Projekty finansowane z subwencji budżetowej

Ogłoszenie dot. finansowania projektów z subwencji budżetowej dla młodych naukowców i doktorantów

Informujemy, że do dnia 12 maja 2023 r. młodzi naukowcy i uczestnicy studiów doktoranckich mogą składać w dziekanacie Wydziału Historycznego (p.2.59) oraz przesyłać na adres e-mail’owy: wioletta.urbanek@ug.edu.pl wnioski o finansowanie projektów z subwencji budżetowej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego służącej rozwojowi

młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (zgodnie z ustawą młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo

2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy).

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 13. Kwiecień 2021 - 08:08; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: wtorek, 25. Kwiecień 2023 - 14:38; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska

Ogłoszenie dot. finansowania projektów z subwencji budżetowej dla młodych naukowców i doktorantów

AKTUALIZACJA - 26.03.2020:
 
Uwaga doktoranci !
składanie wniosków na badania własne 2020 zostaje przedłużone do 10 kwietnia br. włącznie /piątek/. Wniosek, oświadczenie i opinię promotora proszę przesyłać na adres mailowy: d.szumilo@ug.edu.pl

 

Informujemy, że do dnia 27 marca 2020 r. młodzi naukowcy oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą składać w dziekanacie Wydziału Historycznego wnioski o finansowanie projektów z subwencji budżetowej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich ("młody naukowiec" - osoba, która nie ukończyła 35 roku życia).
 
Więcej informacji w załączniku.
Załącznik Rozmiar
Ogłoszenie 687.63 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 6. Marzec 2020 - 10:46; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: czwartek, 26. Marzec 2020 - 12:26; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

WNIOSEK O WYJAZD SŁUŻBOWY ZA GRANICĘ

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 26. Lipiec 2018 - 09:04; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: czwartek, 26. Lipiec 2018 - 09:04; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Projekty finansowane z subwencji budżetowej

Do dnia 19.07.2019 r. uczestnicy studiów doktoranckich i młodzi naukowcy mogą składać w dziekanacie wnioski o finansowanie projektów z subwencji budżetowej (z dotacji służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich).

Do wniosku należy dołączyć oświadczenia i opinię promotora dotyczącą projektu.

Regulamin

Oświadczenia

Instrukcja finansowa

Wniosek

Informacja Dziekana Wydziału Historycznego

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 18. Marzec 2014 - 18:31; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: poniedziałek, 8. Lipiec 2019 - 11:35; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra