fbpx Archeologia | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Archeologia

Archeologia

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 11 lipca 2019 roku, 10:16
PROGRAM STUDIÓW

Archeologia to fascynująca podróż w przeszłość!

Archeologia prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia wyłącznie stacjonarnie.  Realizowana jest jedna specjalność – archeologia powszechna. Praktyki wakacyjne obejmujące badania wykopaliskowe w kraju lub za granicą (np. w Grecji, Macedonii, Ukrainie) pozwalają zdobyć niezbędne doświadczenie i umiejętności. Bardzo aktywnie działają koła naukowe: Koło Naukowe Studentów Archeologii oraz Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej, które organizują konferencje naukowe, pikniki, warsztaty, np. nauki pisma klinowego, wykłady, pokazy filmowe itd. na zaproszenie kół przyjeżdżają archeolodzy i wykładowcy z wielu uniwersytetów zagranicznych, np. z Oxford University, Liverpool University itd. Archeologia w Uniwersytecie Gdańskim zapewnia studentom kontakt z bieżącymi i aktualnymi trendami w archeologii światowej. 

Kandydaci na studia archeologiczne powinni cechować się: zdolnością kooperacji i współpracy w grupie, cierpliwością, tolerancją i umiejętnością pracy w trudnych warunkach. Kandydata powinny cechować także pasja poznawcza oraz chęć prowadzenia badań, często w trudnych warunkach terenowych dlatego przyszły archeolog powinien odznaczać się dobrym zdrowiem i kondycją fizyczną (od kandydató wymagane jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy terenowej).

Wśród przedmiotów realizowanych na studiach I stopnia znajdują się: Wstęp do archeologii, Wstęp do pradziejów powszechnych, Archeologia śródziemnomorska, Archeologia powszechna, Antropologia kulturowa, Wprowadzenie do nauk o Ziemi, Paleoekologia z elementami archeobotaniki, Metodyka badań terenowych.

Wśród przedmiotów realizowanych na studiach II stopnia są: Prehistoria sztuki;  Archeologia osadnicza, Antropologia dawnych Słowian, Człowiek i środowisko w antyku, Podstawy konserwacji zabytków archeologicznych,  Rzemiosła i techniki tradycyjne,  Obrzędowość pogrzebowa.

Studia przygotowują do pracy w charakterze ‘technika archeologicznego’ we wszystkich typach instytucji prowadzących prace wykopaliskowe: od dużych instytutów naukowych, przez muzea archeologiczne, muzea regionalne i służbę konserwatorską, po małe firmy prywatne wyspecjalizowane w ratownictwie archeologicznym. Absolwent studiów archeologicznych znajdzie zatrudnienie w placówkach naukowych, muzealnych i konserwatorskich oraz innych wymagających odpowiedniej wiedzy i sprawności. Absolwent będzie potrafił zaprojektować wystawę muzealną, napisać artykuł naukowy i popularnonaukowy a także sporządzić kalkulację kosztów prac ratowniczych, zaprojektować ich organizację i przedstawić ofertę wykonania wykopalisk.

Informacje dotyczące badań lekarskich:
  1. Badanie lekarskie musi zostać przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy.
  2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na dany kierunek, otrzyma skierowanie na badanie wraz z decyzją o przyjęciu na studia.
  3. Zaświadczenie o wykonanym badaniu należy przedłożyć niezwłocznie w dziekanacie Wydziału Historycznego, który prowadzi dany kierunek studiów.
  4. Przedłożenie zaświadczenia w dziekanacie jest warunkiem koniecznym otrzymania legitymacji studenckiej.
  5. Kandydaci, którzy otrzymają skierowanie od naszej uczelni, mogą bezpłatnie wykonać badanie we wskazanej przez uczelnię placówce od dnia 1 sierpnia 2013 roku.
  6. Kandydat może wykonać badanie w placówce innej niż wskazana przez uczelnię. Badanie u lekarza medycyny pracy, wykonane poza wyznaczoną przez uczelnię placówką medyczną nie będzie refundowane przez uczelnię (koszt badania poniesie kandydat).
Badania można wykonać w podanej poniżej placówce: 

Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Wałowa 27 (II piętro pok. 16, 18), 80-858 Gdańsk 

Godziny przyjęć: poniedziałek-środa 7:00-17:00 (w godzinach 15-17 - po wcześniejszej rejestracji telefonicznej) 

                              czwartek-piątek 7:00-15:00    

Rejestracja: Tel. (58) 320-89-98, (58) 320-89-99, (58) 300-56-76 w. 214