fbpx wydarzenia | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

wydarzenia

wydarzenia

west

 

21 czerwca 2018 prof. Beata Możejko spotkała się z grupą studentów z West AM Texam University,

którą do Polski przywiozła prof. Elizabeth Morrow Clark w ramach programu letnich studiów zagranicznych.

Prof. Możejo, wykładowca historii średniowiecznej na Wydziale Historycznym, autorka wydanej w bieżącym roku

gosc
 
 
7 czerwca 2018 na UG gościł Dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych Valdosta State University (USA) - Prof. Ivan P. Nikolov.
Celem wizyty było zacieśnienie współpracy pomiędzy VSU a Wydziałem Historycznym UG, z którym amerykańska uczelnia podpisała umowę w 2017 roku.
Rekomendacje

Rekomendacje Komisji Konkursowych:

  1. W wyniku ogłoszenia przez Dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Etnologii i Antropologii Kulturowej w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Komisja Konkursowa, po dokonaniu oceny kandydatur, udzieliła pozytywnej rekomendacji Pani dr Katarzynie Lindzie – Gryczy.

 

Dom Polski w Wierszynie

Celem wyprawy „Wierszyna 2018” jest uchwycenie obrazu Wierszyny w tym szczególnym momencie jej historii, kiedy jeszcze żyją, urodzeni już na Syberii, mieszkańcy pamiętający pierwsze lata istnienia tej wsi, a jednocześnie transformacja nabiera niezwykłego tempa. Jest to niejako rodzaj antropologii naglącej, bowiem nie wiemy jak długo jeszcze Wierszyna pozostanie polską enklawą w tej części Syberii. 

Termin realizacji projektu: 4 - 20 września 2018 r.

dsd

W dniach 25.-26. czerwca bieżącego roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa

zatytułowana: Foenus hoc fecit. Within the scope of professor Stanisław Mrozek's research, zorganizowana przez Zakład Historii Starożytnej Instytutu Historii UG.

W czasie obrad wygłoszono dwadzieścia pięć referatów dotyczących, w przeważającej mierze, kwestii pieniężnych w świecie rzymskim.

log

Dyżur Prodziekana ds. Studentów i Promocji  odbędzie się

w środę 18.07 w godzinach 10.00 - 12.00.

W sprawach pilny prosimy o kontakt e-mailowy.

 

brandes
Zapraszamy na portal culture.pl, gdzie ukazał się wywiad z dr Michaliną Petelską,
dotyczący monografii "Georg Brandes i Polacy" wydanej nakładem Wydawnictwa UG.
log

Katalog wystawy, którego współredaktorką i współautorką tekstów jest dr Michalina Petelska został nominowany w 58 Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Najpiękniejsze Książki Roku 2017.

 

Dział VIII. KATALOGI, WYDAWNICTWA BIBLIOFILSKIE i INNE

"Polacy w kanadyjskiej mozaice. 150 lat historii" – Sebastian Tyrakowski, dr Michalina Petelska (redakcja), projekt graficzny i skład: Anita Wasik,
wydawca: Muzeum Emigracji w Gdyni.