Symposium "Studies on American and Oceanian indigenous societies in Northern and Central Europe: past and present"

Symposium "Studies on American and Oceanian indigenous societies in Northern and Central Europe: past and present"

1

Katedra im Prof. Marii Janion Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Antropologii UG oraz Wydział Historyczny UG przy współpracy z Centrum Badań Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Oddziału Polskiego the Explorers Club zapraszają na międzynarodowe sympozjum naukowe pt.: "Studies on American and Oceanian indigenous societies in Northern and Central Europe: past and present". Podczas sympozjum zaproszeni badacze i badaczki z Polski i z zagranicy przedstawią swoje badania z zakresu antropologii, archeologii i etnohistorii ludów tubylczych Ameryk i Oceanii. Obrady odbywać się będą w sali wykładowej w Bibliotece Głównej UG (kampus Oliwa).

Sympozjum odbędzie się 23-24 lutego 2024 w Auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53

Sympozjum towarzyszą:
- wykład publiczny dr. Macieja Sobczyka pt. „Rapa Nui: między lądem a Oceanem” (23 lutego, godz. 18.00)
- pokaz filmu pt. "Polish Explorers of the New World and the Islands of the Pacific"
- wystawa o polskim badaczu Oceanii - Janie Stanisławie Kubarym (autor: prof. Aleksander Posern-Zieliński) połączona z prezentacją obiektów etnograficznych z Nowej Gwinei z kolekcji ks. prof. Wojciecha Bębna pt. "Sepik. Faces of the River" (autorzy: studenci etnologii MSU). Miejsce: hol Wydziału Historycznego.

Program sympozjum

Organizatorzy:
Katedra im. Profesor Marii Janion, UG
Instytut Antropologii UU
Wydział Historyczny UG
Centrum Badań Andyjskich UW
Oddział Polski the Explorers Club

Komitet organizacyjny:
Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski (UW)
dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG (UG)
dr Filip Rogalski (UG)

Sympozjum stanowi spotkanie przedkonferencyjne poprzedzające doroczne europejskie zgromadzenie III European Assembly of Archaeology of the Americas, które odbędzie na University of Reading (UK) w dniach 20-21 maja 2024 

Uczestnicy zagraniczni:

Dr Steve Bourget (Musée du quai Branly, Paryż)
The Building Blocks of Ideology in the Creation of a State-Level Society in Ancient Peru: the Moche Case.

Dr Harri J Kettunen (University of Helsinki)
Archaeological and Interdisciplinary Studies on Mesoamerica in Finland

Dr Antti Korpisaari (University of Helsinki)
40 years of South American archaeology at the University of Helsinki, Finland

Dr Frank Meddens (University of Reading, UK),
Bofedales, Reservorios y Riego en un Entorno Agro Pastoril Prehispánico del valle de Chicha Soras.

Dr Inge Schjellerup (em. National Museet, Kopenhaga)
The Archaeological and Ethnographical Collections from the Americas and Oceania since the Royal Kunstkammer in the 17th century in the National Museum of Denmark

Dr Reidar Solsvik (Kon Tiki Mueum, Oslo, Norwegii)
A Norwegian Viking in the Scientific. The reception of Thor Heyerdahl’s theories

Uczestnicy polscy:

Prof. dr hab. Jacek Kościuk (Uniwersytet Warszawski)
Technomorphological studies on Inca architecture

Dr hab Radosław Palonka (Uniwersytet Jagielloński)
Mesa Verde and beyond: Polish contributions in archaeological research in North America

Dr hab. Monika Kujawska (Uniwersytet Łódzki)
Forest cosmo-politics and the agency of plants. A case study from the Ashaninka people, Peruvian Amazonia

Dr Michał Gilewski (Uniwersytet Warszawski)
Relationship between modern and pre-Columbian indigenous agriculture in the Southern Guatemala region

Dr Anna Przytomska-La Civita (Associated researcher at the Centre for Andean Studies of the University of Warsaw)
Humanos y no humanos: relaciones de intercambio y depredación en los Andes peruanos

Dr Kacper Świerk (Uniwersytet Gdański)
Luminous phenomena in three Matsigenka pishtaco tales

Dr Aleksandra Wierucka (Uniwersytet Gdański)

Interdisciplinary approach to assessing environmental pollution and its influence on
local inhabitants in Ecuadorian Amazon

Dr Filip Rogalski (Uniwersytet Gdański) 

The last secondary burial among the Arabela and its ethnographic contexts

 

Załącznik Rozmiar
Symposium programe 1.41 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 30. Styczeń 2024 - 09:14; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: czwartek, 15. luty 2024 - 13:25; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska