fbpx Historia sztuki | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Historia sztuki

Historia Sztuki

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 11 lipca 2019 roku, 10:23

 

PROGRAM STUDIÓW

Historia Sztuki w Gdańsku!

Studia na historii sztuki zapewniają wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Wysoko wykwalifikowana kadra realizuje dobrze przygotowane programy studiów umożliwiające wieloaspektowe poznawanie dziejów sztuki powszechnej i polskiej. Naczelnym celem studiów jest dogłębne poznanie dzieła sztuki, usytuowanie go w szerszym kontekście kulturowym,  a także dostrzeganie, analizowanie i rekonstruowanie długofalowych procesów artystycznych.

Przy Instytucie Historii Sztuki UG aktywnie działa Koło Naukowe dzielące się na kilka sekcji tematycznych i realizujące własne programy naukowo-badawcze i inwentaryzatorskie. Koło Naukowe prowadzi także działalność wystawienniczą, jego członkowie biorą udział w konferencjach naukowych, wernisażach, wystawach i innych ważnych wydarzeniach kulturalnych.

Studia na kierunku Historia sztuki prowadzone są na I i II stopniu w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W programie studiów nie ma wyodrębnionych specjalności.

Wśród przedmiotów wykładanych na historii sztuki znajdują się: wstęp do historii sztuki, historia sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej, historia sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej, historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej, historia sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej, historia sztuki gdańskiej, warsztat badawczy historyka sztuki, metodologia historii sztuki i historia badań nad sztuką, muzealnictwo i ochrona zabytków, dzieje myśli o sztuce.  

Ukończenie studiów historii sztuki stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w muzeach, galeriach, obsłudze ruchu turystycznego, wydawnictwach artystycznych, środkach masowego przekazu, urzędach konserwatorskich, referatach i wydziałach kultury jednostek samorządowych lub centralnych, urzędach celnych, właściwych wydziałach policji i innych służb państwowych zwalczających przemyt dzieł sztuki.