fbpx wydarzenia | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

wydarzenia

wydarzenia

Polskie Towarzystwo Historyczna - XLV Olimpiada Historyczna
Polskie Towarzystwo Historyczne ma przyjemność zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XLV Olimpiadzie Historycznej. Olimpiada składa się z trzech etapów – szkolnego, okręgowego oraz centralnego.
prof. Kowalski

25 sierpnia 2018 r. w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska członkowie Towarzystwa Kampanologów Litewskich wybiorą na członka honorowego profesora Krzysztofa Macieja Kowalskiego z Wydeziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Na cześć nowego członka zostanie zgrany specjalnie przygotowany utwór na carillon.

am

W dniu 2 lipca 2018 w Sopocie miało miejsce robocze spotkanie przedstawicielek uczelni partnerskich:

University of Manitoba - Magdalena Blackmore, Uniwersytet Gdański - Anna Mazurkiewicz.

Umowa o współpracy pomiędzy uczelniami została podpisana w 2017 roku, a jej koordynatorem jest dr Michalina Petelska.

v

 

W dniach13 -26 lipca 2018 w Gdańsku przebywali studenci z uczelni partnerskiej UG - Valdosta State University.

Młodzi Amerykanie poznawali historię Trójmiasta i regionu dzięki zaangażowaniu wykładowców Wydziału Historycznego UG:

prof. dr hab. Beacie Możejko, dr Magdalenie Nowak, dr. Piotrowi Derengowskiemu oraz dr hab. Annie Mazurkiewicz, prof. UG.

west

 

21 czerwca 2018 prof. Beata Możejko spotkała się z grupą studentów z West AM Texam University,

którą do Polski przywiozła prof. Elizabeth Morrow Clark w ramach programu letnich studiów zagranicznych.

Prof. Możejo, wykładowca historii średniowiecznej na Wydziale Historycznym, autorka wydanej w bieżącym roku

gosc
 
 
7 czerwca 2018 na UG gościł Dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych Valdosta State University (USA) - Prof. Ivan P. Nikolov.
Celem wizyty było zacieśnienie współpracy pomiędzy VSU a Wydziałem Historycznym UG, z którym amerykańska uczelnia podpisała umowę w 2017 roku.
Rekomendacje

Rekomendacje Komisji Konkursowych:

  1. W wyniku ogłoszenia przez Dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Etnologii i Antropologii Kulturowej w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Komisja Konkursowa, po dokonaniu oceny kandydatur, udzieliła pozytywnej rekomendacji Pani dr Katarzynie Lindzie – Gryczy.

 

Dom Polski w Wierszynie

Celem wyprawy „Wierszyna 2018” jest uchwycenie obrazu Wierszyny w tym szczególnym momencie jej historii, kiedy jeszcze żyją, urodzeni już na Syberii, mieszkańcy pamiętający pierwsze lata istnienia tej wsi, a jednocześnie transformacja nabiera niezwykłego tempa. Jest to niejako rodzaj antropologii naglącej, bowiem nie wiemy jak długo jeszcze Wierszyna pozostanie polską enklawą w tej części Syberii. 

Termin realizacji projektu: 4 - 20 września 2018 r.

dsd

W dniach 25.-26. czerwca bieżącego roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa

zatytułowana: Foenus hoc fecit. Within the scope of professor Stanisław Mrozek's research, zorganizowana przez Zakład Historii Starożytnej Instytutu Historii UG.

W czasie obrad wygłoszono dwadzieścia pięć referatów dotyczących, w przeważającej mierze, kwestii pieniężnych w świecie rzymskim.

log

Dyżur Prodziekana ds. Studentów i Promocji  odbędzie się

w środę 18.07 w godzinach 10.00 - 12.00.

W sprawach pilny prosimy o kontakt e-mailowy.