Studia Podyplomowe Ochrona dziedzictwa kulturowego: muzea, edukacja, turystyka - CHARAKTERYSTYKA I REKRUTACJA

Studia niestacjonarne, dwusemestralne, zjazdy w weekendy (sobota i niedziela) co drugi tydzień. Wybrane zjazdy poprzedzające dni wolne od pracy i święta odbędą się w formie zdalnej (online).

Studia Podyplomowe prowadzone są przez Wydział Historyczny UG. Partnerem strategicznym współtworzącym program jest Muzeum Zamkowe w Malborku, dzięki czemu absolwenci uzyskują preferencje przy zatrudnieniu w trzech oddziałach Muzeum Zamkowego w Malborku. Drugim partnerem Studiów jest Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

Studia dla praktyków przygotowane przez praktyków. Kadra dydaktyczna Studiów Podyplomowych składa się z muzealników oraz doświadczonych pracowników UG. Plan studiów obejmuje szereg przedmiotów zgrupowanych w pięciu blokach tematycznych:

I. Kształtowanie się regionu Morza Bałtyckiego – przedmioty ukazujące dzieje i kulturę regionu Morza Bałtyckiego w ujęciu chronologicznym

II. Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, wśród przedmiotów m.in.

Prawo autorskie w muzeum - prof. dr hab. Kamil Zeidler, dr Ewelina Szatkowska, dr Małgorzata Węgrzak, mgr Paula Chmielowska z Wydziału Prawa i Administracji UG

Ochrona zabytków w Polsce - działania praktyczne – Agnieszka Kowalska - Zastępca Dyrektora ds. naukowo-konserwatorskich Muzeum Zamkowego w Malborku, w latach 2016 – 2019 Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Marketing w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa - dr hab. Robert Bęben prof. UG, dr Wioletta Dryl, mgr Liwia Delińska z Wydziału Zarządzania UG

III. Zarządzanie i finansowanie w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa, wśród przedmiotów m.in.

Zarządzanie projektami międzynarodowymi - dr Marzenna Czerwińska z Wydziału Zarządzania UG

Fundusze krajowe i unijne wspierające projekty ochrony dziedzictwa kulturowego - dr Robert Domżał - UNESCO Chairperson of Scientific and Technical Advisory Body 2001 Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage

IV. Muzealnictwo, wśród przedmiotów m.in.

Podstawy konserwacji zabytków - dr Anna Kriegseisen

Współczesne muzealnictwo - dr Robert Domżał - UNESCO Chairperson of Scientific and Technical Advisory Body 2001 Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage

Rynek dzieł sztuki - dr hab. Andrzej Woziński, prof. UG

Muzea bez barier – dr Michalina Petelska z Wydziału Historycznego UG

V. Dziedzictwo Kulturowe regionu Morza Bałtyckiego, wśród przedmiotów m.in.

Pokrzyżackie dziedzictwo kulturowe - dr hab. Janusz Trupinda - Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku

Dziedzictwo kulturowe i kultura materialna Pomorza - dr Tomasz Rembalski z Wydziału Historycznego UG

Wybrane zagadnienia z historii sztuki i architektury regionu Morza Bałtyckiego – dr Anna Sobecka z Wydziału Historycznego UG

Studia odpowiadające na współczesne wyzwania: aby wyposażyć absolwentów w wiedzę pozwalającą otworzyć muzeum na uchodźców z Ukrainy oraz wszystkich migrantów do programu Studiów Podyplomowych wprowadziliśmy przedmiot „Praca z migrantami w muzeach”.

Pełen plan Studiów znajduje się tutaj.

Warunkiem uczestnictwa w Studiach Podyplomowych jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych co najmniej I stopnia (licencjackich).

Studia Podyplomowe "Ochrona dziedzictwa kulturowego: muzea, edukacja, turystyka" adresowane są w szczególności do pracowników muzeów, instytucji sprawujących opiekę nad zabytkami wykorzystywanymi do celów turystycznych oraz pozostałych instytucji kultury. Oferta kierowana jest również do wszystkich osób zainteresowanych ochroną i potencjałem turystycznym pokrzyżackiego dziedzictwa kulturowego.

Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych "Ochrona dziedzictwa kulturowego: muzea, edukacja, turystyka" jest zdanie egzaminu lub uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów.

Profil absolwenta: program Studiów Podyplomowych wyposaża absolwenta w szeroką wiedzę i umiejętności. Z jednej strony dysponuje on wiedzą na temat procesu historycznego kształtowania się regionu Morza Bałtyckiego, na temat kultury i sztuki tego regionu; z drugiej posiada wiedzę z zakresu współczesnego muzealnictwa, zagadnień prawnych związanych z ochroną zabytków, pozyskiwania funduszy na działalność związaną z ochroną dziedzictwa kulturowego i zarządzania projektami międzynarodowymi oraz organizacją imprez turystycznych.

Forma i czas trwania studiów: studia niestacjonarne, dwusemestralne, zjazdy w weekendy (sobota i niedziela) co drugi tydzień. Wybrane zjazdy poprzedzające dni wolne od pracy i święta odbędą się w formie zdalnej (online). Program studiów podyplomowych obejmuje 270 godzin.

Rekrutacja na kolejną edycję, od roku akademickiego 2024/25, trwa!

Limit miejsc: 20-30 osób

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr Michalina Petelska michalina.petelska@ug.edu.pl

Obsługa administracyjna: Danuta Szumiło danuta.szumiło@ug.edu.pl tel. 58 523 21 47

Etapy rekrutacji:

 

  • Rejestracja w IRK: od 1.06.2024 do 30.09.2024 r.
  • Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 1 - 30 września 2024 r.
  • Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Instytutu Historii UG, pokój 2.26 (budynek Wydziału Historycznego UG), ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk
  • Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 1.10.2024 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

  • Podanie o przyjęcie na studia generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych.
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych.
  • Zdjęcie legitymacyjne (podpisane).

Link do systemu IRK.

Opłata: semestralna 1 650 zł, a całościowa - 3 300 zł.

1

 

         

 

 

Załącznik Rozmiar
Podyplomowe Ochrona Dziedzictwa_plan_studiow.xlsx 12.51 KB
Plan semestr letni 40.67 KB
1 2.01 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 11. Sierpień 2015 - 10:11; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 12. Czerwiec 2024 - 08:29; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska