Zakład Studiów nad Religią

W ramach nowopowstałego Instytutu Antropologii z dniem 1 października powstał Zakład Studiów nad Religią.

Zadaniem nowej jednostki będzie prowadzenia badań religioznawczych oraz kierunku Religioznawstwo.  

Kierownik Zakładu: dr hab. Wojciech Gajewski, prof. UG 

Przyjmujemy najlepsze i sprawdzone wzorce w studiach nad religiami. W gronie wykładowców mamy pracowników naukowo-dydaktycznych z wielu ośrodków naukowo-badawczych. Ta różnorodność jest gwarancją zapoznania studentów z różnymi punktami widzenia i szeroką gamą metod stosowanych w pracach nad religiami. Celem jest poszerzanie horyzontów badawczych, inspirowanie do badań interdyscyplinarnych na wysokim poziomie poznawczym i metodologicznym. Jako Zakład pragniemy skoncentrować się na badaniach najbliższego nam kręgu kulturowego i związanego z tym bogactwa zjawisk religijnych. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani, mamy doskonałych specjalistów. Zapraszamy do współpracy badaczy podejmujących również badania nad religiami spoza naszego kręgu i liczymy na owocną współpracę”.

dr hab. Wojciech Gajewski, prof. UG 

1

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 5. Październik 2022 - 10:41; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: środa, 5. Październik 2022 - 11:03; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska