fbpx Studia Podyplomowe Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Studia Podyplomowe Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego

Studia Podyplomowe Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 15 września 2020 roku, 11:49

Uwaga!

Zgodnie z zarządzeniem nr 86/R/20 Rektora UG z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 informujemy, że zajęcia na studiach podyplomowych w semestrze zimowym 2020/2021 będą odbywać się w trybie zdalnym.

Studia Podyplomowe Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia (licencjat), pracowników muzeów oraz instytucji i organizacji działających na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również wszystkich osób zainteresowanych przeszłością regionu oraz chętnych do podejmowania działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.

Program studiów obejmuje kilka bloków o zróżnicowanym charakterze. Słuchacze zostaną zapoznani z historią regionu Morza Bałtyckiego, jego kulturą materialną i sztuką. Odrębny blok poświęcony będzie zagadnieniom związanym z muzealnictwem - jego dziejami i współczesnymi trendami, słuchacze uzyskają także wiedzę na temat rynku dzieł sztuki i podstaw konserwacji zabytków w odniesieniu do różnych kategorii obiektów. Cykl zajęć dotyczyć będzie ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym specyfice morskiego dziedzictwa kulturowego. Ponadto uczestnicy studiów uzyskają konkretne narzędzia do działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego. Zostaną zapoznani z prawnymi aspektami zagadnienia, poznają techniki negocjacji i podstawy organizacji imprez turystycznych z nastawieniem na promocję dziedzictwa kulturowego regionu. Odrębne zajęcia poświęcone będą pozyskiwaniu funduszy na projekty kulturalne oraz zarządzaniu projektami międzynarodowymi. 

Absolwent zna dzieje regionu Morza Bałtyckiego oraz jego kultury, posiada wiedzę na temat różnych aspektów ochrony dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem dziedzictwa morskiego, zna i potrafi posługiwać się narzędziami potrzebnymi do działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.

Forma i czas trwania studiów: studia niestacjonarne, dwusemestralne, zjazdy w soboty

Limit miejsc: 20-30 osób

Plan studiów

Kierownik studiów: dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw.

Obsługa administracyjna - e-mail: hislm@ug.edu.pl

od poniedziałku do piątku – tel. (58) 523 23 36,  Dzial Kształcenia UG (budynek Rektoratu), ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 502; 

w dniu zjazdu – tel. (58) 523 20 23, pokój 2.57 

Etapy rekrutacji:

1. Rejestracja w IRK: 03.09.2020 r. - 27.09.2020 r.
2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 03.09.2020 r. - 28.09.2020 r.
3. Miejsce składania dokumentów: Dział Kształcenia UG (budynek Rektoratu), ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 502 - po uprzednim umówieniu się mailowo (lidia.muszynska@ug.edu.pl)
4. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 28.09.2020 r.
 
Miejsce dostarczania dokumentów: Dzial Kształcenia UG (budynek Rektoratu), ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 502, godz. 8 – 14.30
 

Opłata semestralna: 1 600 zł, a całościowa - 3 200 zł.

Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

MKiDZ     logo    prezydencja