Regulamin organizacji konferencji

Uwaga! Od dnia 28 listopada 2019 r. będą funkcjonowały nowe zasady dotyczące organizacji konferencji:

Obecnie każda konferencja podlega rejestracji i musi być zgłoszona do zatwierdzenia (załącznik nr 1 do Regulaminu). Do zgłoszenia dołącza się kalkulację (załącznik nr 2). Uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na § 3. ust. 2. ww. dokumentu  tj.:  Integralną  częścią  zgłoszenia  jest  „Wstępna  kalkulacja  kosztów  organizacji  konferencji” zawierająca przewidywane przychody i koszty konferencji. Informacje do kalkulacji  powinny zostać przesłane w formie elektronicznej do Działu Kontrolingu, który sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym przesłane materiały.

Zgłoszenie wraz z kalkulacją proszę przesyłać do Biura Nauki. Osobą, która będzie zajmować się konferencjami jest Pani Edyta Kunaszewska: edyta.kunaszewska@ug.edu.pl , tel. 523 24 48
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 26. Październik 2018 - 10:31; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 5. Grudzień 2019 - 09:49; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny