Etnologia | Wydział Historyczny

Etnologia

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 lipca 2018 roku, 9:18

Dlaczego warto studiować etnologię?

Etnologia w Uniwersytecie Gdańskim to nowoczesny kierunek kształcenia. Studenci mają możliwość zapoznania się z najnowszymi wynikami badań terenowych, współczesną refleksją nad zagadnieniami etnicznymi (zarówno tymi dotyczącymi  rodzimej problematyki jak i najnowszymi osiągnięciami humanistyki światowej). Dzięki współpracy z wiodącymi polskimi ośrodkami etnologicznymi, studenci uzyskują dostęp do czołowych krajowych ekspertów specjalizujących się zarówno w kwestiach pozaeuropejskich, rodzimych, europejskich, jak i refleksji teoretycznej nad współczesnymi procesami etnicznymi na świecie. Dumą Instytutu są studenci, a w szczególności Studenckie Naukowe Koło Etnologów, zdobywca nagrody "Czerwona Róża" w 2013 roku dla najlepszego koła naukowego w Trójmieście. Koło wydaje własne czasopismo „Tam Tam”.    

Etnologia prowadzona jest na studiach I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) oraz na studiach II stopnia (stacjonarne). Na studiach I stopnia zaplanowane zostały dwie specjalności: antropologia ludów morza oraz antropologia Kaszub i Pomorza. Etnologia w ośrodku gdańskim jest pomyślana jako wiedza o kulturze „małej ojczyzny”, regionu etnograficznego, jakim są Kaszuby z ich bogatą i różnorodną tradycją i dynamiką współczesnej animacji kultury, oraz jako wiedza ułatwiająca absolwentom rozumienie kulturowych kontekstów w relacjach międzynarodowych krajów nadmorskich.

Na studiach I stopnia realizowane są takie przedmioty, jak: Metodyka badań terenowych,. Etnografia Polski, Etnologia Europy, Antropologia Współczesności, Antropologia miasta oraz przedmioty specjalizacyjne np. Etnologia Pomorza, Etnologia ludów nadmorskich.

Na studiach II stopnia realizowane są takie przedmioty, jak: Antropologia kulturowa i społeczna, Współczesne orientacje w etnologii i antropologii kulturowej, Teorie kultury, Teorie społeczeństwa, Warsztaty etnologiczne, Antropologiczne interpretacje kultury.  

Absolwenci posiadają szeroką wiedzę humanistyczną, orientują się w problematyce zjawisk kulturowych, organizowania i funkcjonowania kultury oraz znaczenia kultury i historycznej zmienności form kulturowych. Absolwent etnologii uzyska wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy we wszelkich instytucjach kulturalnych i oświatowych, muzeach oraz agencjach turystycznych i informacyjnych oraz w instytucjach i urzędach, w których niezbędni są specjaliści do spraw społecznych i kulturowych oraz osoby umiejące interpretować zjawiska społeczno-kulturowe za pomocą narzędzi oferowanych przez antropologię – w administracji, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych i agendach pomocowych a nawet w reklamie, marketingu i dyplomacji. 

Etnologia gdańska na facebooku: https://www.facebook.com/Etno.Gdanska