Współpraca Instytutu Antropologii z Muzeum UG

Studentki i studenci I i II roku studiów magisterskich na kierunku Etnologia mieli okazję uczestniczyć w wyjeździe studyjnym do Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach zajęć „Kultury pozaeuropejskie w wystawiennictwie” prowadzonych przez dr Agnieszkę Bednarek-Bohdziewicz i mgr Martę Szaszkiewicz.

Pięciodniowa wizyta miała na celu rozpoczęcie pomorskiej współpracy między Instytutem Antropologii Uniwersytetu Gdańskiego a Działem Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie, z racji posiadania przez obie placówki zbiorów oceanicznych.

- Muzeum Narodowe w Szczecinie w Dziale Kultur Pozaeuropejskich gromadzi, zabezpiecza i opracowuje eksponaty z całego świata, głównie z Afryki, ale też np. z Oceanii. Instytut Antropologii posiada liczącą ponad tysiąc obiektów kolekcję z Papui-Nowej Gwinei - głównie z rejonu rzeki Sepik. Jest to niezwykle cenny zbiór naukowo-dydaktyczny. Oceaniczne artefakty zostały nabyte przez nasz Uniwersytet w 2010 roku od ks. prof. dr. hab. Wojciecha Bębna, antropologa specjalizującego się w etnografii Australii i Oceanii, pierwszego kierownika gdańskiej Etnologii - mówi Dyrektorka Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego Marta Szaszkiewicz.

Współpraca między Muzeum UG a Wydziałem Historycznym UG spowodowała potrzebę wspólnego zorganizowana formalnej kolekcji, z której mogliby korzystać studenci Wydziału Historycznego podczas zajęć muzealnych i ćwiczeń.

Pierwszym podjętym wspólnie krokiem był spis z natury, który wykonał Zespół Muzeum UG oraz studenci Etnologii w ramach praktyk zawodowych. Następnie muzealnicy przygotowali magazyn oraz zakupili regały i materiały niezbędne do prawidłowego przechowywania i zabezpieczenia obiektów. Podczas prowadzonych przez Dyrektorkę Muzeum UG Martę Szaszkiewicz zajęć dydaktycznych w Instytucie Antropologii studenci opracowywali kolekcję, nadając poszczególnym obiektom sygnatury, przygotowując karty obiektów i spisy, a także tworząc opisy fizyczne artefaktów oraz noty popularnonaukowe.

- Udało nam się opracować większość kolekcji, ale zastanawialiśmy się również nad tym, czy w polskich muzeach, które posiadają zbiory pozaeuropejskie, gromadzone są podobne obiekty do tych z kolekcji prof. Wojciech Bębna. Chcieliśmy wymienić się doświadczeniami i wiedzą z zakresu opracowywania tego typu zbiorów. Rozpoczęliśmy od pomorskich tropów. I tak narodził się pomysł przeprowadzenia wyjazdu studyjnego do Muzeum Narodowego w Szczecinie - dodaje Marta Szaszkiewicz.

- Zeszłoroczna edycja Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych, w celu podniesienia efektywności działań dydaktycznych zakładała możliwość dofinansowania „studiów w terenie”. Uznałyśmy, że to świetna okazja do zorganizowania wyjazdu studyjnego, który pozwoliłby studentom na zapoznanie się z zapleczem działania innej, posiadającej artefakty z podobnego rejonu, instytucji kultury. Celem wizyty było poznanie w praktyce sposobów opisu i prezentacji pozaeuropejskich obiektów oraz konsultacje ze specjalistami, czyli opiekunami zbiorów oceanicznych - tłumaczy dr Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz z Instytutu Antropologii UG.

Dodatkowym efektem zajęć w terenie będzie przygotowywany przez młodych etnologów katalog, prezentujący rezultaty szczecińskiej kwerendy i analizy porównawczej gdańskich zbiorów. Publikacja będzie przedstawiać kilka wybranych obiektów z kolekcji Instytutu Antropologii i Muzeum Narodowego w Szczecinie.

- Katalog - przy naszym wsparciu - przygotowują sami studenci: od koncepcji, wyboru eksponatów i stworzenia opisów, aż po projekt graficzny i skład - mówi dr Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz.

- Dążymy do tego, by w niedalekiej przyszłości przygotować mapę instytucji muzealnych oraz uczelni, które posiadają w swoich zasobach obiekty z Australii i Oceanii. Z uczelniami i instytucjami, które odpowiedzą na nasze pytanie, chciałybyśmy stworzyć sieć, umożliwiającą współpracę, wymianę doświadczeń na temat posiadanych zbiorów oceanicznych w Polsce, wspólne badania czy przyszłe projekty - dodaje Marta Szaszkiewicz

Uczestnicy wyjazdu studyjnego kierują podziękowania do pracowniczek Działu Kultur Pozaeuropejskich: kustoszki i kierowniczki Działu  Ewy Prądzyńskiej, adiunktki Katarzyny Findlik-Gawron, dokumentalistki Ewy Sitarek oraz adiunktki Aleksandry Wilgockiej, będącej administratorką merytoryczną bazy danych Działu Głównego Inwentaryzatora, a także do pracowników i pracowniczek Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie, w którym studenci i studentki mogli zapoznać się z technikami konserwacji zabytków.

Studentki i studenci gdańskiej Etnologii uczestniczący w wyjeździe: Dominika Konkol, Rafał Pawłowski, Zuzanna Śmigielska, Aleksandra Szmul, Dominika Słaba, Emilia Florczyk, Natalia Mogiełka, Julia Borkowska, Natalia Westphal, Marta Andrzejewska, Elżbieta Hoppe, Robert Dettlaff, Filip Śmigielski, Kamil Kwiecień, Kacper Lewandowski.

Wyjazd odbył się w dniach 20 - 24 maja br.

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. Czerwiec 2024 - 08:20; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 10. Czerwiec 2024 - 09:33; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska