Ogłoszenie dot. finansowania projektów z subwencji budżetowej dla młodych naukowców i doktorantów

Informujemy, że do dnia 17 czerwca 2024 r. młodzi naukowcy i uczestnicy studiów doktoranckich mogą składać w dziekanacie Wydziału Historycznego (p.2.59) oraz przesyłać na adres e-mail’owy: wioletta.urbanek@ug.edu.pl wnioski o finansowanie projektów z subwencji budżetowej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (zgodnie z ustawą młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo

2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy).

Więcej na stronie.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 11. Czerwiec 2024 - 08:53; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Czerwiec 2024 - 08:53; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska