Studia Podyplomowe Ochrona dziedzictwa kulturowego: muzea, edukacja, turystyka

Studia Podyplomowe prowadzone są przez Wydział Historyczny UG. Partnerem strategicznym współtworzącym program jest Muzeum Zamkowe w Malborku, dzięki czemu absolwenci uzyskują preferencje przy zatrudnieniu w trzech oddziałach Muzeum Zamkowego w Malborku. Drugim partnerem Studiów jest Narodowe Muzeum Morskie.

Studia dla praktyków przygotowane przez praktyków. Kadra dydaktyczna Studiów Podyplomowych składa się z muzealników oraz doświadczonych pracowników UG. Plan studiów obejmuje szereg przedmiotów zgrupowanych w pięciu blokach tematycznych:

I Kształtowanie się regionu Morza Bałtyckiego – przedmioty ukazujące dzieje i kulturę regionu Morza Bałtyckiego w ujęciu chronologicznym

II Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, wśród przedmiotów m.in.

Prawo autorskie w muzeum - prof. dr hab. Kamil Zeidler, dr Ewelina Szatkowska, dr Małgorzata Węgrzak, mgr Paula Chmielowska z Wydziału Prawa i Administracji UG

Ochrona zabytków w Polsce - działania praktyczne – Agnieszka Kowalska Zastępca Dyrektora ds.  naukowo - konserwatorskich Muzeum Zamkowego w Malborku, w latach 2016 – 2019 Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Marketing w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa - dr hab. Robert Bęben prof. UG, dr Wioletta Dryl, mgr Liwia Delińska z Wydziału Zarządzania UG

III Zarządzanie i finansowanie w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa, wśród przedmiotów m.in.

Zarządzanie projektami międzynarodowymi - dr Marzenna Czerwińska z Wydziału Zarządzania UG

Fundusze krajowe i unijne wspierające projekty ochrony dziedzictwa kulturowego - dr Robert Domżał Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego

IV Muzealnictwo, wśród przedmiotów m.in.

Podstawy konserwacji zabytków - dr Anna Kriegseisen

Współczesne muzealnictwo - dr Robert Domżał Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego

Rynek dzieł sztuki - dr hab. Andrzej Woziński, prof. UG

Muzea bez barier – dr Michalina Petelska z Wydziału Historycznego UG

V Dziedzictwo Kulturowe regionu Morza Bałtyckiego, wśród przedmiotów m.in.

Pokrzyżackie dziedzictwo kulturowe - dr hab. Janusz Trupinda Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku

Dziedzictwo kulturowe i kultura materialna Pomorza - dr Tomasz Rembalski z Wydziału Historycznego UG

Wybrane zagadnienia z historii sztuki i architektury regionu Morza Bałtyckiego – dr Anna Sobecka z Wydziału Historycznego UG

Studia odpowiadające na współczesne wyzwania: aby wyposażyć absolwentów w wiedzę pozwalającą otworzyć muzeum na uchodźców z Ukrainy oraz wszystkich migrantów do programu Studiów Podyplomowych wprowadziliśmy przedmiot „Praca z migrantami w muzeach”.

Pełen plan Studiów znajduje się tutaj.

Warunkiem uczestnictwa w Studiach Podyplomowych jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych co najmniej I stopnia (licencjackich).

Studia Podyplomowe "Ochrona dziedzictwa kulturowego: muzea, edukacja, turystyka" adresowane są w szczególności do pracowników muzeów, instytucji sprawujących opiekę nad zabytkami wykorzystywanymi do celów turystycznych oraz pozostałych instytucji kultury. Oferta kierowana jest również do wszystkich osób zainteresowanych ochroną i potencjałem turystycznym pokrzyżackiego dziedzictwa kulturowego.

Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych "Ochrona dziedzictwa kulturowego: muzea, edukacja, turystyka" jest zdanie egzaminu lub uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów.

Profil absolwenta: program Studiów Podyplomowych wyposaża absolwenta w szeroką wiedzę i umiejętności. Z jednej strony dysponuje on wiedzą na temat procesu historycznego kształtowania się regionu Morza Bałtyckiego, na temat kultury i sztuki tego regionu; z drugiej posiada wiedzę z zakresu współczesnego muzealnictwa, zagadnień prawnych związanych z ochroną zabytków, pozyskiwania funduszy na działalność związaną z ochroną dziedzictwa kulturowego i zarządzania projektami międzynarodowymi oraz organizacją imprez turystycznych.

Forma i czas trwania studiów: studia niestacjonarne, dwusemestralne, zjazdy w soboty. Program studiów podyplomowych obejmuje 270 godzin.

Limit miejsc: 20-30 osób

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr Michalina Petelska michalina.petelska@ug.edu.pl

Obsługa administracyjna: Lidia Muszyńska lidia.muszynska@ug.edu.pl tel. 58 523 31 81

Etapy rekrutacji:

  1. Rejestracja w IRK: 01.07.2022 r. – 30.09.2022 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 01.09.2022 r. – 30.09.2022 r.
  3. Miejsce składania dokumentów: Biuro Kształcenia w Rektoracie Uniwersytetu Gdańskiego, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażynskiego 8, V piętro, pok. 502.
  4. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 30.09.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne:

  • Podanie o przyjęcie na studia generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych.
  • Kopia Dyplomu/Odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia dyplomu.
  • Zdjęcie legitymacyjne (podpisane).

Opłata: semestralna 1 600 zł, a całościowa - 3 200 zł.

 

Obecnie zaplanowane są zajęcia odbywające się w salach wykładowych UG oraz w formie wizyt studyjnych w muzeach i zajęć terenowych. Jednak ze względu na wciąż istniejące zagrożenie epidemią COVID 19 zastrzega się możliwość prowadzenia zajęć w trybie mieszanym, zdalnym i stacjonarnym.

 

         

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 11. Sierpień 2015 - 10:11; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 22. Czerwiec 2022 - 10:58; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska