Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia | Wydział Historyczny

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia

piątek, 14 lutego 2014 roku, 0:00
Skład Zespołu:
  • Prof. UG, dr hab. Iwona Sakowicz
  • Prof. UG, dr hab. Lech Czerniak
  • Dr Andrzej Woziński
Kompetencje:
  1. Analiza realizacji działań Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia  i ich zgodności z zarządzeniami władz uniwersytetu,         władz Wydziału Historycznego, Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia i Senackiej Komisji Kształcenia.
  2. Opiniowanie sprawozdania rocznego przygotowywanego przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania jakości Kształcenia.
  3. Okresowa ocena pracy Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia po zakończeniu roku akademickiego.