Konferencja naukowa pt. Nauczyciele w przestrzeni zawodowej, społecznej i politycznej PRL’u (1945-1989)

Konferencja naukowa pt. Nauczyciele w przestrzeni zawodowej, społecznej
i politycznej PRL’u (1945-1989)

 

                Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Nauczyciele w przestrzeni zawodowej, społecznej i politycznej PRL’u (1945-1989), która odbędzie się
w dniach 25-26 listopada 2021 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Celem konferencji i późniejszej publikacji o charakterze monografii wieloautorskiej będzie omówienie kluczowych problemów dotyczących działalności nauczycieli w latach 1945-1989. Konferencja ta będzie stanowiła okazję do wymiany doświadczeń oraz wspólnej dyskusji na temat aktywności i specyfiki pracy nauczycieli w okresie rządów niedemokratycznych oraz spojrzenia na tę aktywność w świetle nieznanych dotychczas źródeł i zaprezentowania najnowszych ustaleń naukowych, a także do podsumowania dotychczasowego stanu badań nad dziejami środowiska nauczycielskiego w PRL’u.

            W ramach konferencji chcielibyśmy skupić się na obszarach tematycznych związanych
z działalnością zawodową, społeczną i polityczną nauczycieli w latach 1945-1989, w tym na:

- zaangażowaniu pedagogów w aktywność związkową, stowarzyszeniową, ruchy młodzieżowe,

- wpływie przełomowych wydarzeń historycznych na działalność nauczycieli i ich postawy,

- relacjach pomiędzy nauczycielami a uczniami,

- kształceniu kadry oświatowej,

- źródłach dotyczących działalności nauczycieli,

- indoktrynacji i inwigilacji środowiska oświatowego,

- działalności nauczycieli w polskich szkołach za granicą.

 

Chęć udziału w konferencji wraz z proponowanym tematem referatu prosimy przesłać na adres e-mail organizatora: arnold.klonczynski@ug.edu.pl

Termin zgłoszenia chęci udziału w konferencji upływa: 23 kwietnia 2021 r.

Obrady odbywać się będą stacjonarnie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Przewidywany koszt udziału w konferencji wyniesie 250 zł (opłata pokrywa koszty udziału w konferencji, publikacji w tomie pokonferencyjnym oraz wyżywienia).

Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Szczegółowe informację dotyczące planowanego wydawnictwa podane zostaną przez organizatorów po zakończeniu terminu nadsyłania zgłoszeń na konferencję.

Organizatorzy: dr hab. prof. UG Arnold Kłonczyński, mgr Anna Siekierska

 

Załącznik Rozmiar
Plakat oraz ogłoszenie 344.17 KB
Formularz zgłoszeniowy 21.62 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 12. luty 2021 - 13:16; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: wtorek, 30. Listopad 2021 - 13:43; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski