Konferencje Wydziału Historycznego

X Konferencja Komitetu Badań na Migracjami

1

W dniach 16-18 września na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Muzeum Emigracji w Gdyni odbędzie się X Konferencja Komitetu Badań na Migracjami (KBnM) Polskiej Akademii Nauk. Organizatorami konferencji są: KBnM PAN, Wydział Historyczny UG, Muzeum Emigracji w Gdyni oraz International Border Studies Center, UG. Patronat Honorowy nad konferencją objęli: JM Rektor UG – Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Prezydent Miasta Gdańska – Aleksandra Dulkiewicz oraz Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk.

Cykliczna konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN jest największym wydarzeniem naukowym dotyczącym problematyki migracji, które integruje rozproszone środowisko polskich badaczy migracji reprezentujących różne dyscypliny nauki i jednocześnie przyczynia się do upowszechniania ich osiągnięć naukowych. Każda z dotychczasowych konferencji KBnM PAN była organizowana w innym ośrodku akademickim w Polsce.

Tematem wiodącym w 2021 roku w obszarze badań nad migracjami będzie dyskusja nad szeroko rozumianym pograniczem, nierozłącznie związaną z nim zmianą, doświadczeniem zetknięcia z odmiennością, ale i trwaniem, adaptacją, przemianą. Zagadnienia te stanowią ważny element współczesnych badań nad migracjami zarówno w kontekście migracji wewnętrznych, jak i zewnętrznych.  Trójmiasto stanowi ważny ośrodek w badaniach nad szeroko rozumianym pograniczem. Na dorobek tego ośrodka naukowego składają się m.in. wielodyscyplinarne badania dot. Gdańska i regionu, także w ujęciu międzynarodowym związanym portowym i granicznym charakterem miasta, z jego zmieniającą się przynależnością państwową, procesami migracyjnymi, relacjami na pograniczu także w ujęciu lokalnym (np. Kaszubi, Kociewiacy i Borowiacy). Od kilku lat na UG prowadzone są badania, które znacznie poszerzają zakres interpretacji pogranicza, np. cyklicznie organizowane Border Seminar, czy  Pracownię Badań and Narracjami Pamięci Pogranicza UG. Wydział Historyczny UG od lat blisko współpracuje z Muzeum Emigracji oraz Europejskim Centrum Solidarności m.in. organizując międzynarodowe konferencje naukowe.

Na program konferencji składają się zarówno 43 interdyscyplinarne sesje naukowe (ponad 170 referentów) oraz warsztaty dedykowane badaczom, nauczycielom akademickim, doktorantom i studentom podejmującym w swoich pracach i w dydaktyce zagadnienia związane z migracjami.

Warsztaty przygotowane przez członków  KBnM PAN – Prof. Joannę Wojdon i prof. Dariusza Stolę, jak I pracowników Muzeum Emigracji – Łukasza Podlaszewskiego i dr. Rafała Raczyńskiego odbędą się w czwartek, 16 września 2021 w Muzeum Emigracji w Gdyni. Będą one połączone ze zwiedzaniem wystawy czasowej: KLIMAKS. Program warsztatów i dodatkowe informacje zostały zamieszczone na stronie: https://kbnmgdansk2021.ug.edu.pl/program-konferencji/czwartek-16-ix-2021/

Obrady konferencji rozpoczną się w piątek, 17 września 2021 o godzinie 10:00 w auli 1.43 na Wydziale Historycznym UG. Wówczas odbędzie się otwarte posiedzenie plenarne Komitetu Badań nad Migracjami PAN, w trakcie którego wykład Gdańsk jako pogranicze: Przestrzeń kulturowego kontaktu – cel migracji – stacja tranzytowa wygłosi dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. ucz.

O godzinie 13:00 rozpocznie się wykład gościa specjalnego Prof. Carlosa Mortona (UC Santa Barbara) zatytułowany The Tao of Mestizaje: Multiple Borders, Multiple Bridges. Wykład w j. angielskim będzie tłumaczony na j. polski.

W ramach współpracy z International Border Studies Center, UG, Prof. Morton oraz prof. Santiago Vaquera-Vasquez (University of New Mexico, Albuquerque) poprowadzą także warsztaty (w j. angielskim) dla osób zainteresowanych twórczością inspirowaną doświadczeniami  życia na pograniczu (Border Storytelling Workshop), które zaplanowano na piątkowe i sobotnie popołudnia (16:00-17:30). Dzięki wsparciu IBSC, UG udział w warsztatach: Border Storytelling dla studentów UG jest bezpłatny.

Wśród wątków tematycznych, które zostaną poruszone na tegorocznej konferencji wymienić należy: gospodarcze, strukturalne, prawne i kulturowe aspekty zmian demograficznych wywołanych migracjami, stereotypy migracyjne na terenach pogranicza, wieloetniczność, pamięć, doświadczenie odmienności, zagadnienia obejmujące integrację cudzoziemców, migracje wewnętrzne, przedstawienie pogranicza, zmiany i migracji w literaturze, sztuce, teatrze. Wśród aktualnych zagadnień poruszanych w czasie obrad znajdą się sesje dotyczące polityki imigracyjnej UE, migracji w czasie pandemii, sytuacji dzieci migrantów, ale także praktyk i zasobów językowych migrantów, przyrodniczych aspektów migracji, czy migrantów świecie instytucji, roli państwa w badaniach nad migracjami, czy dziejów miast w ujęciu pogranicza (ośrodki miejskie jako centra wielokulturowości). Ważne miejsce w czasie obrad zajmą nowe ujęcia teoretyczne i wyzwania w badaniach nad migracjami, prezentacje metodologii badań nad pograniczem i zachodzącymi tam przemianami, a także zmiany w metodologii badań nad migracjami w XXI wieku. Dwa spośród paneli dyskusyjnych dotyczyć będą najnowszych publikacji dotyczących pogranicza – w ujęciu historycznym oraz psychologicznym.

Roboczy program konferencji można znaleźć tu: https://kbnmgdansk2021.ug.edu.pl/program-konferencji/piatek-17-ix-2021/ (piątek) oraz https://kbnmgdansk2021.ug.edu.pl/program-konferencji/piatek-17-ix-2021/ (sobota)

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy – tzn. przewidujemy udział osobisty i zdalny (przez MS TEAMS). Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji obowiązuje rejestracja i obowiązek wniesienia opłaty konferencyjnej. Wszystkie informacje dot. procesu rejestracji zamieszczono tu: https://kbnmgdansk2021.ug.edu.pl/rejestracja/

Rada Programowa Konferencji:  Prof. dr hab. Krystyna Slany – Przewodnicząca

Członkowie/Członkinie: Dr hab. Jan Brzozowski, prof. UEK; dr Marcin Gońda; dr hab. Agata Górny, prof. UW; Karolina Grabowicz-Matyjas (Muzeum Emigracji); prof. dr hab. Romuald Jończy; dr hab. Magdalena Lesińska; dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG; prof. dr hab. Janusz Mucha; prof. dr hab. Marek Okólski; dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM; dr hab. Brygida Solga, prof. PO; dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr.

Komitet Organizacyjny Konferencji

Dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG – Przewodnicząca; Kinga Langowska - Sekretarz, UG/MEG.
 

Członkowie/Członkinie: Dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG (Dziekan Wydziału Historycznego UG);

dr hab. Magdalena Lesińska, PAN/UW; dr Michalina Petelska, UG; dr Rafał Raczyński, MEG; Sebastian Tyrakowski (z-ca dyr. MEG); dr Grzegorz Welizarowicz (IBSC, UG)

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 18. Sierpień 2021 - 10:53; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: wtorek, 30. Listopad 2021 - 13:42; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Konferencja "Zakon krzyżacki jako inwestor" - relacja

W dniach 21-22.06.2021 r. odbyła się na Wydziale Historycznym konferencja Międzynarodowej Komisji Historycznej do Badań nad Zakonem Krzyżackim (Internationale Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens)

zatytułowana:

Zakon krzyżacki jako inwestor. Budowa i rozbudowa infrastruktury (Der Deutsche Orden als Bauherr. Auf- und Ausbau der Infrastrukturen)

program konferencji

spotkanie odbyło się w formule hybrydowej. W Gdańsku swoje referaty wygłosili badacze z Polski (Gdańsk, Toruń) i Holandii (Utrecht), a poprzez transmisję internetową z Niemiec (Monachium, Berlin, Jena), Węgier (Debreczyn), Włoch (Lecce) i Portugalii (Lizbona).

streszczenia wystąpień

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 25. Czerwiec 2021 - 11:32; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: piątek, 25. Czerwiec 2021 - 11:32; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

"Zakon krzyżacki jako inwestor. Budowa i rozbudowa infrastruktury"

W dniach 21 - 22.06.2021 r. odbędzie się na Wydziale Historycznym konferencja Międzynarodowej Komisji Historycznej do Badań nad Zakonem Krzyżackim (Internationale Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens)
 
zatytułowana:
 
Zakon krzyżacki jako inwestor. Budowa i rozbudowa infrastruktury
 
(Der Deutsche Orden als Bauherr. Auf- und Ausbau der Infrastrukturen)
 
 
1
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 18. Czerwiec 2021 - 11:47; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: środa, 23. Czerwiec 2021 - 13:01; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

"Historia opowiedziana przez przedmioty"

Naukowe Koło Doktorantów Historii Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową pt. „Historia opowiedziana przez przedmioty”.

Konferencja odbędzie w dniach 25-26 czerwca 2021 r. i ze względu na pandemię, będzie prowadzona on-line, poprzez aplikację Microsoft Teams.

W załączniku prezentujemy program konferencji.

Link do konferencji: KLIKNIJ TUTAJ

1

„Po śmierci pastora Jana Fidalcke jego wielka biblioteka uległa rozproszeniu. Tak często bywa. Przyjaciele – Michał Krzysztof Hanow i Ernest Berling – starali się cenny zbiór przekazać Bibliotece Rady Miejskiej. Niestety, ta nie znalazła odpowiednich funduszy na ich pozyskanie. Książki rozleciały się jak ptaki ze snu. Widać pisany był im los tułaczy. Wyleciały z klatki. Dziesięć i pół tysiąca, każda obdarzona sowim okiem ekslibrisu, żeby widzieć w ciemności. Poruszały szerokimi skrzydłami, podczas pełni krążyły przy wieżach kościołów Bartłomieja, Jakuba, Brygidy i Katarzynki. Często jesienią mylono je z odlatującymi albo przylatującymi ptakami. Widziano je tu, widziano je tam. Aby je sprzedać, zorganizowano cztery aukcje. Katalog aukcji stał się jedyną mapą po lądzie, co nie zatonął, lecz uleciał, kolejnym zapisem historii wiecznego człowieczego trudu zbierania i bólu rozproszenia. Kiedy pastor ostatnio widział Boga, Bóg miał ten katalog w rękach, przyglądał się mu bacznie. – Niezły zbiór – powiedział, a potem zaprowadził Jana do swojej biblioteki. Rozmawiali po hebrajsku”.

Tak kończy się opowieść o pewnej bibliotece. Znakomity orientalista, pastor Johann Fidalke (1703-1763) z Gdańska, to jeden z nas, urodził się tylko kilkaset lat wcześniej. Jego pasją były książki, obdarzał je uczuciem, opatrując każdy egzemplarz – niczym pocałunkiem – własnym znakiem. Książki to przedmioty wyjątkowe, nasza relacja z nimi wykracza na ogół poza samo posiadanie, są przedmiotem studiów, dzięki nim wkraczamy w rozmowę z autorem. Co jednak można powiedzieć o rzeczach porzuconych, wydobytych z podłogi, z uszkodzeniem deformującym powierzchnię, których przeznaczenie dopiero należy rozpoznać? Ile wnoszą wiedzy o minionych czasach guziki, bilety, papierki od cukierków, etykiety? Czasami wszystko zależy od kontekstu. Dziesiątki tysięcy porzuconych fotografii, żołnierskich pocztówek z pierwszej wojny, trafiających na stoły sprzedawców w całej Europie, tak tanich, że trudno w to uwierzyć, stanowią wyjątkowo mocny komentarz do tego, co stało się na frontach, do śmierci młodych mężczyzn. Ich zapewnienia o miłości, wierności, prośby o modlitwy, przekreśliła śmierć na polu walki. Śmierć, która dla przedmiotów bywa zazwyczaj łaskawsza. Są niczym oceaniczne żółwie, przemierzające bezkres oceanów czasu, godne podziwu, ze względu na wiek, umiejętności przetrwania, piękno. Naszą konferencję-spotkanie chcielibyśmy poświecić przedmiotom i opowieściom, staramy się nie zawężać pola, oczekujemy ciekawych propozycji. Liczymy na coś więcej niż referaty, chcielibyśmy wspólnie porozmawiać w serdecznej atmosferze o przedmiotach, ich znaczeniu – czym są, czym być mogą, czym się stają, czy wywierają na nas wpływ, jaki przekaz bywa w nich zapisany. Może ktoś zechce opowiedzieć nam o swoim skarbie, wizycie w galerii i napotkanym tam oknie-obrazie, który otworzył mu oczy na świat. Zapraszamy historyków, archeologów, historyków sztuki, artystów, kolekcjonerów, wszystkich, którzy starają się wypełnić swoje życie wyjątkowymi doświadczeniami. To z pewnością takim będzie.

Załącznik Rozmiar
Program 169.41 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 11. Maj 2021 - 21:05; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: środa, 18. Sierpień 2021 - 10:56; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Konferencja "Wehikułem przez wieki. Dawne i współczesne warunki podróżowania i środki transportu"

W obecnym czasie kiedy podróżowanie jest niemal niemożliwe, a przynajmniej mocno utrudnione, jednym ze sposobów zaspokajania potrzeby odkrywania nowych miejsc i peregrynowania (choć tylko w czasie), może być dzielenie się swoją wiedzą na ten temat. Wychodząc temu naprzeciw i chcąc uczynić trudny czas pandemii nieco znośniejszym, przygotowaliśmy dla Państwa konferencję „Wehikułem przez wieki. Dawne i współczesne warunki podróżowania i środki transportu”. Odbędzie się ona w dniach 15-16 kwietnia 2021 r. na platformie MS Teams. Udział w niej weźmie 17 przedstawicieli różnych instytucji naukowych, którzy przybliżą logistykę wojaży w różnych epokach, opowiedzą czym podróżowano, z jaką prędkością, jakie niewygody należało znosić podczas drogi, a także jakie niebezpieczeństwa czekały na podróżnych. Zapraszamy do wysłuchania referatów, wzięcia udziału w dyskusji i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami. 

Link do konferencji: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

W załączniku program konferencji.

Serdecznie zapraszamy ! 

Organizatorki konferencji – dr Iwona Janicka i dr Anna Łysiak-Łątkowska

Załącznik Rozmiar
Program konferencji i plakat 456.89 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 28. Marzec 2021 - 21:47; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Maj 2021 - 20:56; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Konferencja online: "Celebryci dawnych epok. Skandale, sekrety, romanse i inne ekscesy"

Serdecznie zapraszamy na konferencję online pt. "Celebryci dawnych epok. Skandale, sekrety, romanse i inne ekscesy" organizowanej przez prof. dr hab. Beatę Możejko oraz dr hab. Annę Paner, prof. uczelni z Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 marca 2021 r. za pośrednictwem MS Teams: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

W załączniku publikujemy program konferencji.

zaproszenie

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4. Marzec 2021 - 12:29; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Maj 2021 - 20:58; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Konferencja naukowa pt. Nauczyciele w przestrzeni zawodowej, społecznej i politycznej PRL’u (1945-1989)

Konferencja naukowa pt. Nauczyciele w przestrzeni zawodowej, społecznej
i politycznej PRL’u (1945-1989)

 

                Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Nauczyciele w przestrzeni zawodowej, społecznej i politycznej PRL’u (1945-1989), która odbędzie się
w dniach 25-26 listopada 2021 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Celem konferencji i późniejszej publikacji o charakterze monografii wieloautorskiej będzie omówienie kluczowych problemów dotyczących działalności nauczycieli w latach 1945-1989. Konferencja ta będzie stanowiła okazję do wymiany doświadczeń oraz wspólnej dyskusji na temat aktywności i specyfiki pracy nauczycieli w okresie rządów niedemokratycznych oraz spojrzenia na tę aktywność w świetle nieznanych dotychczas źródeł i zaprezentowania najnowszych ustaleń naukowych, a także do podsumowania dotychczasowego stanu badań nad dziejami środowiska nauczycielskiego w PRL’u.

            W ramach konferencji chcielibyśmy skupić się na obszarach tematycznych związanych
z działalnością zawodową, społeczną i polityczną nauczycieli w latach 1945-1989, w tym na:

- zaangażowaniu pedagogów w aktywność związkową, stowarzyszeniową, ruchy młodzieżowe,

- wpływie przełomowych wydarzeń historycznych na działalność nauczycieli i ich postawy,

- relacjach pomiędzy nauczycielami a uczniami,

- kształceniu kadry oświatowej,

- źródłach dotyczących działalności nauczycieli,

- indoktrynacji i inwigilacji środowiska oświatowego,

- działalności nauczycieli w polskich szkołach za granicą.

 

Chęć udziału w konferencji wraz z proponowanym tematem referatu prosimy przesłać na adres e-mail organizatora: arnold.klonczynski@ug.edu.pl

Termin zgłoszenia chęci udziału w konferencji upływa: 23 kwietnia 2021 r.

Obrady odbywać się będą stacjonarnie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Przewidywany koszt udziału w konferencji wyniesie 250 zł (opłata pokrywa koszty udziału w konferencji, publikacji w tomie pokonferencyjnym oraz wyżywienia).

Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Szczegółowe informację dotyczące planowanego wydawnictwa podane zostaną przez organizatorów po zakończeniu terminu nadsyłania zgłoszeń na konferencję.

Organizatorzy: dr hab. prof. UG Arnold Kłonczyński, mgr Anna Siekierska

 

Załącznik Rozmiar
Plakat oraz ogłoszenie 344.17 KB
Formularz zgłoszeniowy 21.62 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 12. luty 2021 - 13:16; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: wtorek, 30. Listopad 2021 - 13:43; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Konferencja IV MECERN

Konferencja IV MECERN - Medieval Central Europe Research Network/da mari ad mare - Gdańsk, Uniwersytet Gdański , 7-9 kwietnia 2021, on-line

Networks – Cooperation – Rivalry

The Fourth Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network

University of Gdansk (Gdańsk, Poland)

OPIS: Tematyka MECERN jest związana z badaniami nad Europą Centralną w okresie średniowiecza. Tym razem tematem wiodącym będą “ Powiązania, współpraca, rywalizacja” (Networks – Cooperation – Rivalry). Celem konferencji jest między innymi uświetnienie obchodów 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego. Językiem konferencji jest język angielski. 

Miejsce: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (on-line )

Organizatorzy: Wydział Historyczny, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański 

Osoba do kontaktu: Prof. dr hab. Beata Możejko, mail: beata.mozejko@ug.edu.pl

Program w załączniku.

mecern
 

Załącznik Rozmiar
Program konferencji 226.22 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 11. luty 2021 - 10:16; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Maj 2021 - 20:57; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. "Transport w dziejach. Idee, kultura, historia", Edycja III

 

Naukowe Koło Doktorantów Historii Uniwersytetu Gdańskiego pragnie ponownie zaprosić na spotkanie wszystkich miłośników zagadnień, związanych z transportem w ujęciu historycznym. Niestety, ich cykliczność została w ostatnim roku zakłócona z powodu pandemii. Nigdy jednak nie porzuciliśmy pomysłu spotkania i teraz postanowiliśmy wrócić do niego w zmienionej, dostosowanej do trudnych warunków formie. Nowe okoliczności zmuszają do obrania nowych form komunikacji. Jak poprzednio, nie wskazujemy kierunków ani tematów wiodących, interesuje nas transport w dziejach, w tym pojęciu zmieścić się może wiele: maszyny, ludzie, struktury, rozwiązania, wynalazki. Opracujemy bloki tematyczne, dzięki którym będziemy mieli szansę poznać osoby o podobnych do naszych zainteresowaniach. Kiedy trzy lata temu podjęliśmy się po raz pierwszy organizacji konferencji, poświęconej wskazanemu w tytule zagadnieniu, ustaliliśmy sobie, że nie będzie to sympozjum duże. Okazało się jednak, że historia transportu to temat niezwykle nośny, a ludzie, którzy się nim zajmują, stanowią grupę prawdziwych pasjonatów, wykorzystujących swą wiedzę w działalności naukowej i popularyzatorskiej. W takim gronie warto się spotkać i wymienić badawcze doświadczenia.

Zapraszamy w dniu 19 marca 2021 r. Konferencja, ze względu na pandemię, będzie prowadzona on-line, poprzez aplikację Microsoft Teams. Nasze spotkanie będzie miało charakter całodniowego, jednopanelowego, tak aby nasi goście mogli uczestniczyć we wszystkich referatach – liczymy na interesujące wystąpienia, ożywioną dyskusję w życzliwej atmosferze. Czas na wygłoszenie referatu będzie wynosił 15 minut. Terminem składania wypełnionych i podpisanych formularzy zgłoszeniowych jest dzień 28 lutego 2021 r. Prosimy o ich dostarczenie w formie skanu na adres: nkdh@phdstud.ug.edu.pl Osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji otrzymają zaproszenie tydzień później, tj. 7 marca 2021 r.  W celu ograniczenia problemów technicznych, do 17 marca 2021 r. będziemy prosić zakwalifikowane osoby o przesłanie prezentacji multimedialnych w formacie pliku PDF, również na adres: nkdh@phdstud.ug.edu.pl Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.  

 

Załącznik Rozmiar
Formularz zgłoszeniowy 33.67 KB
Program konferencji 208.65 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 2. luty 2021 - 09:21; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Maj 2021 - 20:58; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Zaproszenie do udziału w konferencji: "Wehikułem przez wieki..."

Zaproszenie
do udziału w międzynarodowej krajoznawczej konferencji naukowej
Wehikułem przez wieki. Dawne i współczesne warunki podróżowania i środki transportu
 

"Szanowni Państwo,

Instytut Historii oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego mają przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w kolejnej organizowanej przez nas międzynarodowej krajoznawczej konferencji naukowej pt. Wehikułem przez wieki. Dawne i współczesne warunki podróżowania i środki transportu. Planowany termin spotkania to 15-16 kwietnia 2021 r.

W tym roku chcielibyśmy skupić się na samej kwintesencji podróżowania czyli sposobach pokonywania drogi oraz związanej z tym logistyce. Człowiek przemieszczał się od najdawniejszych czasów – najpierw pieszo, potem konno, w końcu przy użyciu różnych tytułowych „wehikułów” – statków, pociągów, samochodów itd. Naszym celem jest prześledzenie ewolucji środków transportu jaka dokonała się na przestrzeni dziejów, a także porównanie warunków podróży w różnych epokach. [...]

Propozycje referatów wraz z abstraktem i formularzem zgłoszeniowym (Załącznik 1) prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres:

anna.lysiak-latkowska@ug.edu.pl

do dnia 31 grudnia 2020 r. Podczas przygotowywania wystąpień prosimy o uwzględnienie tego, że na każde przeznaczamy max. 20 minut. [...]

Z poważaniem

dr Iwona Janicka
kierownik konferencji

dr Anna Łysiak-Łątkowska
sekretarz konferencji"
 

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki konferencji oraz opłaty konferencyjnej znajdują się w załączniku.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 25. Kwiecień 2020 - 22:36; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Maj 2021 - 20:58; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Civitas Wartberg - warmińska kapsuła czasu i zaginione miasta średniowiecznej Europy"

W imieniu organizatorów: Wydziału Historycznego UG oraz Instytutu Archeologii i Etnologii UG chcielibyśmy zaprosić

na międzynarodową konferencję naukową

"Civitas Wartberg - warmińska kapsuła czasu i zaginione miasta średniowiecznej Europy"

 

Konferencja odbędzie się w dniach 28.11. - 29.11.2019 w budynku Wydziału Historycznego UG, ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk w auli 1.43.

2

Barczewko (hist. Alt Wartenburg) na Warmii w północno-wschodniej Polsce założone w ramach akcji kolonizacyjnej biskupa warmińskiego Eberharda z Nysy krótko po 1325 r. i porzucone po wojennej pożodze w 1354 r. W ostatnich latach stanowisko odkryte na nowo było przedmiotem szeroko zakrojonych badań archeologicznych przez polsko niemiecki zespół z Uniwersytetów w Gdańsku i w Greifswaldzie. Miejsce prezentuje unikalny i doskonale zachowany zespół reliktów wczesnej koloni miejskiej. Badania finansowane były z grantu komisarza rządu federalnego ds. Kultury i Mediów przy wsparciu grantu badania własne Rektora UG. Konferencja „Civitas Wartberg - warmińska kapsuła czasu i zaginione miasta średniowiecznej Europy” prezentuje wyniki badań na tle procesu urbanizacji średniowiecznych Prus Krzyżackich w kontekście podobnej  problematyki dotyczącej innych miast w Polsce i krajów sąsiednich. Konferencja ma charakter otwarty. Językami konferencji są język polski, niemiecki i angielski. Wykłady będą tłumaczone symultanicznie (polsko-niemiecki).

Zgłoszenia do 24.11.2019 pocztą elektroniczną na adres: arkadiusz.koperkiewicz@ug.edu.pl .

Organizator konferencji: Instytut Archeoloii i Etnologii UG, Wydział Historyczny UG

Patronat konferencji i wsparcie finansowe: 

- Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego

- Towarzystwo Naukowe Pruthenia w Olsztynie

- Wydział Historyczny UG

1

 
Załącznik Rozmiar
Program konferencji 1.08 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 8. Listopad 2019 - 10:53; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: sobota, 25. Kwiecień 2020 - 22:36; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "„Miejsca pamięci-historia-turystyka” / „Sites of Memory-History-Tourism”

Międzynarodowa

turystyczno-krajoznawczą i historiograficzna konferencja naukowa 

pt. „Miejsca pamięci-historia-turystyka”

„Sites of Memory-History-Tourism” 

Termin: 17-18 października 2019 r.

Miejsce: Wydział Historyczny Uniwersytet Gdański, ul Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk

Organizatorzy: Pracowania Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Towarzystwo Historiograficzne,

Konferencja odbędzie się w Gdańsku, na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego 17-18 października 2019 r. Będzie to już czwarte sympozjum organizowane przez nasz Wydział związane z rozwojem badań nad krajoznawstwem i turystyką. W konferencji weźmie udział 30 przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, m.in. historii, historii sztuki, literaturoznawstwa, archeologii a także innych, których zakres badawczy mieści się w ramach proponowanej tematyki. Nasi goście reprezentować będą najważniejsze dla naszych badań ośrodki naukowe z Polski oraz z zagranicy (m.in. Poznań, Lublin, Warszawa, Toruń, Wilno, Lwów, Kijów i Charków).

Wiodącym tematem naszego kolejnego spotkania w Gdańsku pragniemy uczynić problematykę związaną z trzema zagadnieniami: miejscami pamięci – ich historią –oddziaływaniem tych dwóch na ruch turystyczny. Opierając się na dotychczasowych osiągnięciach nauki i doceniając wkład wielu uczonych, pragniemy poszerzyć obszar badawczy, powiązać badania z różnych dyscyplin i obszarów i nadać im bardziej komplementarny wymiar. Celem byłoby ukazanie powiązań pomiędzy: teoretycznym wymiarem miejsca pamięci (m.in. historiograficznym, metodologicznym), różnego rodzaju miejscami pamięci, ich historią oraz tym w jaki sposób jest ona szerzona (otwarty regionalizm, krajobraz kulturowy) a odzwierciedleniem tych wszystkich elementów w turystyce. 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: https://historia.ug.edu.pl/

W imieniu Rady Naukowej Konferencji,

Sekretarz konferencji

 

dr hab. Magdalena Nowak

 

W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję za Państwa uczestnictwo w konferencji „Sites of Memory-History-Tourism/ Miejsca pamięci- historia- turystyka”, Gdańsk 17-18 października 2019 r. Jesteśmy wdzięczni za Państwa obecność, zaangażowanie i entuzjazm. Było nam bardzo miło gościć Państwa w Gdańsku! 

W konferencji uczestniczyło 30 uczonych z Litwy, Polski, Ukrainy i Szwecji, z 13 ośrodków naukowych. Wiodącym tematem naszego spotkania w Gdańsku była problematyka związana z trzema zagadnieniami: miejscami pamięci – ich historią –oddziaływaniem tych dwóch na ruch turystyczny. Pragniemy poszerzyć obszar badawczy, powiązać badania z różnych dyscyplin i obszarów i nadać im bardziej komplementarny wymiar. Celem byłoby ukazanie powiązań pomiędzy: teoretycznym wymiarem miejsca pamięci (m.in. historiograficznym, metodologicznym), różnego rodzaju miejscami pamięci, ich historią oraz tym w jaki sposób jest ona szerzona (otwarty regionalizm, krajobraz kulturowy) a odzwierciedleniem tych wszystkich elementów w turystyce. 

Pragnę serdecznie podziękować współorganizatorom i partnerom: Towarzystwu Historiograficznemu i Polish American Historical Association. Bardzo jesteśmy wdzięczni Europejskiemu Centrum Solidarności za tak owocną współpracę, zwłaszcza panu Zastępcy Dyrektora Dr Jacekowi Kołtanowi za życzliwość i umożliwienie zapoznania się z pracą jego szacownej instytucji. Gorąco dziękujemy dr Konradowi Knochowi za fantastyczne oprowadzanie. 

Chciałbym wyrazić głęboką wdzięczność Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego, Prof. dr hab. Jerzemu Piotrowi Gwizdale za objęcie naszej konferencji swoim Patronatem Honorowym i za okazaną życzliwość i wsparcie. Dziękujemy naszym patronom honorowym: Pani Prezydent Miasta Gdańska, Aleksandrze Dulkiewicz, Panu Marszałkowi Województwa Pomorskiego Mieczysławowi Strukowi, Radiu Gdańsk i portalowi Gdańsk.pl.

Kieruję również słowa podziękowania do studentów III roku studiów stacjonarnych Historii za profesjonalna obsługę stanowiska rejestracji. Dziękuję również panu Oskarowi Kamińskiemu z II roku studiów niestacjonarnych Historii za pomoc w organizacji konferencji i przygotowanie informacji o Gdańsku.

Wyrazy wdzięczności kieruję do Pana Dziekana Wydziału Historycznego UG, prof. dr hab. Wiesława Długokęckiego oraz Pana Dyrektora Instytutu Historii UG prof. UG, dr hab. Arkadiusza Janickiego za okazaną życzliwość i wsparcie. Dziękuję moim kolegom z Rady Programowej Konferencji: prof. UG, dr hab. Barbarze Klassie, Annie Mazurkiewicz i Iwonie Sakowicz-Tebince. Ogromną pomoc otrzymaliśmy również od Panów Dominika Walczaka i Wacława Kulczykowskiego oraz innych pracowników administracji Wydziału i Instytut. 

Wszystkim wyrażamy głęboką wdzięczność!

 

W imieniu Rady Programowej Konferencji,

Sekretarz konferencji

dr hab. Magdalena Nowak

 

 

International Conference of Historical Tourism and Historiography

„Sites of Memory-History-Tourism”

„Miejsca pamięci-historia-turystyka”

 

Place: Faculty of History, University of Gdańsk, Ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk, Poland

Time: Thursday, October 17 – Friday, October 18, 2019

Organizers: Historical Tourism Scholarly Team (Institute of History, University of Gdańsk), Historiographical Association

The conference is the fourth symposium related to the development of research on sightseeing and tourism organised by our Historical Tourism Working Group of the Institute of History, University of Gdańsk. 30 representatives of various scholarly disciplines are going to participate in our congress. They specialise in history, art history, literary studies, archaeology and other topics related to subject matter. Our guests represent the most important for our research centres in Poland and abroad (Poznań, Lublin, Warsaw, Toruń, Vilnius, Lviv, Kiev, Kharkiv and Lund).

The leading theme of our meeting in Gdansk is refer to three interrelated issues: 1) places of remembrance, 2) their history, 3) how these two influence tourism. In recent decades specialists from various disciplines have developed frameworks useful to the field of tourism. Based on the previous achievements of science and appreciating the contribution of many scholars, we would like to expand the research area of this field, link findings of different discipline, and give them a more complementary dimension. The main aim of the conference is to show the connections between theories exploring memory and place (including a discussion of the historiography and methodology), various sites of memory, their histories and how they have been popularized (open regionalism, cultural landscape), and a synthesized reflection exploring how all these elements affect tourism.

We invite you to participate.

Detailed programme of the conference to be found at: https://historia.ug.edu.pl/

 

On behalf of the Conference Programme Committee,

Conference Organizer

Dr. hab. Magdalena Nowak

 

On behalf of the organizers, thank you very much for your participation in the conference "Sites of Memory-History-Tourism”, Gdańsk, 17-18 October 2019. We are grateful for your presence, commitment and enthusiasm. I was a real pleasure to welcome you in Gdansk! 

The conference was attended by 30 scholars from 13 research centres (Lithuania, Poland, Ukraine and Sweden). The leading theme of our meeting in Gdansk refered to three interrelated issues: 1) places of remembrance, 2) their history, 3) how these two influence tourism. Based on the previous scholarly achievements we wanted to expand the research area of this field, link findings of different disciplines, and give them a more complementary dimension. The main aim of the conference was to show the connections between theories exploring memory and place (including a discussion of the historiography and methodology), various sites of memory, their histories and how they have been popularized (open regionalism, cultural landscape), and a synthesized reflection exploring how all these elements affect tourism. 

I would like to express my gratitude to the co-organizers and partners: the Historiographical Association and the Polish American Historical Association. We are very grateful to the European Solidarity Centre for such fruitful cooperation. Special thanks are directed to the Deputy Director Dr. Jacek Kołtan for his kindness and professionalism, which enable us to become familiar with the work of his esteemed institution. We warmly thank Dr. Konrad Knoch for a fantastic tour around the European Solidarity Centre.

I would also like to express my deep gratitude to His Magnificence Rector of the University of Gdańsk, Prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała for taking our conference under his Honorary Patronage and for his kindness and support. Thank you our honorary patrons: the Mayor of the City of Gdańsk, Aleksandra Dulkiewicz, the Marshal of the Pomeranian Voivodeship Mieczysław Struk, Radio Gdańsk and the portal Gdańsk.pl.

I direct many thanks to my third year History students for the professional service of the registration desk. Thank you also Oskar Kamiński from the second year of History for your help in organizing the conference and preparation of Gdańsk information.

I would like to express my gratitude to the Dean of the Faculty of History, Prof. dr hab. Wiesław Długokęcki and the Director of Institute of History, Prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki for their kindness and support. Many thanks to my colleagues from the Conference Programme Committee: prof. UG, dr hab. Barbara Klassa, Anna Mazurkiewicz i Iwona Sakowicz-Tebinka. We have received a great help from Dominik Walczak and Wacław Kulczykowski and other members of Faculty and Institute administration stuff. 

We are deeply grateful!

Under the Honorary Patronage of Rektor of the University of Gdańsk Jerzy Piotr Gwizdała, Mayor of Gdańsk Aleksandra Dulkiewicz, Marshal of Pomeranian Voivodeship Mieczysław Struk

On behalf of the Conference Programme Committee,

Conference Organizer

Dr. hab. Magdalena Nowak

www.gdansk.pl

1

 
Załącznik Rozmiar
Plakat 20.64 MB
Program 670.79 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 4. Październik 2019 - 10:15; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: czwartek, 24. Październik 2019 - 08:52; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Gdańsk w okresie nowożytnym / Danzig in der frühen Neuzeit

Gdańsk w okresie nowożytnym

Kultura, religia, polityka, społeczeństwo i stosunki międzynarodowe

(Danzig in der frühen Neuzeit

Kultur, Religion, Politik, Gesellschaft und internationale Beziehungen)

 

1

Termin: 30.05.-01.06.2019
 
Miejsce: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
 
Organizatorzy: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Historische Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung oraz Muzeum Gdańska
 
Patronat: Prezydent Miasta Gdańsk, Marszałek Województwa Pomorskiego
 
Przedmiotem konferencji jest szeroko pojęty temat Gdańska w okresie nowożytnym. Poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z gdańską sztuką i kulturą, religią oraz polityką i społeczeństwem. Konferencja będzie ma charakter międzynarodowy - uczestniczyć w niej będą naukowcy z zagranicznych ośrodków badawczych.
 
 
Konferencja odbywa się w ramach Jubileuszu 50 lat Uniwersytetu Gdańskiego, pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Prezydent Miasta Gdańsk Aleksandry Dulkiewicz oraz Jego Magnificencji Rektora UG dr hab. Jerzego Gwizdały.
 
Wszystkie wystąpienia na konferencji będą tłumaczone symultanicznie na język niemiecki oraz polski.
 
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału!
 
 
 
 
 
 
 
logotypy
 
Załącznik Rozmiar
Program konferencji 15.38 MB
Plakat PL 3.97 MB
Plakat DE 3.99 MB
Zaproszenie 5.07 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 23. Kwiecień 2019 - 12:52; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: piątek, 27. Wrzesień 2019 - 08:50; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Siódmy Światowy Kongres Studiów Polskich

Siódmy Światowy Kongres Studiów Polskich 

(Seventh World Congress on Polish Studies)

 

1

Termin: 14-16 czerwca 2019 r.
 
Miejsce: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
 
Organizatorzy: Polski Instytut Naukowy w Ameryce (Polish Institute of Arts and Sciences of America) z siedzibą w Nowym Jorku oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
 
Termin zgłaszania referatów oraz sesji: 15 marca 2019 r. do prof. Jamesa Puli jpula@pnw.edu
 
Call for Papers w języku angielskim:  http://www.piasa.org/ 
 
Zapraszamy do zgłaszania kompletnych sesji lub indywidualnych referatów w dowolnej dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych lub ekonomicznych. Organizatorom szczególnie zależy na sesjach porównawczych, które lokują doświadczenia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w szerszym kontekście. Tematem konferencji są „Rocznice", gdyż rok 2019 doskonale nadaje się do refleksji nad wieloma różnymi momentami w dziejach, które można interpretować jako przełomowe. Poszczególne referaty nie muszą się skupiać wyłącznie na Polsce lub polskiej diasporze, a do udziału w konferencji zachęca się badaczy z różnych ośrodków, regionów i krajów.
 
Każda sesja zaplanowana jest na 90 minut. W jej ramach przewiduje się trzy referaty, każdy po 20 minut. Językiem konferencji jest język angielski. Dopuszczalne są sesje także w j. polskim. Sesje muszą być albo w całości po angielsku, albo po polsku. Sale konferencyjne będą wyposażone w rzutniki multimedialne. Aby przesłać referat lub kompletną sesję, prosimy o przesłanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, przynależności instytucjonalnej, wstępnego tytułu referatu oraz abstraktu (jeden akapit). Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do wniesienia opłaty konferencyjnej. Opłata wynosi 80$, zaś dla studentów (w tym także doktorantów): 20$. Opłata za udział w sobotnim bankiecie – dodatkowo 75$.
 
 
 
Załącznik Rozmiar
Program konferencji 9.68 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 4. luty 2019 - 09:11; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: piątek, 27. Wrzesień 2019 - 08:53; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Odbyły się

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 08:18; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 21. luty 2019 - 14:44; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny