Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 42/R/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku