15:10; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska