fbpx Krajoznawstwo i turystyka historyczna - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Krajoznawstwo i turystyka historyczna - niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
Zdjęcie Krajoznawstwo i turystyka historyczna
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Historyczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Krajoznawstwo i turystyka historyczna jest kierunkiem unikatowym, o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu: historii, historii sztuki, archeologii, geografii, szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, ekonomii i zarządzania.
 • Innowacyjne formy pracy ze studentami, m.in. gry miejskie jako forma zaliczenia niektórych przedmiotów - programy online, gdzie po zalogowaniu się student, wędrując po Gdańsku, rozwiązuje zadania egzaminacyjne (gry miejskie opracowane zostały przy współpracy z grupą profesjonalnych przewodników turystycznych i nauczycieli akademickich Wydziału Historycznego).
 • Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia mają możliwość kontynuacji nauki na II stopniu studiów stacjonarnych kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna.
 • Program studiów uzupełniają lektoraty języka angielskiego oraz włoskiego lub hiszpańskiego do wyboru, a także praktyki zawodowe.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Celem krajoznawstwa i turystyki historycznej jest przygotowanie absolwenta do pracy w:
 • roli organizatora, przewodnika i promotora turystycznego 
 • przedsiębiorstwach
 • agencjach krajowych i zagranicznych, działających na rynku usług turystycznych na terenie Polski i za granicą 
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (o profilu turystycznym) 
 • w biurze podróży, agencji turystycznej
 • ośrodkach turystyczno- rekreacyjnych
 • centrach doradztwa
 • organizacjach społecznych
 • organach samorządowych.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,25

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

0,25

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia, biologia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna

0,50

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
17 września 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
21 września 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
29 września 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 6 września
pon, wt, czw, pt: 10:00 – 14:00,śr.: 09:00 – 15:00
Wydział Historyczny
ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.26
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 21 47

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 7 maja 2021 roku, 10:29