fbpx Studia Podyplomowe Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Studia Podyplomowe Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego

Studia Podyplomowe Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 27 stycznia 2021 roku, 12:27

Uwaga!

Zgodnie z zarządzeniem nr 86/R/20 Rektora UG z dnia 24 sierpnia 2020 roku oraz zarządzeniem nr 5/R/21 Rektora UG z dnia 14 stycznia 2021 roku informujemy, że zajęcia na studiach podyplomowych w semestrze zimowym i letnim 2020/2021 będą odbywać się w trybie zdalnym.

Program studiów obejmuje kilka bloków o zróżnicowanym charakterze. Słuchacze zostaną zapoznani z historią regionu Morza Bałtyckiego, jego kulturą materialną i sztuką. Odrębny blok poświęcony będzie zagadnieniom związanym z muzealnictwem - jego dziejami i współczesnymi trendami, słuchacze uzyskają także wiedzę na temat rynku dzieł sztuki i podstaw konserwacji zabytków w odniesieniu do różnych kategorii obiektów. Cykl zajęć dotyczyć będzie ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym specyfice morskiego dziedzictwa kulturowego. Ponadto uczestnicy studiów uzyskają konkretne narzędzia do działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego. Zostaną zapoznani z prawnymi aspektami zagadnienia, poznają techniki negocjacji i podstawy organizacji imprez turystycznych z nastawieniem na promocję dziedzictwa kulturowego regionu. Odrębne zajęcia poświęcone będą pozyskiwaniu funduszy na projekty kulturalne oraz zarządzaniu projektami międzynarodowymi. 

Warunek uczestnictwa: Kandydat posiada dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia (licencjat), jest pracownikiem muzeum, pracownikiem lub członkiem instytucji/organizacji działającej na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, albo jest osobą zainteresowaną przeszłością regionu oraz chętną do podejmowania działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.

Absolwent zna dzieje regionu Morza Bałtyckiego oraz jego kultury, posiada wiedzę na temat różnych aspektów ochrony dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem dziedzictwa morskiego, zna i potrafi posługiwać się narzędziami potrzebnymi do działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.

Forma i czas trwania studiów: studia niestacjonarne, dwusemestralne, zjazdy w soboty

Limit miejsc: 20-30 osób

Plan studiów

Kierownik studiów: dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw.

Obsługa administracyjna - e-mail: hislm@ug.edu.pl

od poniedziałku do piątku – tel. (58) 523 23 36,  Dzial Kształcenia UG (budynek Rektoratu), ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 502; 

w dniu zjazdu – tel. (58) 523 20 23, pokój 2.57 

Etapy rekrutacji:

1. Rejestracja w IRK: 16.01.2021 r. - 14.02.2021 r.
2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 16.01.2021 r. - 15.02.2021 r.
3. Miejsce składania dokumentów: Dział Kształcenia UG (budynek Rektoratu), ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 502 - po uprzednim umówieniu się mailowo (lidia.muszynska@ug.edu.pl)
4. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 15.02.2021 r.
 
Miejsce dostarczania dokumentów: Dzial Kształcenia UG (budynek Rektoratu), ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 502, godz. 8 – 14.30
 
Dokumenty rekrutacyjne:

• Podanie o przyjęcie na studia generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych.

• Kopia Dyplomu/Odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia dyplomu.

• Zdjęcie legitymacyjne (podpisane).

Opłata semestralna: 1 600 zł, a całościowa - 3 200 zł.

Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

MKiDZ     logo    prezydencja